Декември « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Декември

лиматични особености

  • По Черноморието и долината на Струма температурите са между 4-5,5°C;
  • Тракийската низина – между 2 -3,5°C.

Само за отделни места в Северна България те са около нулата. Абсолютните минимални темпаратури спадат до -25, -26°C дори и по ниско.

Състояние на пчелните семейства

Живота на пчелина като че ли е замрял, всичко е притихнало. Това обаче е само привидно. През първат половина на зимата, докато още не се е появило пило, пчелното семейство се намира в относителен покой, събрано на кълбо. В средата на кълбото температурата е 30-32°C, дори до 36°C, а в останалата част е около 21-22°C, като в някои случаи спада до 10,7°C, а в кората на кълбото дори до 6-10°C

Работа на пчеларя

След като правилно е зазимил пчелните семейства и е взел всички необходими мерки за тяхното благополучно зимуване, пчеларят трябва от време на време да навестява пчелина, за да отстрани някои евентуални нередности. Сериозна опасност за живота на пчелите са тяхното обезпокояване и разтройването на кълбото от сътресение, причинено от животни, хора, превозни средства, от мишки в гнездото, от ниски клони на дървета и др.