Подготвяне на рамки с тел « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Подготвяне на рамки с тел

Рамките трябва да се подготвят и да се монтират с тел още през зимата, когато пчеларят е свободен от работа от работа на пчелина. Това трябва да се има предвид, особено при големите пчелини. Старите, годни рамки, от които са изрязани бракуваните пити, се изваряват в голям казан в 2–3% разтвор на сода каустик, за да се отстрани налепът по тях, след което се промиват с чиста вода и се просушават (най–добре е това да е направено още през есента). Телът за монтиране на рамките трябва да бъде мек и калайдисан или поцинкован, с дебелина от 0,33 до 0,38 мм. В пчеларската практика телът се поставя по различен начин на рамките – хоризонтално, вертикално, зигзагообразно, преплетено и др. По – добро се оказва хоризонталното поставяне на тела, като при плодниковите дадан – блатови рамки се поставят 4–5 хоризонтални реда, при магазините – 2 реда, а при рамките на многокорпусните кошери – по 3 реда. Най–горният ред трябва да стои при възможност по–близо под горната летвичка на рамката– на около 1–2 см, а останалите редове се разполагат на около 7–8 см един от друг по височината на рамката. Телът се прокарва през дупки, пробити с шило или със специален уред. Съответните отвори на двете странични летвички трябва да бъдат на на еднакво разстояние, и то точно по средата на летвичките.

Прокарването на тела започва от долния край на рамката и като стигне до последния горен отвор, краят му се завива около гвоздейче, което се приковава на тясната страна на страничната летвичка. След това телът се опъва в обратен ред и в долния край се завива около гвоздейче на другата летвичка. Много рано телът не бива да се обтяга, защото от стоенето се разхлабва и после трябва отново да се изпъва. При вертикалното или зигзагообразното поставяне на тела, понеже горната летвияка на рамката на рамката е по–дебела и по–трудно се пробива (без бормашина), телът се прокарва през скобички, които се забиват на долната страна на летвичката със скобонабивач. За по–добро укрепване на питите при подвижно пчеларство освен хоризонталните телове се поставя и един вертикален ред. За тази цел по средата на горната летва се пробива с шило отвор отстрани косо надолу, където се прокарва и връзва телът, като се опъва и се опъва и се завива около всеки хоризонтален ред. Свободният му край се вкарва в отвор в средата на долната летвичка и се затяга.