Пролетно подхранване със захарен сироп « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Пролетно подхранване със захарен сироп

През пролетта с увеличаване на пилото хранителните запаси бързо се изразходват. Ако те са недостатъчни и пчеларят няма възможност да даде пити с мед и прашец, пчелните семейства са изложени на гладуване. Ето защо пчеларят трябва да знае състоянието на хранителните запаси и при недостиг да се подхранва със захарен сироп.

Когато медът в гнездото е по-малко от 4-5 кг, отначало се подхранва за запасяване с по-гъст сироп (2:1), а след това подбудително с по-рядък (1:1), който по-късно може да бъде още по-рядък (1:2). Устаневено е, че подбудителното подхранване не дава ефект за развитието на пчелните семейства, ако те нямат посочения минимум от храна, и 2-3 пити с цветен прашец.

За подбудително подхранване сиропът обикновено се дава на малко порции – по 200-300 г през ден. Понеже честото подхранване е доста трудоемко, при големите пчелини може да се подхранва наведнъж с по 0,8-1 кг сироп през 4-5 дни, което дава почти същия ефект. Не бива да се дава много големи количества сироп, понеже килийките на питите се запълват и майката няма да има свободни площи за яйцеснасяне, а и гнездата се овлажняват.