Подвижно пчеларство « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Подвижно пчеларство

При практикуване на подвижно пчеларство могат да се добият 2-3 пъти по големи количества мед и восък. Този тип пчеларсвто представлява преместване на кошерите през сезона до площи, където расте и цъфти медоносна растителност.

Пчелите използват най-добре пашата за медосбор и най-пълно опрашват селскостопанските култури, когато са близо до цъфтящите растения. Тъй като най-често пчелните се отглеждат в населени места те трудно прелитат до отдалечените масиви от овощия, репко, еспарзета, акация, полски култури, ливадна и горска паша. Така голямо  количество нектар не се използва, а големи площи земеделските културите не се опрашват достатъчно и дават лоша реколта.

Преди за се започне подвижно пчеларство трябва да се състави план с местности и видовете паша, където да се местят кошерите. Не е правилно на едно място да се поставят много семейства, които няма да съберат достатъчно мед, а в друг район да има недостиг на пчелни семейства, вследствие на което пашата няма да се използва пълноценно. Важно е да се провери дали района, в който смятаме да местим кошерите не е под карантина заради болести по пчелите или пилото. В радиус от 3-4 км. около мястото на временния пчелин не трябва да има болни пчелни семейства. За да не се допусне разпространението на болести по пчелите при преместването на пчелни семейства от един район в друг трябва да имаме писмено разрешение от съответната община, както и здравно свидетелство от местния лицензиран ветеринарен лекар.

Мястото за настаняване на пчелите трябва да бъде подготвено, като се почисти от висока растителност и неравности, които биха пречили на поставянето на кошерите. Мястото за настаняване на пчелите трябва да бъде отцедливо, с източно изложение и по възможност да има храсти, под рядката сянка на които се настаняват кошерите поотделно или на групи.

Ако медоносната растителност е на някой склон, кошерите трябва да се поставят на долния край на склона. В такъв случай натоварените с нектар и прашец пчели ще летят надолу към кошерите много по-бързо и с по-малък разход на енергия, отколкото ако кошерите са поставени на горния край. В зависимост от посоката, от която обикновено духат преобладаващите ветрове в местността, кошерите трябва да се поставят от противната страна на площта с медоносната растителност, така че вятърът да подпомага връщащите се от паша натоварени пчели. В такъв случай вятърът създава и “ароматичен въздушен път” между цъфтящата растителност и кошерите, което спомага за по-бързото ориентиране на пчелите и по-пълното им мобилизиране към посещаване на тази растителност. Това е от значение както за медосбора, така и за по-доброто опрашване на земеделските култури. При поставянето на няколко пчелина в една местност те не трябва да се разполагат така, че пчелите от единия пчелин да прелитат над другия. При завръщането си от паша, особено при внезапно влошаване на времето, голяма част от летящите пчели на първия пчелин ще налитат в кошерите на втория.

Преместването на кошерите трябва да започне пред цъфтежа на медоносните растения, за да може пашата да се използва още от нейното начало и да се извърши най-пълно опрашване на селскостопанските култури. В зависимост от площта на културата трябва да се осигури необходимият брой пчелни семейства, като се има предвид, че едно добре развито пчелно семейство може да опраши до 5 дка овошки, до 10дка малини, френско и немско грозде, до 10дка слънчоглед, до 3 дка еспарзета, репко или люцерна, до 10 дка памук, до 10 дка краставици, до 20 дка дини, пъпеши, тикви и зеленчукови семенници. Когато площта на културата не е повече от 500 дка, кошерите се настаняват в средата или от едната страна на блока, а при по-големи площи те се поставят на двата края или на групи на 400-500м една от друга. Цъфтящата плевелна растителност в овощните култури предварително се покосява или унищожава с хербициди или заорава, за да не привлича пчели.

Кошерите се подреждат с входовете на изток, за да излитат пчелите сутрин рано на паша. Кошерите трябва да се поставят до някои ориентири, като пчелинът да бъде с фронт към пашата, за да няма налитане на пчели от едни семейства в други, което често се наблюдава, когато пашата е в посока само към единия или другия край на пчелина. Ако са пристигнали сутрин, на прилетните дъски се поставят клонки, трева, сено или наклонени дъсчици, за да могат бързо излитащите пчели лесно да се преориентират на новото място. Такива препятствия не трябва да се поставят, когато кошерите са пристигнали през нощта, тъй като пчелите на сутринта започват постепенно да излитат и успяват да се ориентират добре за новото местоположение на своите кошери.

През първите  дни пчелите са силно разтревожени от превозването и много жилят. Ако се налага подреждане на гнездата, то трябва да стане, след като пчелите са се успокоили. Когато обаче има неблагополучие с някои семейства при превоза, те трябва по спешност да се прегледат и подредят.

Ако в близост до избраното място няма естветствен трябва да се поддържа поилка с прясна вода.