Определяне размера на пчелина « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Определяне размера на пчелина

За да се осигури добър медосбор на пчелинът, той трябва да е разположен при добра и продълнителна паша и неговият район да не бъде преситен с пчели. За живота, развитието и продуктивността на едно силно семейство са необходими годишно 80-90 кг мед (от който около 30 е стоков – за центрофугиране) и 30-40 кг прашец. Пчелите най-добре използват пашата, намираша се в радиус 2км. около пчелина т.е. на площ около 12 500 дка. При добра паша в този район не бива да се държат повече от 100-150 кошера, при средна – около 70 и при слаба паша – 50.