Хафниоза (паратиф) « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Хафниоза (паратиф)

Хафниозата е заразна бактерийна болест на възрастните пчели, която се проявява в края на зимата и началото на пролетта. Благоприятствува се от лошите условия на зимуване недоброкачествена храна, недобре затоплени и влажни гнезда и др. В кошера заразата се разпространява чрез диарията, а между семействата-чрез кражби, блуждаене на пчели, преместване на пити от болни в здрави семейства, преглеждане с непочистени и недезинфекцирани помагала и ръце и др. При заболяване от хафниоза се наблюдават признаци, подобни на признаците при нозематозата-пчелите са с подути коремчета и са отпаднали, пълзят по дъното или при входа с парализирани крила; има голям подмор, а гнездото е замърсено от диарични петна, поради което мирише неприятно. За определяне на точната диагноза във ветеринарнобактериологичната лаборатория се изпраща проби от болни пчели или свежи трупове.

За предпазване от заболяване трябва да се спазват всички зоотехнически и санитарно-хигиенни изисквания при отглеждането на пчелни семейства и особено по време на тяхното зимуване.
Заболелите семейства след почистване и дезинфекциране на кошера, изгаряне на труповете, смяна на зацапаните с диария пити, стесняване и затопляне на гнездата се подхранват със сироп, във всеки литър от който се прибавя по 0,5г стрептомицин или тетрациклин 5 пъти през 3 дни, като се сменят двата антибиотика.