Една чудесна гражданска инициатива, насочена към нас пчеларите.Благодаря !

http://gorata.bg/content/goratabg-po...t_oAOsjO3IoFqM

Гората.бг търси пчелари от цяла България, на които да подари фиданки за медоносни дръвчета!

Гражданската инициатива Гората.бг - известна и като "Когато станем 100 000 ще посадим гора" - има за цел засаждането на 1 милион дървета в България. До момента сме залесили над 400 хиляди дръвчета и продължаваме всяка пролет и есен. Любовта ни към чистата природа ни кара все повече да се безпокоим от тревожната тенденция на намаляване на пчелната популация.

Тази година, наред с доброволното залесяване на дръвчета из страната, искаме целенасочено да помогнем и за спасяването на пчелната популация у нас. Затова искаме да подарим на българските пчелари фиданки за медоносни дръвчета – липи, акации, аморфи и др. Предвидили сме да раздадем 50 000 медоносни дръвчета. Това ще стане в периода март-април, когато времето е най-подходящо за засаждане.

Уважаеми пчелари, можете да засадите тези дръвчета в/около пчелините си. Надяваме се така да Ви помогнем да има повече паша за пчелите!

Ще приветстваме обратна връзка от всички организации, съюзи, обединения и формирования на българските пчелари, които работят активно и биха съдействали повече медоносни дръвчета да стигнат до повече български пчелари.

За повече информация:
Мария Малцева,
pcheli@gorata.bg

Още контакти: тел. 0889229016,
e-mail: maria.maltseva@gmail.com
тел. 0889 06 7777
e-mail: contact@gorata.bg