Диария « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Диария

Диарията е заболяване на храносмилателния апарат, което се проявява външно с подуване на коремчето на болните пчели и със зацапване на питите, рамките, покривните материали и стените на кошера с кафяви петна. Причините са могат да са различни, но често е заради  усилено консумиране на храна през зимата и невъзможност за очистително облитане. При заразни болести (нозематоза, паратиф, амебоза и др.) или незаразни болести, манова токсикоза, както и припоява на влага през зимата, поява  на гризачи, при осиротяване, от ферментирал мед и др., пчелите консумират по-големи количества мед. Така задният дял на червото им се запълва по-бързо с несмлени остатъци. Поради невъзможността пък да излязат за очистително облитане пчелите стават още по-неспокойни, разпълзяват се въпреки по-ниската температура и изпускат изпражненията си в кошера. Отвън се чува особен незаглъхващ шум. През по-продължителни и студени зими загиват цели семейства.

Точно определяне дали диарията е признак на някоя заразна или паразитна болест, или се дължи на други причини за неспокойно зимуване не може да се извърши в пчелина, а след бактериологично изследване.

При констатиране на диария през зимата се предприемат мерки за облитане на пчелите, напимер в помещение и при първа възможност за отваряне на гнездата-прехвърляне на семействата в чисти и сухи гнезда и върху пити, които не са били в тях преди прегледа. Новите гнезда се стесняват и затоплят.