Водата на пчелина « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Водата на пчелина

Без водата пчелите не могат да живеят, независимо от сезона. За разлика от другите сезони, през лятото в кошера действат две противоположни насоки на действие на пчелите. Те трябва да се запасяват с вода, нужна им за съществуване и развитие. За това са водоизточниците и поилките на пчелина. Те трябва да се използват без усилие от пчелите. По време на медосбора пчелите трябва да изпаряват водата от внесения нектар чрез вентилация на кошера или предаването на нектарните капчици една на друга. Този процес също изисква голямо физическо усилие и макар и противоположен на поенето се извършва в паралел с него. Интензивността на медосбора къщо може да е пречка за ефектиното и бързо сгъстяване на меда в кошера, както и близко разположените пити и нестандартните медови корпуси.