Подготвям си поръчката от фирма Никот и на някои му трябва нещо да ми пише.