Производство на пчелен восък « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Производство на пчелен восък

Пчелният восък се прави от младите пчели – работнички. Той се секретира като течност от четири чифта восъчни жлези, разположени на повърхността на коремните тергити (пластинки от долната част на тялото на пчелата). Течният восък се разпростира върху повърхността на тези пластинки, при контакт с въздуха се втвърдява и образува отделни корички върху всеки тергит, които могат да бъдат забелязани като малки восъчни люспички от долната страна на пчелите. Една пчела-работничка произвежда осем люспички восък на всеки 12 часа. Размерът на восъчните жлези зависи от възрастта на пчелата – работник: те са най-големи, когато пчелата е на около 12 дни и се смаляват постоянно след осемнадесетия ден до края на живота й.

За един килограм восък са необходими около един милион от тези восъчни люспички. Пчелите използват твърдите косъмчета на задните си крака, за да премахнат восъчните люспи, подават ги на средните си крачка, а след това до челюстите си, където восъкът се сдъвква и се смесва със слюнчестия секрет. Когато достигне подходящата консистенция, новият восък се използва за конструкцията на питите или за запечатване на килийките с мед. Пчелите са стимулирани да произвеждат восък, когато има излишък от мед за съхранение или когато са необходими меден пити, в които да се складира медът. За производството на всеки един килограм восък, пчелите консумират около осем килограма мед.

Когато един рояк пчели се подготви да създаде ново гнездо, първото нещо, което правят, е да започнат изграждането на пити от пчелен восък. За да бъдат в състояние да произвеждат пчелен восък за изграждане, пчелите се нуждаят от висока температура, и производството на първата пита се извършва вътре в рояка струпани пчели, където температурата е най-висока. За изграждането на восъчна пита, пчелите се обединяват и правят това, което е известно като „гирлянди” или „фестони” – вериги от пчели. Висящи по този начин, те отделят восък. Когато восъкът от една пчела е готов, тя се придвижва нагоре по веригата до мястото, където се извършва изграждането; хваща една восъчна люспичка със задните си крака и я поднася към устата си, където я дъвче и смесва със слюнчест секрет, преди да я използва за изграждане. Това се повтаря, докато всичките осем восъчни люспи се оползотворят. По време на изграждането, пчелите карат питата да трепти, като я почукват с горните си челюсти. По този начин, изглежда те преценяват дебелината на питата, и това им помага да разберат дали част от восъка трябва да бъде изгризан, или трябва да се добави повече.