Здравейте,

Допитвам се до българските пчелари за реалните проблеми, които срещат при разширяване на пазара за продукцията си.
Ако и Вие сте производител/прекупвач на пчелен мед и искате да имате възможността да изнасяте мед в рамките на Европейския съюз, моля попълнете следната анкета:

https://goo.gl/forms/0zVFfbnqLkaOmn913

Благодаря Ви!