Май « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Май

Климатични особености

През май средните нормални месечни температури са:

  • Северна България, долината на Струма и Тракийската низина между 16-8 °C;
  • Северойзточна България, Черноморието и високите полета на Югозападна България между 14-16 °C.

Абсолютните максимални температури достигат 31-32 °C, а абсолютните минимални са от -3,5 – -3,8°C.

Валежите:

  • Добруджа, по Черноморието и Тракийската низина са между 40 и 60 л/кв.м;
  • Северна България – между 60 и 80 л/кв.м;
  • Долината на Струма – 50 – 60 л/кв.м;
  • Във високите планински райони – между 100 и 150 л/кв.м.

Фенологичен календар

През май настъпва първата главна паша от еспарзета и бяла акация. Зацъфтяват и много други дървесни, храстови и тревни видиве: бук, летен дъб, клен, шестил, смърч, бял и черен бор, гледчия, питомен кестен, татарски нокът, кучи дрян, маргарит, детелина, гръклян, мащерка, подъбиче, синап, градински чай, мак, кориандър, бораго и др.

Състояние на пчелните семейства

Продължава усиленото снасяне на майката и развитието на пчелните семейства. Майките снасят по 1500 – 2000 и дори повече яйца на денонощие. Силните семейства имат 8 – 10 цели пити с пило и са изпълнили с пчели целия плодник на дадан-блатовия кошер, респективно 2-3 корпуса на многокорпусния. Пчелите усилено произвеждат восък и градят пити и “далаци” на строителната рамка. Излюпват се и все повече търтеи. Заработва роевият инстинкт и семействата, които са в кошер с по-малък обем, се подготвят за естествено роене, като залагат роеви маточници.

Работа на пчеларя

Той трябва постоянно да бъде на пчелина. Доразширяват се гнездата с восъчни основи и редовно се изрязват изградените и запечатани “далаци” на строителните рамки. Вземат се мерки срещу изпадане на пчелните семейства в роево състояние, като се поставят корпуси или магазини. Семейстава небива да се безпокоят с излишни прегледи. Събирането на нектар и прашец се следи по изменението на масата на контролния кошер.