Кога и как се преглеждат пчелните семейства « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Кога и как се преглеждат пчелните семейства

Прегледите са пълни и частични.

При пълните прегледи се прави подробна преценка за състоянието на семейството. При кошерите система Дадан-Блат и лежак се извършват най-много 4 пълни прегледа през годината:

  1. главен пролетен преглед;
  2. преглед преди главната паша;
  3. преглед след главната паша;
  4. есенен преглед преди зазимяването.

Частичните прегледи се извършват между пълните. С тях се цели да се уяснят отделни въпроси и да се окаже определена помощ на пчелните семейства. Към частичните прегледи може да се отнесе и осведомителния пролетен преглед. Прегледите трябва да се извършват при тихо и топло време, за да не се простуди пилото. Пълните прегледи се извършват при температура не по ниска от 15°C но още по добре при 18°C, а частичните може да се извършват на бързо при температура не по ниска от 12°C. Пролетните прегледи трябва да се извършват по обяд, когато е най-топло. По късно през пролетта, щом времето се затопли, прегледите се извършват предимно сутрин или привечер. Не бива да се правят прегледи при ветровито, облачно или дъждовно време, зашото пчелите силно се дразнят и много жилят, а и пилото лесно загива при засъхване или попаднали дъждовни капки вода по тях. Излишни прегледи без нужда, а само от любопитство не трябва да се правят, особено по време на медосбора, защото се пречи на нормалната работа на пчелните семейства, което се отразява неблагоприятно върху тяхното развитие и продуктивност.

Как се извършва прегледа?

Пчелите не понасят нечистоплътността, миризмата на пот, на чесън и други неприятни и остри миризми. Прегледа трябва да се извършва спокойно и внимателно, но същевременно бързо и сръчно. Сътресенията, резките движения и нервността на пчеларя дразнят пчелите. Продължителните прегледи безпокоят пчелите и майката, в следствие на което те значително отслабват темпа на работа за извенсно време след прегледа. При извършване на прегледа най-напред се пускат 2-3 кълба дим през входа на кошера и се чака 1-2 минути, за да се насмучат с мед, при откриването на надрамковата покривка се пускат още 1-2 кълба дим за да се отдръпнат пчелите надолу и да не пречат на хващането на рамките. Ако целия плодник е изпълнен с рамки, крайната се изважда и се поставя временно в преносимото сандъче, като след прегледа се връща обратно в гнездото.Внимава се да не би на извадената рамка да е майката. Ако е там, прехвърля се на друга пита в гнездото.Рамките се изваждат с две ръце и внимателно се изтеглят нагоре, без да се допират до съседните пити и стените на кошера.

При многокорпусните кошери прегледите са по-малко и са опростени, понеже се манипулира с цели корпуси. При тях количеството на меда може да се установи, като се повдигне корпусът, а количеството на пчелите – като в горните и долните корпуси без да се изваждат поотделно рамките. Обема на кошера се разширява и се стеснява също с предварително комплектувани цели корпуси с изградени пити или смесено с восъчни основи.