Филант (Пчелен вълк)

Единично живеещо насекомо, което по големина и цвят на тялото прилича на оса. Хищник на пчелите. Плодните женски мухи снасят по едно яйце в 4-8 до 30 изровени в земята гнезда, с общ или отделни входове до повърхността. Изхвърлените купчинки пръст сочат входовете. За храна на ларвите си, женските филанти улавят летящи пчели, които парализират чрез ужилване и отнасят в гнездата си. Поради това в местности с повече филанти (филантни колонии), пчелните семейства губят значителен брой от пчелите си. У нас не са вършени специални изследвания върху този хищник на пчелите и за евентуалното му участие в отслабването на семействата през лятото.

За разграничаване на това бавно отслабване, в края на пролетта и началото на лятото от леките форми на отравяния на пчелите, говорят масово появяване на филанти в околността, както и големият брой изровени купчинки пръст по припечените отцедливи и голи места. Предпазването и борбата срещу филантите са трудни и не много резултатни: изораване или химическа обработка на местността с филантни колонии, а при невъзможност- пренасяне на пчелина другаде.