Продават се 50 броя пчелни семейства с кошери по избор от 200 семейства. Всички кошери са Дадан-Блат с по два магазина и изградени рамки. 90% от кошерите са 10 рамкови, а останалите са 12 рамкови (стари). Намират се в гр. Сухиндол, обл. Велико Търново.

Телефон при интерес или за повече инфорамция 0887710790