Пчелна пита « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Пчелна пита

Питата осигурява структурата на пчелния дом, и се използва за всички различни функции за съхранение, необходими в пчелното гнездо: за складиране на мед, за съхранение на прашец, като място за снасяне на яйца и развитие на младите пчели. Питата има шестоъгълно сечение. Тази форма се създава от пчелите – работнички, които използват пипалата си за поддържане на профила на всяка клетка по време на изграждането. Формата и размерите на клетките в питата оптимизират съотношението между обем и якост на материалите, използвани при изграждането. Шестстенните клетки и пирамидално оформените дъна също представляват много ефективно използване на материала, без загуба на никакъв восък. Между клетките няма празни пространства, като в същото време се постига възможно най-високата якост на восъка. Най-горният ред клетки, който свързва питата с тавана на мястото за гнездене (дървена стена, кошер, рамка или горна решетка), може да носи повече от 1300 пъти собственото си тегло в мед, плюс всички пчели, които живеят и работят в питата. Само ако вътрешната температура надвиши 35°С, восъкът започва да омеква и да се топи, питите губят своята сила и могат да рухнат. Разбирането на свойствата на питите от пчелен восък, води до разбиране на великите усилия, които пчелите трябва да правят, за да поддържат температурата в гнездото. Ако един кошер не е разположен на сянка, пчелите ще трябва да влагат повече усилия в работата си, за да запазят съдържанието на кошера хладно.