Пластмасови полуизградени основи « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Пластмасови полуизградени основи

Този вид основи са предназначени за многократна употреба. Чрез използването на пластмасови полуизградени основи се увеличава до 50% медосборът и се намалява трудът на пчеларя. За всяка рамка трябва да разполагате с по две полуизградени основи (за кошери ЛР и магазинна ДБ). Полагате едната половина на полуизградената пластмасова основа, която ляга като в „гнездо” и трябва да бъде равноотдалечена от всички летвички на рамката. Ако рамката има ограничители, трябва основата да се ориентира правилно и да прилегне плътно по страните й. Фиксирате пластмасовата основа към рамката на 3-4 места за всяка хоризонтална и вертикална страна. От другата страна на рамката полагате по същия начин другата половина на пластмасовата основа.

Внимание! Само основите за рамки за многокорпусни кошери ЛР (230 мм) имат копчета за фиксиране. Фиксирането става, след като внимателно се притискат една към друга основите в мястото на копчетата. След закопчаване не ги вадете. Обърнете внимание за правилното и добро закрепване на пластмасовите основи към дървената рамка, защото ще бъдат използвани много години.

Препоръчва се напръскване със сладък сироп, за по-бързо “качване” на пчелите. За да се използва повторно изградената рамка с пластмасова основа, при която вече са стеснени килийките, вследствие на многократна употреба, е необходимо тя да се потопи във вода с температура 80ºС градуса. След това може да се използва отново. Пластмасови основи за многократна употреба – за ДБ – магазинни (160мм) и плодникови (300мм) и ЛР (230мм) Този тип изкуствени основи нямат голяма височина на гравираната килийка, но за сметка на това са обработени от двете страни. По този начин комплектацията за една рамка включва един брой основа и тя замества напълно восъчната основа. Използването на този тип основи за многократна употреба увеличава значително производството на чист пчелен восък. Изграждането на питите става, ако има достатъчно приток на нектар или се извърши обилно подхранване – така е и при обикновените восъчни основи. Прекъсването на притока на нектар може да предизвика прекъсване на изграждането – като на снимката. Видно е, че основата е частично изградена и запълнена с мед, осеменена и има запечатано пило. Както и при горните изкуствени основи на парна баня може да се почисти и повторно да се използва.

Пластмасови основи система “Бипакс”(Beepacks) – за магазинни корпуси (160мм) на кошери “Дадан-Блат” (за директна продажба и консумация на мед с восък) Използването на пластмасови основи е стъпка към развитието на биологичното пчеларство и производството на висококачествен пчелен мед в България. Прилагането им дава възможност за постигане на добра цена при реализация и особено предлагане на пчелен мед “непипнат от човешка ръка”. По същество “Бипакс” представляват кутийки, чието дъно е идентично с релефа на восъчните основи. Над оформените дъна на килийките, обърнати нагоре, има пространство за изграждането на восъчни питки. След като килийките са запълнени с мед и запечатани, кутийките се свалят, с ножче или на ръка и се затварят с капаче, на което е оставено място за етикет и в този вид се предлагат директно на пазара. Тези опаковки са изключително евтини и ефектни, монтират се върху стандартна дървена магазинна рамка (160мм) без зателване, пробиване и залепяне. Закрепването към дървената рамка става с телбод, пирончета, габъри и др., като един цял магазин се зарежда с основи десетократно по-бързо. За една магазинна рамка има по 10 бр. кутийки. В магазинния корпус рамките с пластмасови основи могат да се поставят, както между изградени рамки с пити, така и всичките само от един вид.

Пластмасови основи “Бипакс” се използват с магазинни дървени рамки за кошери Дадан-Блат, които се употребяват и произвеждат в България.

Внимание! Рамките трябва да бъдат без ограничители!

За всяка рамка трябва да имете по две пластмасови основи (всяка от тях има по 5 оформени кутийки, общо 10) и 10 бр. капачета. Полагате едната половина на полуизградената пластмасова основа, която ляга като в „гнездо” и трябва да бъде равноотдалечена от всички летвички на рамката. С такер-телбод, пирончета, габърчета или др. фиксирате пластмасовата основа към рамката на 3 до 5 места. Закрепващите елементи трябва да се поставят извън оформените кутийки (които ще бъдат запълнени с изградени килиики от восък и напълнени с мед). Когато бъдат напълно изградени от пчелите, се свалят с ножче или на ръка и се затварят с капачетата. Пластмасови основи система “Бипакс”(Beepacks) са за еднократна употреба, като основанието за използването им е бързата реализация и по-висока стойност на продаваните пчелни продукти и значителното намаляване на вложения труд.

Предимствата:

  1. Многократно се намалява труда за пчелното стопанство;
  2. Не се прегризват от пчелите при спиране притока на нектар;
  3. Не се провлачват и изкривяват при висока температура;
  4. Не се прояждат от восъчния молец и мишки;
  5. Практически в тях не се отлагат антибиотици и вредни химически вещества;
  6. Изграждане на килийки само с работническо пило. Търтеевото се изгражда в далаците;
  7. След първия медосбор започвате да продавате и восък;
  8. Минимална експлоатационна годност 12 години.

в. Пчела и кошер