Добиване на пчелен прашец « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Добиване на пчелен прашец

Най-активно пчелите събират пчелен прашец през пролетта (април, май и юни), за да изхранват пилото. В зависимост от вида на растенията от които е събиран, цветът на прашеца е от бял, различни нюанси на жълто, кафяво и червено до черен.

Ефективен, хуманен и безопасен начин, по който се събира прашец, е с помощта на специални приспособления, които се поставят на входа на кошера. Натоварените с прашец пчели са принудени да минат през устройството, представляващо решетка с точно калибровани отвори. Част от зрънцата прашец се отронва от крачетата им и пропадат през мрежата в подобни на чекмеджетата кутии под нея. По този начин, пчелите не се травмират и увреждат физически, а методът гарантира, че е останал достатъчно прашец и за нуждите на пчелите.

Прашецът от чекмеджетата трябва да се събира ежедневно при влажен климат и по-рядко при сух климат. За да се избегне влошаване на качеството му, поява на бактерии и плесени, добитият прашец се изсушава в специални сушилни или просто на топло и сухо място, при температура не по-висока от 40°С. При сушенето могат да се използват инфрачервени лампи, но не и пряка слънчева светлина, тъй като тя разгражда полезните съставки на полена.

Пчелният прашец, който не попада в чекмеджетата, пчелите складират в специални пити и при напълване на 2/3 от килийките, го заливат с мед, за да се консервира. При престоя си в килийките в това състояние, в прашеца протича млечно кисела ферментация, той става стерилен и с много по-силно изразени хранителни и лечебни свойства. Този пчелен прашец се нарича перга. Пергата се извлича от килийките ръчно и се съхранява в хладилник.

При някои обстоятелства, режимът на събиране и количеството извлечен цветен прашец може да попречи на нормалния растеж на колонията или производството на мед. Ето защо, стандартите от наръчниците по пчеларство трябва да бъдат спазвани.

Изключително много трябва да се внимава, цветният прашец да не е замърсен, ако е събиран от растения, третирани с пестициди. Прашец не трябва да се събира по време на, и в продължение на няколко дни и седмици след третиране на полетата и горите, на площ от няколко квадратни километра около пчелина (най-малко 3-4 кв. км. в диаметър). Тъй като прашецът във всяка гранула е събиран от много цветя, дори и малки количества пестициди по растенията могат да се натрупат бързо, за да достигнат значителни концентрации.