Цитат Първоначално публикувано от kuline Виж публикацията
Корчев, ти каква смъртност имаше? Питам , не за друго, а защото каза, че съвестта ти е чиста.

Споредмен е гуляма но не я е споделил на Ветеринаря...