Пчелно пространство « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Пчелно пространство

При видовете медоносни пчели, чиито колонии имат множество пити, питите са на точно определено разстояние една от друга, за да могат пчелите да работят в питите, да се придвижват между тях, и да поддържат температурата. Ако хората държат пчелите в кошери, то тогава е необходимо в кошера да се създаде среда, която наподобява начина, по който пчелите изграждат гнездата си в дивата природа. Следователно, рамките в кошерите трябва да са поставени на същото разстояние, на което биха били разположени питите в естественото гнездо. Разстоянието от центъра на една пита до центъра на следващата пита също варира при различните видове пчели: например, пространството е около два милиметра по-малко в питите на африканските медоносни пчели, в сравнение с европейските видове медоносни пчели. Разстоянието позволява две пчели – работнички да се разминат, когато пълзят в пространството между питите с пчелно пило. В участъците за съхранение на мед в питите, клетките често са изградени по-дълбоко, така че само една пчела може да премине между тях.

Ако пространството в дървесна хралупа или зид позволява, питата на медоносната пчела може да бъде дълга повече от един метър и всяка пита да носи по няколко килограма мед. Обикновено питата се изгражда от върха към долната част, като се започва с малка елипсовидна форма. Една пита се състои от централна плоскост с шестоъгълни клетки от всяка страна. Всяка клетка е под ъгъл леко нагоре, с отвор малко по-високо от базата. В естествено изградените пити, размерът на клетките също варира, в зависимост от вида на пчелите. Типичните размери на работните клетки, изградени от европейските видове медоносни пчели са между 5,13 мм. (Apis mellifera ligustica) и 5,5 мм. (Apis mellifera carnica). Европейските видове медоносни пчели допускат восъчни пити с 800 клетки/dm2, което позволява клетки с диаметър 5,4 мм. Азиатската пчела Apis cerana се нуждае от по-малък размер на клетката. Клетките, построени за търтеевото пило са по-големи от тези, за пилото на пчели-работнички.