Дадан-Блат « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Дадан-Блат

Най-голямо разпространение в страната засега има системата Дадан Блат, а на последак все повече се използват и многокорпусните кошери.

Кошерът Дадан-Блат спада към вертикалната система. Обемът му се увеличава нагоре чрез добавяне на наставки. Състои се от плодник с подвижно дъно, магазин и покрив. Те се изработват в два варианта с 10 и с 12 рамки.

Плодника служи за постоянно жилище на пчелното семейство. В плодниковите пити се отглежда пилото и се складира храната, необходима за живота и развитието на пчелното семейство. Вътрешните размери на плодника при 12-рамковия кошер са 450 x 450 x 335мм, а стените са дебели 33мм. На предната и задната стена има фалц с ламаринени релси, на които висят рамките. В долния край на предната стена се намира входът на кошера. Плодниковите рамки са правоъгълни с външни размери 435 x 300мм с широчина на летвичките 25мм. Само двете странични летви са разширени в горната си част на 36.5мм, така че при допирането им се осигурява междурамковото разстояние от 11мм и в края до стените по 11.5мм. Плодникът се покрива с дъсчици или специална възглавница, която стои целогодишно в кошера. В студено време тя запазва топлината на гнездото, а през горещините не позволява прекомерно повишаване на температурата.

Магазинът се поставя върху плодника по време на главната паша и служи за складиране на меда. Той е с размерите на плодника, като височината му е 167мм, а рамките му са с външни размери 435 x 160мм. Кошерът се зтваря с покрив, който е обшит отвън с ламарина.