Аспергилозата е заразна болест на пчелите и пчелното пило, която се предизвиква от
няколко вида плесени от род Аспергилус. Тези плесени са патогенни не само за пчелите, но
и за други животински видове, включително и за човека, при който могат да предизвикат
тежки, трудно лечими пневмонии. Те са широко разпространени в природата.
Пътища за разпространение на инфекцията. Тъй като спорите на
плесента се образуват върху външната повърхност на тялото на ларвата или пчелата, те
лесно се разпространяват и върху другите индивиди в кошера. И най-малкото движение
на въздуха в кошера може да ги разнесе из цялото гнездо.
От външната среда спорите на гъбичката се пренасят в гнездото от пчелите-
работнички при посещението им върху цветовете на растенията или при снабдяване с
вода. Значение имат и всички останали пътища за пренасяне на инфекцията, описани
при другите гнилцови заболявания.
Признаци. В началото на заболяването, когато мицелът на плесента още не е
проникнал на повърхността на тялото на болната ларва, признаците са трудно
забележими. Налице е само по-активно движение на ларвата в килийката и промени в
нормалното й разполагане. След смъртта на ларвата трупът става набръчкан,
сегментацията му изчезва и той започва да се втвърдява. Само за 1-2 дни засегнатото пило
се покрива с бял, жълто-зелен, сив или черен налеп от мицел. С узряването на ларвата тя
става твърда, трошлива като мумия. Тъй като плесента от една ларва лесно прониква в
съседните килийки с ларви, обикновено се наблюдават цели участъци от пило, засегнати
от микоза (за разлика от аскосферозата, при която между болните има и здрави). При
запечатаното пило тези участъци са добре видими – капачетата на килийките са покрити с
плесента.
При засягане на възрастните пчели те стават неспокойни и често напускат гнездото. С
напредване на болестта пчелите стават неподвижни и умират, захванати по предмети пред
кошера. Коремчето е твърдо и лесно се отделя от трупа.
Ме рк и за пр офилак тика и б ор ба. П чел ините да не се разполагат на влажни,
сенчести места и такива с близка до повърхността подпочвена вода. Семействата да са
добре затоплени. Кошерите да не се поставят направо на земята.
При развило се заболяване в по-голяма степен семействата трябва да се унищожат, тъй
като спорите на плесента лесно попадат и в другите. Плесента е опасна и за човека. Затова се
работи внимателно, най-добре с марлена превръзка на лицето. Специфични лекарствени
средства срещу болестта няма.
Щракнете върху изображението за по-голям размер

Име:	images[2].png
Прегледи:      78
Размер:	5.2 KB
ID:	9777 Плесента е опасна и за човека.