Основен пролетен преглед « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Основен пролетен преглед

Главният пролетен преглед се прави към края на март или началото на април в зависимост от състоянието на времето. Понеже прегледа е по-продължителен, прегледът трябва да се извършва в топъл ден, когато температурата е не по-ниска от 15°C и пчелите летят за нектар и прашец. Най-напред се изваждат затоплящите материали, за да се просушат на слънце от двете страни, докато трае прегледът. Основно и точно се преценяват силата и здравословното състояние на пчелните семейства, площите на пилото и качествата на майката, колочеството и качеството на храната и състоянието на гнездото.

Силата на семействата се определя по броя на питите (междурамията), покрити с пчели.Количеството на пилото и на яйцата се определя по площа, която те заемат на отделните пити, и се пресмята на цели плодникови пити. По количеството и вида на пилото се съди за качествата на майката. Ако в кошера има много пило и в работническите килийки има редовно снесени яйца без пропуски, а запечатаното пило е работническо (с равни капачета), това показва, че майката е качествена. По това време силните семейства имат по 4-5 цели пити с пило.

При прегледа трябва да се види и самата майка. Ако е вече стара, с излъскано тяло или оръфани крила, или има парализиран крак, по-късно подлежи на смяна. Веднага трябва да се дадат майки на осиротелите семейства както и на семействата с майки търтовки или с пчели търтовки. В гнездото по това време трябва да има 8-10 кг мед и 2-3 пити с добре запечатан цветен прашец. При недостиг на храна тя трябва да се добави, защото в противен случай семейството изостава в развитието си.

При главния преглед трябва да се извадят от гнездото и да се бракуват всички стари черни пити, замърсени от диария, както и питите с деформирани и търтееви килийки, наядени от мишки, плесенясали или с развален цветен прашец.

При подреждането на гнездата в средата се поставят питите с пило и с празни килийки, от двете им страни са питите с прашец, а зад тях са питите с мед. При средните и силните семейства гнездото трябва да бъде към по-топлата южна или западна страна на кошера, а при по-слабите семейства то се ограничава в средата. Като приключи прегледът, просъхналите затоплящи материали се връщат, а входа на кошера се стеснява според силата на семейството.