Календар на пчеларя

 • Януари
  • Климатични особености

   Януари е най-студеният месец от годината. Средните месечни температури:
   • Северна България са между - -1,2 и -3,2°C;
   • Тракийската низина са между 0 и 1°C,
   • Kотловинните райони са до -0,3 и -0,5°C,
   • Югозападна България са до -2 и 3,4°C.
   Абсолютните максимални температури са между 15,6 и 22°C, а абсолютните минимални са от -17 и -38,3°C.

   Състояние на пчелните семейства

   През януари продължава полуактивното състояние на пчелните семйства в зимното кълбо.

   Работа на пчеларя

   През януари пчеларят продължава да следи да не се нарушава спокойното зимуване на пчелните семйства. Контролира състоянието им, като ги прослушва, а при нужда подхранва гладните, за да не загинат.
 • Февруари
  • Климатични особености

   Февруари е последният календарен месец от зимата. Макар че времето, е студено, чувства се вече повишаване на средните месечни ремператури.
   • Северна България те са от 0,4 до 1,3°C;
   • Тракийската низина, долината на струма и по Черноморието са от 1,5 до 4,2°C.
   Абсолютните максимални температури са от 16,4 до 24°C, а абсолютните минимални са от -17 до -35°C

   Фенологичен календар

   През февруари зацъфтяват първите растения като кокичето. От него пчелите събират първия нектар и прашец. В по-топлите райони се разпукват провисналите реси на леската. Из горите и поляните разтваря жълти гугли минзухарът.

   Състояние на пчелните семейства

   Пчелите са все още на кълбо. Макар че рядко излизат навън, те стават по-активни: разпечатват мед и освобождават килийки от средата на гнездото, като ги полират и подготвят за снасяне на яйца. Нормално явление е майките през февруари да започнат да снасят и по това време вече да има 2-3 пити разновъзрастно пило и дори новоизлюпени млади пчели. Около появилото се пило пчелите поддържат вече постоянна температура 34-36°C.

   Работа на пчеларя

   Той трябва по-често да навестява пчелина , особено при слънчево време. По облитането и прослушването на пчелните семейства съди за тяхното състояние. Използва възможноста през топлите часове когато температурата е на 12 °C да извърши първия пролетен преглед.
 • Март
  • Климатични особености

   Нормалните средни месечни температури са значително по-високи и са положителни.
   • Северна България те са от 4 до 6°C,
   • Черноморието - между 4 и 6,3°C,
   • Тракийската низина, най-южните райони и долината на Струма са между 6 и 8°C;
   • Високите котловинни полета на Югозападна България са от 1,7 до 4,5°C.
   Абсолютните максимални температури са от 25-26°C до 34-35°C, а апсолютните минимални температури са от 9,2 до -30°C Валежите през март са по-обилни, от колкото през февруари. Преобладават валежите от дъжд.

   Фенологичен календар

   Март е първият календарен месец на пролетта. Зацъфтяват все повече медоносни растения-леска, кукуряк, жълт гарвански лук, синец, дрян бряст, чимшир, подбел, иглика, миризлива теменуга, син минзухар, великденче. По поречията вече цъфтят елшата, ивата, черната топола, а от овощията-бадемът, зарзалата, кайсията и джанката. От специалните медоносни растения към края на март се засяват фацелията.

   Състояние на пчелните семейства

   Макар че понякога пчелите са на кълбо, активността на пчелните семейства все повече се усилва. Пилото в добрите семейства е на 3-4 пити. По средните пити се виждат множество млади пухкави пчели, които постепенно се включват във вътрешната работа. Около пилото пчелите формират венци от разреден мед , който е необходим за приготвяне на храна на ларвите. Старите пчели все повече излитат за пренасяне на нектар, прашец и вода, а младите извършват първите си дружни облитания в слънчевите обедни часове. Мишите предпазители се отстраняват, тъй като пчелите вече са в движение и мишките се боят от ужилване.

   Работа на пчеларя

   Ако първият осведомителен преглед не е извършен през февруари поради студеното време трябва да се извърши в началото на март, като неблагополучията се отстраняват. Семействата се осигуряват с храна, а при липса на прашец се подхранват с кърмова маса, а по късно със сироп, приготвен с белтъчна храна. Гнездата се стесняват и се затоплят. Поилката в пчелина редовно се зарежда с вода - по възможност затоплена. Следи се за болести - нозаметоза, паратиф, които започват да се проявяват в края на зимата и началото на пролетта.
 • Април
  • Климатични особености

   През април средните нормални месечни температури се повишават бързо, като за отделните райони на страната са между 8-14°C. Абсолютните максимални температури достигат 24-25°C, а абсолютните минимални са от -3 до -4°C. Валежите средно за месеца са 40-60 л/кв.м,

   Фенологичен календар

   Април е месец за обилен раннопролетен цъфтеж. Разцъфват всички
   • овощни видове - круша, слива, праскова, череша, вишня, ябълка, орех, немско и френско грозде (касис) и др.;
   • горските видове - върби, тополи, явор, ясен, мекиш, бук, бреза, конски кестен, трънка, сибирска акация;
   • украсните растения - японска дюля, люляк;
   • тревните растения - съсънка, мъртва коприва, лепка, глухарче, великденче и др.

   Състояние на пчелните семейства

   Пчелното кълбо вече е разпуснато и яйцеснасянето и развитието на семействата върви с най-усилен темп. Площите на пилото бързо се увеличават и при силните семейства то вече е 5-6-7 пити, заемащо почти целите пити. Появява се първото търтеево пило. Условията са благоприятни за восъкоотделяне, което се вижда по удължаването и побеляването на стените на килийките в горната част на питите, където пчелите образуват широки венци с пресен нектар около пилото.

   Работа на пчеларя

   Април е един от месеците, през които трудът на пчеларя е най-интензивен. Ако главният пролетен преглед не е извършен през март, той трябва да се извърши в началото на април. Полагат се грижи за безпрепятствено развитие на пчелните семейства, като гнездата според нуждата се разширяват, което трябва да става внимателно, тъй като настъпват възвратни застудявания и пилото мойе да се простуди и да заболее от европейски гнилец. Разпечатва се старият мед по питите и пчелите се подхранват подбудително със захарен сироп, в който се прибавя белтъчна храна, ако няма достатъчно прашец.
 • Май
  • Климатични особености

   През май средните нормални месечни температури са:
   • Северна България, долината на Струма и Тракийската низина между 16-8 °C;
   • Северойзточна България, Черноморието и високите полета на Югозападна България между 14-16 °C.
   Абсолютните максимални температури достигат 31-32 °C, а абсолютните минимални са от -3,5 - -3,8°C. Валежите:
   • Добруджа, по Черноморието и Тракийската низина са между 40 и 60 л/кв.м;
   • Северна България - между 60 и 80 л/кв.м;
   • Долината на Струма - 50 - 60 л/кв.м;
   • Във високите планински райони - между 100 и 150 л/кв.м.

   Фенологичен календар

   През май настъпва първата главна паша от еспарзета и бяла акация. Зацъфтяват и много други дървесни, храстови и тревни видиве: бук, летен дъб, клен, шестил, смърч, бял и черен бор, гледчия, питомен кестен, татарски нокът, кучи дрян, маргарит, детелина, гръклян, мащерка, подъбиче, синап, градински чай, мак, кориандър, бораго и др.

   Състояние на пчелните семейства

   Продължава усиленото снасяне на майката и развитието на пчелните семейства. Майките снасят по 1500 - 2000 и дори повече яйца на денонощие. Силните семейства имат 8 - 10 цели пити с пило и са изпълнили с пчели целия плодник на дадан-блатовия кошер, респективно 2-3 корпуса на многокорпусния. Пчелите усилено произвеждат восък и градят пити и "далаци" на строителната рамка. Излюпват се и все повече търтеи. Заработва роевият инстинкт и семействата, които са в кошер с по-малък обем, се подготвят за естествено роене, като залагат роеви маточници.

   Работа на пчеларя

   Той трябва постоянно да бъде на пчелина. Доразширяват се гнездата с восъчни основи и редовно се изрязват изградените и запечатани "далаци" на строителните рамки. Вземат се мерки срещу изпадане на пчелните семейства в роево състояние, като се поставят корпуси или магазини. Семейстава небива да се безпокоят с излишни прегледи. Събирането на нектар и прашец се следи по изменението на масата на контролния кошер.
 • Юни
  • Климатични особености

   Юни е първият летен месец. Нормалните средни месечни температури:
   • във високите полета на Западна България са между 17-19°C;
   • във високите планински райони - между 8-12°C;
   • в останалата част на страната - между 19-22°C.
   Абсолютните максимални температури са от 11-40°C. Абсолютните минимални температури общо за страната са положителни с изключение на планинските райони и някои високи котловинни полета. В България през юни вали най-много. Валят краткотрайни, често поройни дъждове, придружени с гръмотевици и бури:
   • Северна България те са между 60 и 100 л/кв.м;
   • Тракийската низина и долината на Струма - между 50 и 80 л/кв.м;
   • по Черноморието - между 45 и 70 л/кв.м;
   • във високите котловинни полета - между 80 и 100 л/кв.м.

   Фенологичен календар

   През юни настъпва главната паша от ливадите и пасищата. Цяфтят последователно и липите - едролистна, дребнолистна и сребриста, от които при висока въздушна влажност пчелите могат да съберат много мед. По синорите зацъфтяват жълтата и бялата комунига, прешленския конски босилек, лисичата опашка, ранилистът, овчарският босилек и др. По високите райони започват да цъфтят теснолистата върбовка, риганът, и чубрицата, а по влажните места - здравецът, капелата и ментата. От културните растения продължават да цъфтят еспарзетата и звезданът и започват да цъфтят люцерната, резенето, конопът, анасонът, баклата, тиквите, дините, пъпешите, фацелията, тютюнът. През юни цъфтят и жасминът, амфората, птичето грозде, китайският мехурник, каталпата. През втората половина на месеца в отделни райони започва да цъфти слънчогледът.

   Състояние на пчелните семейства

   Те са в пълното си развитие и готови да използват главната паша. През юни обаче се проявява най-често роевият инстинкт.

   Работа на пчеларя

   Пред настъпващия медосборен период пчеларят трябва да направи преглед на пчелните семейства и да им постава мягазини и корпуси, ако това не е сторено до тогава.
 • Юли
  • Климатични особености

   Обикновено юли е месец с най-високи средни месечни температури в България. Нормалните средни месечни температури са:
   • Северна България и Черноморието от 21-24°C;
   • Тракийската низина между 22-24,5°C;
   • Високите полета на Югозападна България 17,5-21,5°C.
   Абсолютните максимални температури достигат до 42°C, а на места до 43°C и дори повече. Абсолютните минимални температури спадат до 3-4°C. Валежите са краткотрайни, често придружени с гръмотевици, на места са поройни и с градушки.
   • В Северна България и Тракийската низина те са между 40 и 60 л/кв.м;
   • Ввъв високите полета на Югозападна България - между 50 и 70 л/кв.м;
   • Най-малки са по долината на Струма и Черноморието - между 30 и 45 л/кв.м.

   Фенологичен календар

   През юли главната паша е от люцерна, слънчоглед и резене, а в балканските - от ливадите и планинската тревна растителност. Продължават да цъфтят лавандулата, овчарският босилек, различните бодили, риганът и др. Разцъфтяват балканската чубрица, цикорията, пчелинокът, камилският бодил, ветрогонът, тютюнът, памукът.

   Състояние на пчелните семейства

   През юли яйценосната дейност на майката започва да намалява. Инстинктът за запазване съществуването на вида чрез осигуряване на необходимите хранителни запаси и тяхното най-целесъобразно изразходване подсказва на пчелите да не отглеждат голямо количество пило, тъй като пашата вече приключва. Търтеевото пило намалява и майката преустановява снасянето на неоплодени яйца. Пчелите дори започват да изгонват търтеите, защото роевият инстинкт вече е преминал. Те почти не градят восъчни основи, ното работят на строителната рамка.

   Работа на пчеларя

   Щом пашата е към своя край трябва да се свалят магазините и корпусите и питите да се изцентрофугират. Ако някои стари майки не са сменени, те трябва да се сменят сега. Дъната на кошерите се вдигат. След главната паша пчеларят прави преглед, за да се осведоми за състоянието на пчелните семейства и за техните нужди. Третира се срещу вароатозата, вирусния паралич аскосферозата.
 • Август
  • Климатични особености

   • Средните месечни температури в Северна България и Тракийската низина са от 22-24°C;
   • По долината на Струма и Черноморието - между 23-25°C,
   • Във високите котловинни полета - между 17-21°C.
   Абсолютните максимални температури се повишават до 42-43°C. Абсолютните минимални са от 0,5-10°C.
   • Валежите в Северна България и високите котловинни полета на Югозападна България са между 30 и 50 л/кв.м;
   • По Черноморието 17-25 л/кв.м;
   • В Тракийската низина 25-50 л/кв.м;
   • В долината на струма 25-40 л/кв.м.

   Фенологичен календар

   През август в повечето райони главната паша вече е преминала. Само в Южна България в районите, където се отглежда, памукът сега е в разгара на цъфтежа си. Памукът отделя добре нектар, особено ако има дъждове или е поливен. Тютюнът също продължава да цъфти и осигурява нектар на пчелите по това време. В някои планински райони пчелите събират мед от балканската чубрица, както и манов мед от иглолисните дървесни видове. Цъфтят също кариоптерисът, елшолцията, бръшлянът, солидаго. Най-добра късна паша за подбуждане и есенно развитие осигуряват смеските от царевица със слънчоглед и царевица с комунига за силаж, от които пчелите пренасят нектар и прашец.

   Състояние на пчелните семейства

   Пилото е намаляло на 4-5-6 пити. Пчелите пренасят мед от крайните пити на средните, за да бъде той по-близо до пчелното кълбо през зимата. Търтеите вече са почти окончателно изгонени от кошера. Кражбата е често явление про отваряне на кошера през деня. Пчелните семейства усилват охрната на входа, където често се наблюдава борба с пчели крадци или оси.

   Работа на пчеларя

   Пчеларя трябва да вземе мерки както за есенното развитие на семействата, така и за запасяването им с храна. Ако няма паша трябва своевременно да се започне подхранване както подбудително за отглеждане на млади пчели за зимуване, така и след това за запасяване с храна за зимата.
 • Септември
  • Климатични особености

   Въпреки че септември е първият есенен месец, той е със сравнително високи температури. Средните месечни температури са:
   • Северна България между 16-19°C;
   • Tракийската низина 18-19°C;
   • Черноморието и долината на Струма - между 19-21°C.
   Абсолютните максимални температури през септември се държат много високи, като на много места надминават 40-41°C. Абсолютните минимални се понижават силно, като в много райони те са отрицателни. Валежите над по-голямата част от страната са слаби.
   • В Северна България са между 30-50 л.;
   • Черноморието - между 25-35 л.;
   • Тракийската низина - 25-40 л.;
   • Високите котловинни полета - 40-50 л.;
   • В долината на Струма около 30 л.

   Фенологичен календар

   През септември продължават да цъфтят фуражният слънчоглед, солидагото, цикорията, астрите и мразовецът. Пчелите използват топлото време, за да разузнават наоколо и да търсят сладки сокове дини, грозде, окапали плодове и др.

   Състояние на пчелните семейства

   Подбуждани от късната паша или от подхранването, майките усилено снасят яйца, като пилото се развива на 4-5 пити. Това есенно пило е много ценно, защото излюпените от него млади пчели ще заместят постепенно измиращите до зазимяването стари пчели.

   Работа на пчеларя

   Той трябва да провери качеството на меда в гнездата и ако има манов или гроздов мед, да извади тези пити и да даде пити с нектарен мед или да подхрани пчелните семейства. Подхранването трябва да се извърши рано, за да могат семействата да развият повече пило през есента. Даденият сироп се преработва предимно от старите пчели, като по този начин се запазва от физиологично изтощение младите, с които семействата ще бъдат зазимени. Преди подхранването за запасяване гнездата се стесняват на тези пити, на които семейството ще зимува, за да се концентрира храната на тях.
 • Октомври
  • Климатични особености

   През октомври температурите спадат значително. Средните месечни температури са най-високи:
   • Черноморието-между 12-16°C;
   • Северна България и високите котловинни полета на Югозападна България са между 9 и 13°C;
   • Във високите планински райони - от 2 до 6°C.

   Фенологичен календар

   Край на цъфтежа на последните медоносни растения - фуражен слънчоглед, астри и мразовец.

   Състояние на пчелните семейства

   Последното пило вече се излюпва. Майките са прекратили яйцеснасянето. Пчелите подготвят гнездото за зимуване, като прибират меда по-навътре в празните килийки, освободени от пилото.

   Работа на пчеларя

   Сега трябва да се извърши последното есенно третиране на пчелните семейства срещу вароатозата. Зазимяването не трябва да става по късно от края на октомври. На входовете на кошерите се поставят мишепредпазителите. Осигурява се спокойно зимуване на пчелните семейства.
 • Ноември
  • Климатични особености

   Ноември се характеризира с бързо поножаване на температурите, средните температури:
   • Северна България и високите котловинни полета са между 4,6-6,8°C;
   • Тракийската низина и долината на Струма - между 7-9°C;
   • Черноморието между 8-10,7°C.
   Абсолютните максимални температури са около 20, а абсолютните минимални от -6, -7 до -14, -15°C.

   Състояние на пчелните семейства

   В природата вече се чувства полъхът на наближаващата зима. Няма никаква цъфтяща растителност. През по-голямата част от времето пчелите са на кълбо. Временните затопляния през някои дни се използуват от пчелите, които разпускат кълбото и извършват последните си есенни облитания. При силните семейства зимното кълбо се образува, щом температурата на външния спадне под 8, при средните около 10, а при слабите семейства - още при 13°C. Зимното кълбо е важно биологично приспособление, което поради закръглената си форма и плътно струпване на пчелите им осигурява най-икономичното и успешно съществуване с минимално физиологично напрежение при неблагоприятните зимни условия в продължение на 4-5 месеца.

   Работа на пчеларя

   Благоприятните топли дни през ноември дават възможност на пчеларя да положи последните грижи за пчелните семейства преди настъпване на зимата. Дори в по-топлите райони на страната, където пчелните семейства и през октомври продължават да отглеждат пило, пчеларите подреждат окончателно гнездата и ги зазимяват през ноември. Преглеждат се покривите на кошерите да са добре затворени, като в месности със силни ветрове върху тях се поставят тежести - камъни или тухли. През ноември трябва да се почисти и подреди пчеларският склад, като старите и негодни пити се бракуват и се претопяват.
 • Декември
  • лиматични особености

   • По Черноморието и долината на Струма температурите са между 4-5,5°C;
   • Тракийската низина - между 2 -3,5°C.
   Само за отделни места в Северна България те са около нулата. Абсолютните минимални темпаратури спадат до -25, -26°C дори и по ниско.

   Състояние на пчелните семейства

   Живота на пчелина като че ли е замрял, всичко е притихнало. Това обаче е само привидно. През първат половина на зимата, докато още не се е появило пило, пчелното семейство се намира в относителен покой, събрано на кълбо. В средата на кълбото температурата е 30-32°C, дори до 36°C, а в останалата част е около 21-22°C, като в някои случаи спада до 10,7°C, а в кората на кълбото дори до 6-10°C

   Работа на пчеларя

   След като правилно е зазимил пчелните семейства и е взел всички необходими мерки за тяхното благополучно зимуване, пчеларят трябва от време на време да навестява пчелина, за да отстрани някои евентуални нередности. Сериозна опасност за живота на пчелите са тяхното обезпокояване и разтройването на кълбото от сътресение, причинено от животни, хора, превозни средства, от мишки в гнездото, от ниски клони на дървета и др.