Август « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Август

Климатични особености

  • Средните месечни температури в Северна България и Тракийската низина са от 22-24°C;
  • По долината на Струма и Черноморието – между 23-25°C,
  • Във високите котловинни полета – между 17-21°C.

Абсолютните максимални температури се повишават до 42-43°C. Абсолютните минимални са от 0,5-10°C.

  • Валежите в Северна България и високите котловинни полета на Югозападна България са между 30 и 50 л/кв.м;
  • По Черноморието 17-25 л/кв.м;
  • В Тракийската низина 25-50 л/кв.м;
  • В долината на струма 25-40 л/кв.м.

Фенологичен календар

През август в повечето райони главната паша вече е преминала. Само в Южна България в районите, където се отглежда, памукът сега е в разгара на цъфтежа си. Памукът отделя добре нектар, особено ако има дъждове или е поливен. Тютюнът също продължава да цъфти и осигурява нектар на пчелите по това време.

В някои планински райони пчелите събират мед от балканската чубрица, както и манов мед от иглолисните дървесни видове. Цъфтят също кариоптерисът, елшолцията, бръшлянът, солидаго.
Най-добра късна паша за подбуждане и есенно развитие осигуряват смеските от царевица със слънчоглед и царевица с комунига за силаж, от които пчелите пренасят нектар и прашец.

Състояние на пчелните семейства

Пилото е намаляло на 4-5-6 пити. Пчелите пренасят мед от крайните пити на средните, за да бъде той по-близо до пчелното кълбо през зимата. Търтеите вече са почти окончателно изгонени от кошера. Кражбата е често явление про отваряне на кошера през деня. Пчелните семейства усилват охрната на входа, където често се наблюдава борба с пчели крадци или оси.

Работа на пчеларя

Пчеларя трябва да вземе мерки както за есенното развитие на семействата, така и за запасяването им с храна. Ако няма паша трябва своевременно да се започне подхранване както подбудително за отглеждане на млади пчели за зимуване, така и след това за запасяване с храна за зимата.