Пудра захар не е подходяща за третиране на вароатоза « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Пудра захар не е подходяща за третиране на вароатоза

Пудрата захар е смятана за добър продукт за третиране на вароатоза, паразитна болест по пчелите, но никога не са представяни добри резултати от систематични опити. Изследователи от САЩ представиха  нови резултати, като действието на пудрата захар е тествано в лаборатория. Установени са 90% ефективност. Първо са третирани естествени пчелни семейства с 15г. пудра захар заедно с духало. За 24 часа е забелязано по-високо естествено състояние на акарите, отколкото при пчелните семейства, които на са били подложени на третиране. При този тест не е установена ефективност. Ако пудрата захар беше ефективен метод за третиране на болестта, е необходимо значително намаляване популацията на вароатоза.

При друг опит са иследвани 24 стандартни пчелни семейства, разпределени в три групи, като всяка била разположена на окло 10км. разстояние. Всяка група била съставена от 4 пчелни семейства, третирани с пудра захар и от 4 т. н. контролни пчелни семейства, които не са били подложени на третиране. В период от месец  април до месец февруари следващата година всяко от третираните семейства на всеки две седмици е третирано със 120г. пудра захар. През март, май, юли, септември и ноември, както и февруари на следващата година са измервани силата на пчелните семейства и популацията на вароатоза. Популацията на вароатоза е изчислявана посредством проба от пчелите и проба от потомството. Резултат няма. Третирането с пудра захар не е оказало въздействие върху развитието на пчелните семейства, нито върху популацията на, нито върху потомството. Третирането е и без резултат за намаляването популацията на вароатоза сравнена с тази на групите, които на са били третирани.

Резултатите от втория опит, потвърждават показаното от първия-третирането с пудра захар не повлиява развитието на пчелните семейства. През целия сезон на пчелите 60% от акарите се намират в покритите размножителни клетки и поради тази причина не могат да бъдат повлияни от този метод на третиране. Установени са сходни резултати чрез редовна употреба на оксалова киселина през целия пчеларски сезон. Това третиране действа на акарите. Чрез проведени опити се доказва, че при по-ниска гъстота на вароатозата, репродуктивността на акара се увеличава. Спорен е въпросът, дали е проведено успешно третиране на вароатозата.

Въпреки постоянното третиране през целия тестови период, популацията на вароатоза остава голяма. Забелязват се и ниските средни нива на популацията на пчелите, които за целия сезон са винаги под 14 000 на пчелно семейство. Вече има научни данни, които доказват, че целогодишното третиране на пчелните семейства с 120г. пудра захар не води до значително намаляване на популацията на акарите и за това методът не е подходящ за третиране.