Колега georgi_goso@abv.bg, видях снимките на кошерите ти и ми направи впечатление гъстото им разположение. Нямаш ли проблеми с налитане на пчели от средните кошери в тези от краищата. В резултат на това не са ли междинните кошери значително по-слаби от останалите. Ползваш ли някакви особени мерки за да предотвратиш такова налитане. Интересно ми е, защото при нас имаше такава ситуация. Кошерите бяха разположени на три редици през 3 м на ред от ред и около 2 м един от друг в редицата. Въпреки цветно маркираните прелки средната редица в средата беше много слаба.