Добре дошли в Българският форум за пчелари.
Страница 1 от 2 12 ПоследнаПоследна
Резултати от 1 до 10 от общо 13
 1. #1
  Почетен Автор
  Регистриран
  26.09.2010
  Мнения
  607

  Използване на главната паша

  Това е един материал, който не претендира за универсалност и пълнота. Целта и е да сложи началото на дебатите и мненията по въпроса с оползотворяване на главната паша.

  Преглед преди главната паша и поставяне на магазините

  Непосредствено преди настъпването на главната паша трябва да се направи преглед на пчелните семейства и да се установи тяхното състояние и готовността им да използват пашата. По това време пчелните семейства трябва да имат много пчели, които да покриват плътно всички пити в гнездото и в корпусите или магазините (ако са поставени такива преди пашата). Пилото не бива да бъде по-малко от 8—9 плодникови пити; колкото то е по-голямо количество (особено запечатаното, толкова повече пчели ще се излюпят по време на пашата и ще заместят ежедневно загиващите в голям брой стари летящи пчели. Трябва да се преценяват и майките на семействата, за да се знае кои подлежат на смяна. От много важно значение за доброто използване на пашата е пчелните семейства да бъдат с повишено работно настроение и да не изпадат в роево състояние както преди, така и по време на медосбора. Ако при прегледа се установи, че някои пчелни семейства са заложили роеви маточници, за да се предотврати естественото рояване и за да се възстанови работното настроение на пчелите, трябва всички маточници да се унищожат и гнездата силно да се разширят, като преждевременно им се поставят магазини (или корпуси) с изкуствени пити и им се усили вентилацията или пък да се приложи способът на Вашченко. При този преглед трябва щателно да се прегледа откритото и запечатано пило, за да се установи неговото здравословно състояние. Прегледът на пилото е особено наложителен, когато в района на пчелина е констатирано гнилцово заболяване.
  Главната паша настъпва, щом започне цъфтежът на онези медоносни видове (акация, ливади, липи и пр.) в района на пчелина, от които пчелите събират най-много мед, част от който може да се вземе. Това се познава и по самите пчелни семейства: летежът на пчелите значително се усилва, като започва сутрин рано и приключва късно вечер, пчелите усилено принасят нектар, като запълват празните килийки в плодниковите пити, както и килийките, която се освобождават при излюпването на пилото. Като се погледне отгоре откритият плодник, вижда се, че пчелите са надградили или запечатали с нов бял восък запълнените с пресен мед килийки в горните краища на питите или, както се казва, питите са „забелели". За настъпването на главната паша най-сигурно се съди по промените в теглото на контролния кошер, който е поставен на децимал. Щом ежедневният принос на нектар в него започне да се увеличава над 0,3—0,4 кг, а крайните пити в гнездото са запълнени с мед и вече е започнало запечатването им, това е най-сигурното указание, че главната паша е вече настъпила и че е дошъл моментът за поставяне на магазините или корпусите, както и за пълно разширяване на гнездата при кошерите лежаци.
  Магазинът не бива да се поставя, преди плодникът да е зареден с пита и крайните пити да са запълнени с мед. С оглед на това на по-слабите семейства магазините се поставят по-късно. При по-слаб приток на нектар отначало магазинът може да се ограничи наполовина, като другата половина се изолира от плодника с покривното платно или дъсчиците; със запълването на питите той постепенно се разширява. Понякога, макар пчелните семейства да са добре развити, пчелите не се качват в магазина веднага. Това може да се дължи на неприятната миризма на магазините (от нафталин и пр.), която те са придобили при съхраняването. Затова преди поставянето магазините трябва да се излагат 1—2 часа на слънце, за да се проветрят и да изгубят неприятната миризма. За по-бързото примамване на пчелите в магазина се препоръчва издигането на 1—2 плодникови пити с открито пило в средата на магазина; след като пчелите заработят на съседните магазинни пити, плодниковите пити се връщат в плодника. Със започването на главната паша не всички семейства се включват активно в нейното използване още в началото. Някои семейства, макар и не по-слаби от другите, се включват в пашата с 2—3 дни закъснение след другите. Това се дължи на по-късното разузнаване й откриване на пашата от пчелите на тези семейства. Затова някои пчелари практикуват дресиране на пчелите, като непосредствено преди настъпването на главната паша подхранват пчелните семейства със сироп от мед, който произхожда от същите растения, но е от реколтата от предната година. Дресировката може да стане и с пресен нектар от същите растения, като се вземат магазинни пити от онези пчелни семейства, които са започнали най-напрел да го събират, и се разпределят между останалите семейства. Пресният нектар може предварително да се центрофугира и след това с него да се подхранят останалите семейства.
  Когато притокът на нектар е от 2 до 4 кг на ден, един магазин е недостатъчен за преработката на нектара и складирането на меда. В такъв случай, за да не се загуби от медосбора, на пчелните семейства трябва да се поставят два магазина. Вторият магазин се поставя два-три дни след първия, и, то под него, непосредствено върху плодника. Ако няма изградени пити, вторият магазин може да се зареди изцяло с неизградени. При силни семейства той бързо се изгражда, тъй като пчелите се стремят да възстановят нарушената цялост на гнездото. По същия начин се поставя магазин или цял трети корпус и при двукорпусните кошери. При лежаците след пълното разширяване на гнездото при нужда може да се постави магазин.
  Когато притокът на нектар е над 4 кг на ден и пчелните Семейства са силни, а главната паша още продължава, тогава на тях се поставя и трети и четвърти магазин, а в изключителни случаи магазините могат да бъдат и повече. Всеки нов магазин се поставя непосредствено върху плодника, под другите магазини, като редът им не се нарушава. Това улеснява и отбирането на магазините за центрофужене, тъй като най-зрял е медът в най-горните магазини, където пчелите най-рано са започнали да запечатват питите.
  За изпаряване на излишната вода от нектара трябва да се осигури добра вентилация на гнездото. За да приготвят 10 кг мед, пчелите трябва да преработят средно 40 кг нектар, като изпарят от него около 30 кг вода; за тази работа те изразходват приблизително 2 кг мед. Застанали пред прелката, по дъното на кошера и по долните части на питите, по време на главната паша пчелите усилено размахват крилцата си и създават въздушно течение, като изкарват навън от гнездото влажния въздух и вкарват в кошера сух, топъл въздух. За да се улесни вентилацията и да не се ангажират с нея много пчели, а заедно с това и да се засили притокът на нектар, необходимо е по време на главната паша всички прелки на кошерите да бъдат напълно отворени; дъната трябва да се спуснат, като се изваждат клиновете под тях. Ако на корпуса няма прелка, той може да се повдигне и да се подпре с клин от едната страна, за да се образува пролука, широка 1—2 см, през която става вентилацията.
  От много важно значение за нормалната работа на пчелите през време на главната паша е кошерите да не са изложени на силно нагряване от слънцето. При изложените на силно слънце кошери пчелите изгубват охота за работа и се трупат по стените, дъното и пред прелката на кошера. Установено е, че пчелите работят добре и в горещо време, щом кошерите са засенчени. С оглед на това през лятото кошерите трябва да бъдат разполагани под короните на дърветата, и то така, че върху тях да пада сянка по обедните и следобедните часове, когато слънчевото греене е най-силно. Кошерите обаче не бива да се поставят в гъсти насаждения със специални корони, под които има постоянна сянка, тъй като там се затруднява летежъ т на пчелите и сутрин те по-късно излитат. Когато няма подходяща сянка от дървета, кошерите се засенчват с клони, храсти или рогозки, които се поставят така, че да пазят от нагряване южната страна и капака на кошера.

 2. #2
  Наблюдател
  Регистриран
  08.01.2011
  Мнения
  49
  Пчеларски район
  с. Добромирка общ. Сев
  Тази година съм решил да използвам помощни семейства за оползотворяване на пашата. Мисля да направя 6 или 7-рамкови кошерчета, в които да заселя отводки и да ги поставя плътно до основния кошер.Като започне пашата да ги преместя до друг кошер и така да използвам летящите пчели на спомагателното кошерче, които ще налетят в основното семейство.Лошото е че, в моя район няма толкова ясно разграничена главна паша и се страхувам да не предизвикам роене. Моля ако някой колега е ползвал този метод да сподели опита си.

 3. #3
  Почетен Автор
  Регистриран
  25.09.2010
  Мнения
  554
  Идеята ти е прекрасна,колега.Не зная с каква паша разполагаш,но ако имаш акация,то направи отводките преди нея.С 2 рамки пило и пчели стигат.След акацията,когато влязат в роеви период,отново вземи 2-3-4 рамки с пило,зависи какво ти е с-то и ги прехвърли в отводката.Така хем ще я подсилиш и тя ще стане готова,като с-во,хем ще облекчиш основното откъм рояване.После идеята ти да местиш отводката от един кошер до друг с цел подсилване е правилна,но забележи,че това се прави само ако имаш непрекъснат конвейр от паша.Както е при мен.Аз правя точно така.В противен случай нещата могат и да не се получат,дори напротив.

 4. #4
  ANIBAL
  Guest
  Ми то първия пост изчерпва в много аспекти работата със семействата.Всичко зависи от вида на пашата.Опиши я и ще имаш по-точен отговор.

 5. #5
  кокоna за целта ползвай нормални кошери. Те ще ти бъдат много по-полезни. Според нуждата може да ги ползваш и като помощни и като основни. Нуклеусите, които смяташ да направиш са по-леки за местене, но са по не функционални.

 6. #6
  VIP Автор
  Регистриран
  26.09.2010
  Мнения
  1,507
  Пчеларски район
  гр. Годеч - 780 м нв
  По време на пътуването есента до Ташмайдан, стана на въпрос специално за ДБ кошерите, че е грешка да се чака удебеляването и побеляването на рамките в горната си част в плодника, и тогава да се сложат магазините. Това трябва да се направи малко преди настъпването на пашата, за да могат пчелите да го почистят и подготвят за складиране на нектар. Основно правило е пчеларя да установи кои кошери обаче са готови за поставяне на магазините. Защото семейството докато не запълни плодника, не се качва в магазините. Много пчелари, които изчакват това забелване на питите, изпускат пашата, плодниците се задръстват и ето предпоставка за роене. Затова се препоръчва, семействата които още не са запълнили огромния 12 рамков плодник на ДБ, да се стеснят на 10 или 9 или 8 рамки дори, тогава вече магазините ще бъдат усвоени и ще се пълнят с нектар, а връщането на рамките в плодника в последствие ще спомогнат за своевременното разширение и борба с роевото настроение. Според мен същото се отнася и за системите ЛР и Фарар. Ако семейството е запълнило корпус и нещо преди настъпването на пашата, то тогава се ограничава на един корпус с ХР и отгоре магазина. Лично аз така направих и постигнах добив от 40 кг мед и половин отводка от семейство. Като се им впредвид, че пчеларствам в полупланински район с около 800 м надморска височина и основно ливадна паша. Странно ми се стори в началото на пчеларската ми дейност мнението на местни възрастни пчелари, че района ни е слаб и че мед се вадело на 5-6 години - един път. Сега разбирам защо е така, предполагам, че и вие колеги.

 7. #7
  Автор
  Регистриран
  18.03.2012
  Мнения
  122
  Цитат Първоначално публикувано от evgeni.filimonov
  Според мен същото се отнася и за системите ЛР и Фарар. Ако семейството е запълнило корпус и нещо преди настъпването на пашата, то тогава се ограничава на един корпус с ХР и отгоре магазина. Лично аз така направих и постигнах добив от 40 кг мед и половин отводка от семейство. Като се им впредвид, че пчеларствам в полупланински район с около 800 м надморска височина и основно ливадна паша.
  Как ограничаваш корпус и половина на един корпус? Нещо не можах да те разбера. Може ли да поясниш?
  "Въображението е по- важно от знанието"- Алберт Айнщайн.

 8. #8
  VIP Автор
  Регистриран
  26.09.2010
  Мнения
  1,507
  Пчеларски район
  гр. Годеч - 780 м нв
  Ами развивам ги на два корпуса. Преди пашата тези които не са ги покрили изцяло и двата корпуса, ограничавам с ХР майката с откритото пило в долния корпус. Горе качвам запечатаното и този втори корпус става медови корпус. Нещо като Демариране.
  Разбрах защо не си разбрал, написал съм магазин.

 9. #9
  Автор
  Регистриран
  18.03.2012
  Мнения
  122
  Цитат Първоначално публикувано от evgeni.filimonov
  Ами развивам ги на два корпуса. Преди пашата тези които не са ги покрили изцяло и двата корпуса, ограничавам с ХР майката с откритото пило в долния корпус. Горе качвам запечатаното и този втори корпус става медови корпус. Нещо като Демариране.
  Разбрах защо не си разбрал, написал съм магазин.
  Ясно мерси.
  "Въображението е по- важно от знанието"- Алберт Айнщайн.

 10. #10
  Наблюдател
  Регистриран
  17.10.2012
  Мнения
  8
  Здравейте,
  От скоро станах пчелар и имам много въпроси. Ако преди главната паша се постави магазин оборудван само с восъчни основи ще могат ли пчелите да ги изградят на време и ако да, ще повлияе ли восъчния градеж на медопроизводството на пчелите ?
  П.П предварително се извинявам ако в друга тема вече е отговорено
  "Както вярата , така и страхът може да спрат в твоето пристанище.Позволи обаче само на вярата да пусне котва."
  Беър Грилс

 

 
Страница 1 от 2 12 ПоследнаПоследна

Информация за темата

Потребители разглеждащи тази тема

В момента има 1 потребител (и), разглеждащ (и) тази тема. (0 потребител (и) и 1 гост (и))

Разрешения за писане

 • Вие не може да да публикувате нови теми
 • Вие не може да публикувате мнения
 • Вие не може да публикувате прикачени файлове
 • Вие не може да редактирате вашите мнения
 •