Бяла акация « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Бяла акация

Biala-akacia-robinia_pseudo_acaciaПо време на първата главна паша, пчелните семейства, при добри грижи на пчеларя, достигат своето максимално развитие. Около една седмица преди началото на цъфтежа се поставят магазините и пчелите се оставят спокойно да се ориентират и да се приготвят за началото на масовият медобер. Основен дървесен вид у нас, който е свързан с тази паша е бялата акация. В зависимост от надморската височина и от конкретните метереологични условия за всяка година началото на цъфтежа на акацията е различно. Обикновено в зоната до 500 м надморска височина акацията започва да цъфти от 5 до 10 май и цъфтежа продължава около една седмица. През това време силните кошери могат да напълнят магазина с акациев мед. Неблагоприятно се отразява на медосбора наличието на продължителни валежи, силни засушавания или силен и продължителен вятър. При надморска височина над 500 м и до 1200 м, до където обикновено стига акацията, цъфтежа е по-късно, но и там той завършва до края на май и началото на юни.

По данни на Националното управление на горите в страната ни има повече от 800 000 дка гори с медоносна растителност, голяма част от която е бяла акация. Тези площи са създавани за добив на акациева дървесина и като противоерозионна растителност по долове и ерозирани терени. Те са много добър източник за пчелна паша, от които се събира висококачествен акациев мед.

Нашето пчеларство бележи подем. То се нуждае освен от наличните площи с дървесна медоносна растителност и от нови площи, около които да се разполагат създаваните пчелини. В случай, че се обединят усилията на лесовъдите, които имат налични планове и извършват ежегодно залесяване на над 100 000 дак горски култури (една част от тях е с медоносна растителност, в това число и с акация) и с усилията на пчеларите и пчеларските организации по места, биха могли да се създадат нови акациеви гори в нашата страна.

В това отношение би могло да се използва богатият опит на Унгария, където това обединение на усилията на лесовъди и пчелари е позволило да се създадат хиляди декари, залесени с унгарска акация. В резултат на успешна селекция са създадени рано цъфтящи, средно цъфтящи и късно цъфтящи сортове от унгарска акация. Това е позволило от акацията да се събира не една, а три и повече седмици нектар от пчелите.

У нас учени от Института за Гората при БАН са създали добра база от Унгарска и наша акация, с добри медоносни качества. Това позволява при едни бъдещи залесявания с акация у нас да се осигури необходимият посадъчен материал.

Установени са вече добри контакти с Националното управление на горите и от тяхна страна има готовност за сътрудничество и взаимопомощ при работата по създаването на нови площи с медоносна дървесна растителност, в това число и с акация. Необходимо е обаче и от страна на пчеларите и пчеларските дружества по места да се прояви необходимият интерес и желание за помощ при създаването на новите залесявания. Съгласно закона за горите държавните лесничейства са длъжни да отпускат на пчеларските дружества безплатен посадъчен материал за извършване на залесявания с дървесна медоносна растителност. Нужно е по места да се издирят и съгласуват подходящите площи за залесяване и пчеларите да оказват помощ, както при намирането на площите, така и при залесяванията и отглеждането на културите от акация. Това ще увеличи площите с пчелна паша и добивите на нашите пчелари. Срещу официални писма от пчеларските дружества по места за необходимите им количества посадъчен материал до държавните лесничейства, то последните по закон са длъжни и оказват необходимото съдействие на пчеларите.

Източници на информация:
Пчеларски вестник