Мишки « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Мишки

Те влизат в кошерите през есента, когато пчелите жече са на кълбо. През зимата ядат мед и прашец и безпокоят семействата. Те могат да нанесат големи щети на питите и дори да унищожат цели семейства. За предпазване от мишките кошерите трябва да бъдат здрави, със замрежени отвори, а през есента да се сложат мишепредпазители. В склада всички проходи трябва да са запушени за да няма проникване на мишки.