Меланозата е гъбна, заразна болест на пчелната майка, която поразява яйчниците. Те почерняват и не могат да функционират. По – рядко се наблюдава при пчелите и търтеите.

Болната майка преустановява яйцеснасянето и в такива семейства няма яйца и млади ларви. Тя е с подуто, удължено и влачещо се коремче, в края на което се подава засъхнала, фекална маса. Майката е слабо подвижна и не може да се задържа добре на питите, като често пада на дъното и пчелите я изхвърлят навън. Останало без младо пило, семейството не може да си отгледа нова майка и обикновено става търтовъчно.

Средства за лекуване на болни от меланоза майки няма. Такива майки трябва веднага да се изпратят във ветеринарно – бактериологична лаборатория за изследване, а на семействата да се дадат млади здрави майки. Необходимо е да се поддържа чистота и да се подобрят условията за живот в пчелното семейство. Недоброкачествената храна (манов мед) се заменя с нектарен мед или семейството се подхранва със захарен сироп.