Юли « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Юли

Климатични особености

Обикновено юли е месец с най-високи средни месечни температури в България. Нормалните средни месечни температури са:

  • Северна България и Черноморието от 21-24°C;
  • Тракийската низина между 22-24,5°C;
  • Високите полета на Югозападна България 17,5-21,5°C.

Абсолютните максимални температури достигат до 42°C, а на места до 43°C и дори повече.

Абсолютните минимални температури спадат до 3-4°C.

Валежите са краткотрайни, често придружени с гръмотевици, на места са поройни и с градушки.

  • В Северна България и Тракийската низина те са между 40 и 60 л/кв.м;
  • Ввъв високите полета на Югозападна България – между 50 и 70 л/кв.м;
  • Най-малки са по долината на Струма и Черноморието – между 30 и 45 л/кв.м.

Фенологичен календар

През юли главната паша е от люцерна, слънчоглед и резене, а в балканските – от ливадите и планинската тревна растителност. Продължават да цъфтят лавандулата, овчарският босилек, различните бодили, риганът и др. Разцъфтяват балканската чубрица, цикорията, пчелинокът, камилският бодил, ветрогонът, тютюнът, памукът.

Състояние на пчелните семейства

През юли яйценосната дейност на майката започва да намалява. Инстинктът за запазване съществуването на вида чрез осигуряване на необходимите хранителни запаси и тяхното най-целесъобразно изразходване подсказва на пчелите да не отглеждат голямо количество пило, тъй като пашата вече приключва.

Търтеевото пило намалява и майката преустановява снасянето на неоплодени яйца. Пчелите дори започват да изгонват търтеите, защото роевият инстинкт вече е преминал. Те почти не градят восъчни основи, ното работят на строителната рамка.

Работа на пчеларя

Щом пашата е към своя край трябва да се свалят магазините и корпусите и питите да се изцентрофугират.

Ако някои стари майки не са сменени, те трябва да се сменят сега. Дъната на кошерите се вдигат. След главната паша пчеларят прави преглед, за да се осведоми за състоянието на пчелните семейства и за техните нужди. Третира се срещу вароатозата, вирусния паралич аскосферозата.