Ноември « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Ноември

Климатични особености

Ноември се характеризира с бързо поножаване на температурите, средните температури:

  • Северна България и високите котловинни полета са между 4,6-6,8°C;
  • Тракийската низина и долината на Струма – между 7-9°C;
  • Черноморието между 8-10,7°C.

Абсолютните максимални температури са около 20, а абсолютните минимални от -6, -7 до -14, -15°C.

Състояние на пчелните семейства

В природата вече се чувства полъхът на наближаващата зима. Няма никаква цъфтяща растителност. През по-голямата част от времето пчелите са на кълбо. Временните затопляния през някои дни се използуват от пчелите, които разпускат кълбото и извършват последните си есенни облитания. При силните семейства зимното кълбо се образува, щом температурата на външния спадне под 8, при средните около 10, а при слабите семейства – още при 13°C.

Зимното кълбо е важно биологично приспособление, което поради закръглената си форма и плътно струпване на пчелите им осигурява най-икономичното и успешно съществуване с минимално физиологично напрежение при неблагоприятните зимни условия в продължение на 4-5 месеца.

Работа на пчеларя

Благоприятните топли дни през ноември дават възможност на пчеларя да положи последните грижи за пчелните семейства преди настъпване на зимата. Дори в по-топлите райони на страната, където пчелните семейства и през октомври продължават да отглеждат пило, пчеларите подреждат окончателно гнездата и ги зазимяват през ноември. Преглеждат се покривите на кошерите да са добре затворени, като в месности със силни ветрове върху тях се поставят тежести – камъни или тухли.

През ноември трябва да се почисти и подреди пчеларският склад, като старите и негодни пити се бракуват и се претопяват.