Добре дошли в Българският форум за пчелари.
Страница 11 от 11 ПърваПърва ... 91011
Резултати от 101 до 110 от общо 110
 1. #101
  Автор
  Регистриран
  20.03.2015
  Мнения
  108
  Морфология
  Общо външният вид на A. m. caucasica е много подобен на carnica (фиг
  11.6.): приблизително със същия размер, предимно тъмна пигментация (но
  тесни, често неясни жълти
  пръстени в коремната терга, фиг. 11.7), широка сива томента и къса
  покривна козинка, малко по-широк корем (St 6-1 82,0 vs.83,5). Основните
  разлики се откриват в жилките по крилото: общо известния кубитален индекс е много по-нисък,
  отколкото при A.m. carnica (фиг. 11.7). Дори повече, отколкото при
  карника, обаче, "тъмния цвят" при caucasica е по-скоро модел за
  селекция в пчеларството, отколкото същноста: двете раси показват висока
  вариабилност от почти напълно тъмно до тясно жълто райе. Една
  характеристика на цвета изглежда да бъде еднаква и специфично за
  caucasica: гъстата покривна козинка на гръдния кош на търтейте е тъмно
  черна, различно от всички други познати раси. Цвета на козинката на
  пчелите е подобен на карника, но с малко по-различен отенък; тя е
  по-скоро оловно-сива в сравнение с кафяво-сивата при карника. В
  световен мащаб репутацията на caucasica идва от дългото хоботче.
  Биометрията при пчелите започва с измерване на дължината на езика, и
  Cochlov (1916), Michailov (1926), Alpatov (1927) и Skorikov (1929)
  посочва, че кавказките пчели са с най - дългите езици от всички раси на
  Mellifera. Най-високата средна за семейство бе установено, че е 7,22 мм
  в Megrelia, и индивидуално най - дългият език с дължина 7,52 мм
  (Skorikov 1929). В настоящото изследване най-високата стойност за
  семейство е 7,25 мм, а индивидуално най - дългият език е 7.38 мм.
  Биометричните данни, в сравнение с други ориенталски раси, са
  дадени в таблица 11.1. С изключение на описаните специфични расови
  характеристики, има само малки разлики:
  в сравнение с карника, кавказката има малко по-голямо тяло и по-дълги
  задни крака, но по-малки крила; покривната козинка е малко по-дълъга,
  томентата и ивиците с жълто оцветяване на коремните тергити 2 и 3 са
  определено по-широки.
  Най-важните разлики между carnica и caucasica се отнасят до жилките на
  крилото. В действителност, caucasica показва съвсем различен модел на
  жилките по крилото. От 11 измерени ъгли само два попадат в границите на
  стандартното отклонение, докато разликите на останалите девет са всички
  извън тези граници (общо N = 959 пчели). Това е причината за
  специалното местоположение на клъстера caucasica в "Y" от общата PCA
  (фактори 1 и 2; фигура 10.5.): Различаваща се от очакваното,
  произтичащо от общия външен вид не е близо до карника, но в M-клона е
  близо до мелифера. В графично представяне на фактори 2 и 3 (с фактор 1,
  съдържащ характеристика на размера,степен за родство ), caucasica се
  появява в края на отделен клон (O-клон) с всички раси на Mellifera от
  Близкия Изток (фиг. 10.6, 10.7). Кавказките търтей са по-големи,
  отколкото всички други търтей (таблица 11.4). Оцветяването на тергитите
  е тъмно, кубиталният индекс е дори по-нисък, отколкото при Mellifera;По
  - широки basitarsi в сравнение с европейските раси (както при пчелите
  работнички).
  За да обобщим, A. m. carnica и A. m. caucasica се различават по много
  характеристики, но е трудно да се разграничи без биометрични и
  биологични данни. Не е чудно, че кавказките, предложени за продажба са
  едва ли винаги чистопородни но в повечето случай са хибриди с карника.
  Местни разновидности
  Изследваики само дължината на езика, Skorikov (1929а) установява четири
  местни популации:
  Абхазка, Мингрелска, Грузински, и Имеретианска (фиг. 11.8). въпреки че
  броя проби от трите последни споменати региони е малък в нашата
  колекция,многовариантно статистическия анализ на базата на 40 символа
  изглежда потвърждава резултатите на Skorikov (фиг 11.9.): грузинските
  проби (област Кутайси) са добре отделени
  от абхазките във всички участъци на първите три фактори и в
  имеретианските проби в два фактора.Мингрелските пчели имат най-дълго
  хоботче (х = 7.20 mm),Имеретианските най-късия (X = 6,60), което
  потвърждава резултатите от по-ранни автори. Споменава се, че в Кавказ,
  пчелите при висока надморска височина са по-големи и по-тъмни
  от тези в равнините (Skorikov 1929), съответстващо на наблюдения в
  други региони (стр.55). Сравнение на 16 семейства от Красная Поляна
  разположени между 100 м и 1800 m, не показва никакъв линеен градиент в
  размера на тялото, дължина на козинката,ширина на томентума, дължина на
  езика и цвят; но ако пчелите от низината (100 до
  500 м) и планините (600 до 1800 m) се сравнят (Таблица 11.3, първа и
  последна линия), пчелите от планините изглеждат малко по-големи,
  по-тъмни, и с по-дълъга
  и повече козинка. Популациите от различни височини от един и същ регион
  могат да бъдат разграничени чрез мултивариантен анализ (фиг. 11.9).
  Биология
  A. m. caucasica е раса с обща икономическа стойност, и много
  сравнителни тестове са направени в пчелни институти за оценка на
  относителната ефективност
  при различни климатични условия (Alpatov 1932, 1948; Avetisyan 1978;
  Bilash 1967; Bilash et a1.1976; Winogradowa 1976; и други). Има
  съгласие по доста голям брой точки:
  1. Много високо ниво на кротост
  2. Ниска роева тенденция. Умерен брой роеви маточници (10-20)
  3. Бавно повишаване на активноста за отглеждане на пило: късен и бавен
  старт през пролетта. Средна по размер популация през лятото и есента.
  4. Предпочитания към цъфтежа: семействата изпъкват при дълъг и слаб
  продължителен добив на нектар; много по-малко, при краткотраен приток
  на нектар, които е вероятно да бъде съхранен в плодника, а не в
  магазина. Това е отражение на топло влажен климат с наличност
  на нектар в продължение на дълъг сезон. Повече посещения на червена
  детелина, отколкото други раси (Alpatov 1929), въпреки че не всички
  очаквания бяха достигнати в това отношение (Goetze 1964). "мокра"
  запечатка на меда (няма въздух между запечатката и меда).
  5. Прекомерната употреба на прополис. През зимата по-голямата част от
  входа е блокиран от смола, оставяйки само малки отвори за вентилация и
  летеж(Фиг. 11.1 0).
  6. Лошо зимуване очевидно дължащо се на по-висока чувствителност към
  Nosema (според няколко доклада, например, Alpatov 1932; Аветисян 1978).
  Не е позволено никакво доставяне на кавказки в Сибир (Gajdar 1976).
  7. Отлично комбинативна възможност с други раси, особено с ligustica и
  carnica. Бяха направени колективни усилия, за избиране на подходящи
  пчели за различни климатични райони на СССР (Bilash 1967). кавказката
  планинска пчела даде най-добри резултати в Черноморски регион
  (Краснодар, Молдава).Популацията на A. m. caucasica е вероятно доста
  висока, поради общо благоприятните условия. Броят на управляваните
  семейства в ССР Грузия се дават за 175 000 (Andguladze 1971).
  Специален таксономична проблем са пчелите на Северен Кавказ (
  "Cis-caucasian bee" ). Alpatov (1929 г., 1948 г.) установи, че тази
  пчела продължава тенденцията за разлики в измерванията на тялото от
  север на юг в равнините на СССР (Увеличаване на дължината на езика,
  като намалява размера на тялото) (Таблица 4.5). Тази тенденция рязко
  се промени в планинската верига Кавказ. Пчелата Cis-caucasian която от
  времето на Gorbachev (1916) често се разглежда като хибрид от
  планинската пчела е много по-малко проучена биометрично от другите
  популации на региона. Дължината на хобота беше даден като 6.50-6.80 мм,
  по-малко тяло, но по-дълги крака сравнение с украинската пчела, жълта
  ивица на тергит 3 (Alpatov 1929). По настоящем пчелите от този регион
  се заместват от Карпатските щамове.

 2. #102
  Автор
  Регистриран
  20.03.2015
  Мнения
  108
  Friedrich Ruttner
  Biogeography and
  Taxonomy of
  Honeybees

  14.2.2 Apis mellifera ligustica Spinola (1806): 35

  Италианскaтa медоноснa пчелa е не само общо взето най-разпространената
  раса в света но и причина за две важни открития:
  1. След като Johannes Dzierzon внеся италиански семейства от района на
  Венеция в Германия през 1852 г., той отбелязва, че на местно ниво,
  съешените дъщери на тези майки, произвели жълти хибридни пчели и чисто
  черни търтей.Неговото заключение било, че търтеите произхождат от
  неоплодени яйца - едно от най - първите научни доказателства за
  партеногенезата в биологията (Siebold 1856)
  2. След внасянето им в Новия свят, пчеларите скоро предпочитат
  италианските пчели пред досегашните широко разпространени черни северно
  европейски пчели, заради кротоста и плодовитоста им; но скоро разбрали
  за страничните ефекти, а именно зли и не спокойни хибриди. За да се
  осигури чистопородно съешаване на италиаските, ранни опити за
  изкуствено осеменяване са направени в края на 19-ти век. Това
  най-накрая се превърна в широко разпространената практика и високо
  ефективна технология на инструментално осеменяване (Laidlow 1987).
  Италианската пчелата е също от изключителна важност за пчеларството в
  цял свят. Бр. Адам пише (1983): "Всъщност, аз вярвам, че пчеларство
  никога не би имало прогреса, който има без италианската пчела ".
  Причината за това е, адаптивност към широк диапазон от климатични
  условия и комбинация от поведенчески черти, които са необходими в
  модерното пчеларството: управляема и кротка върху питите, при
  обезпокоение; плодовита, с тенденция за изграждане на големи семейства
  и запаси от мед без роене, малко използване на прополис. От гледна
  точка на биогеографията и класификацията, само няколко проблема има да
  бъдат обсъдени в сравнение с почти всички други раси. Районът на
  разпространение Апенинския полуостров, се ограничава от високи планини
  и морето. Никакви различни местни популации на тази раса не са били
  открити досега. Що се отнася до външните черти, на A. m.ligustica беше
  дадено особено място сред европейските раси на медоносните пчели,
  защото тя е единствената, с жълта пигментация. Въпреки това, тъй като
  класификацията не се прави предимно по цвят, стана ясно, че съществуват
  само малки разлики между италианските и пчелите и тези на Балканите:
  пчелите ligustica имат по-малко и по-широко коремче, но идентични крила
  и дължина на краката, при сравнение с carnica от съседна Югославия.
  Хоботчето е малко по-дълго, козинката по - къса и няколко ъгли на
  жилките на крилото са малко по-различни (Таблица 14.1)
  По този начин най-важна, но не единствена, разлика е цветът на
  коремните тергити и скутелума. Тъй като "жълтите" и "тъмни" раси на
  Средиземноморието не показват никакво припокриване в техните вариации
  по цвят, докато от морфометрична характеристика имат, използването на
  различните цветове един спрямо друг само с няколко други измервания
  резултира в разделянето на всички раси в само две групи, "жълти" и
  "тъмни" (стр.40, Comuet и др. 1975). Средната стойност на цвета на
  ligustica пчелите (35 проби) за тергит 2, 3 и 4, е твърдо 7.6, 7.1, и
  3.8 (т.е. два жълти пръстена и големи жълти петна на тергит 4). При
  търтейте пигментацията е сходна при същите терги. Жълтия оттенък на
  козинката при пчелите и (още по-отчетливо) при търтейте заслужава да се
  спомене. Тъй като жълтата пигментацията се контролира чрез най-малко
  седем доминиращи полигени (Roberts и Макензен 1951), всяка хибридизация
  с ligustica е лесно разпознаваема, въпреки че разпространението на
  жълтите зони намалява в Fl. От друга страна, не всички жълти пчели са
  идентични с А. m.ligustica. Това е важно съображение в страни, където
  ligustica е внесена и настъпва хибридизация. С а. m. meda от Иран
  възниква затруднение в друга посока, тъй като много подобната ligustica
  се сравнява с раса от същата пигментация: ако и двете раси са
  анализирани съвместно, заедно с група други, клъстъра ligustica е почти
  неизменно разпръснат. И все пак, двете раси може да бъде канонично
  разделени от дискриминантен анализ само с пет подбрани характеристики:
  дължина на козинката, тергит 3 на длъжно, ширина на предно крило, двата
  ъгли на жилките по крилото G18 и 110. В северозападната част на Италия
  (Province Imperia, Valle d'Aosta) са открити а. m. mellifera или
  хибриди с тази раса (Leporati et a1.1984; Marletto др 1984a, б.). Тази
  зона на хибридизация се потвърждава и от постепенното преминаване на
  алелните честоти в ензима malate dehydrogenase (MDH-l): докато
  A.m.mellifera от Франция е едно типна за алел M в Италия са открити
  двата алела S и (с по-ниска честота) F. Само в зоната на
  северозападната гранична зона алел M е намерен с различна честота
  (Бадино и сътр 1984. Marletto et aI.1984a). хибридизация с
  carnica е намерена в северозападния ъгъл на Италия (Valli и др. 1983)

 3. #103
  Автор
  Регистриран
  20.03.2015
  Мнения
  108
  В южната част на Италия (Калабрия) ензимния се променя фундаментално: S
  алела на MDH локуса намалява, F алела (типичен за Сицилия) преобладава
  и един нов алел, Fl, е намерен (Fig.4.8). Алелните честоти са различни
  и в esterase locus в Калабрия (Badino et aI.1985). За съжаление нищо не
  се знае за MDH алелите от Гърция. Като се има предвид, морфометричната
  индикация на "Централно Средиземноморски генен център "(p.243), всяко
  сравнение би било от най-висок интерес. Във всеки случай, пчелите на
  юг, са различни от тези от други части на Италия. Valli и др. (1984)
  посочват известно влияние на A.m.sicula в този регион. "На юг от този
  регион (Catanzaro) възможно най-лошия тип метисиране съществува
  доминиращо в останалата част на Калабрия - разнороден конгломерат от
  жълтата италианска и черната местна пчела на Сицилия "(Br. Adam 1983).
  Местните вид от планините по протежение на крайбрежието на Лигурия
  между Генуа и Ла Специя, "кафявта Лигурииска пчела", е многократно
  споменавана от Бр. Адам (1983) като "оригиналната Лигурииска пчела".
  Въпреки това, морфометрично както и ензимното изследване показва висока
  степен на хомогенност в цяла Италия, с изключение на няколко ограничени
  райони, описани по-горе.В южната част на Италия (Калабрия) ензимния се
  променя фундаментално: S алела на MDH локуса намалява, F алела
  (типичен за Сицилия) преобладава и един нов алел, Fl, е намерен
  (Fig.4.8). Алелните честоти са различни и в esterase locus в Калабрия
  (Badino et aI.1985). За съжаление нищо не се знае за MDH алелите от
  Гърция. Като се има предвид, морфометричната индикация на "Централно
  Средиземноморски генен център "(с.243), всяко сравнение би било от
  най-висок интерес. Във всеки случай, пчелите на юг, са различни от тези
  от други части на Италия. Valli и др. (1984) посочват известно влияние
  на A.m.sicula в този регион. "На юг от този регион (Catanzaro) възможно
  най-лошия тип метисиране съществува доминиращо в останалата част на
  Калабрия - разнороден конгломерат от жълтата италианска и черната
  местна пчела на Сицилия "(Br. Adam 1983). Местните вид от планините по
  протежение на крайбрежието на Лигурия между Генуа и Ла Специя, "кафявта
  Лигурииска пчела", е многократно споменавана от Бр. Адам (1983) като
  "оригиналната Лигурииска пчела". Въпреки това, морфометрично както и
  ензимното изследване показва висока степен на хомогенност в цяла
  Италия, с изключение на няколко ограничени райони, описани по-горе.
  Италианските пчели, които се изнасят в други страни произхождат почти
  изцяло от, традициония майкио производителен институт около Болоня.
  Пчеларите са склонни да предпочитат жълтите видове; за това
  италианските от САЩ имат по-жълт цвят, отколкото оригиналната A.
  m.ligustica (Alpatov 1929). Пчелата от Сардиния изглежда, че
  принадлежат към A. m.ligustica, доколкото може да се заключи от
  предварителните доклади на Vecchi и Giavarini (1938) и Prota (1976).
  Средно търтейте ligustica са със същия размер като тези на carnica , но
  до известна степен по-малки от Mellifera. Една широка жълта лента, се
  намира на тергит 2 (клас 8.15) и една по - тясна на тергит 3 (5.3).
  Козинката на гръдния кош е отчетливо жълта. Кубиталния индекс е
  относително висок (2.14).
  Поведение
  За разлика от обикновено малките разлики между ligustica и carnica,
  различията в поведението са поразителни: докато пчелите carnica са
  събирачи на дълги разстояния с много плавна повтаряемост на извивките
  на поклащащите се пробези, ligustica ги започва на разстояние вече от
  20 м, а честотата на пробезите намалява бързо (Fig.4.9). Затова,
  остават само много малки разлики показващи различни разстояния по - на
  татък от кошера (Frisch 1967). Вероятно свързано с това "търсене на
  храна на къси разстояния" е високата склонност към кражби. Първите,
  започващи ограбване на другите семейства обикновено са жълтите
  италиански с повече внимателни пчели разузнавачи в близост до своя
  кошер. Определен вид комуникативен танц се надблюдава при ligustica, и
  не са наблюдавани при други раси: на "сърповидния танц" (Baltzer 1956),
  преходен модел между кръговия и танца с поклащане, показвайки средни
  разстояния. Пробезите не са завършени и завоите се правят преди
  затварянето на кръговете, наподобяващи ", насочващия кръгов танц "на А.
  Cerana (стр.141). Различнa също е способността за научаване по
  отношение на ориентационните маркери: carnica се ориентира (докато
  събират храна или на път към кошера) главно чрез структури и
  положението спрямо целта (източник на храна или пътя към кошера), цвета
  се използва само второ степенно. Ligustica, от друга страна, се
  ориентира предимно по цвят (Лауер и Lindauer 1973). Следователно,
  налице е забележителна разлика в налитането от едно семейство до друго.
  Ако семейства от различни раси са разположени близо едно до друго
  жълтите пчели ligustica скоро могат да бъдат намерени във всички от
  тях.Ритъма на пилото на ligustica започва бавно през пролетта и стига
  до пик който продължава дълго до към края на лятото и есента,
  независимо от притока на нектар. Зимата пило е често срещано с кратка
  пауза само в края на годината. Тази активност на ритъма на пилото е
  отражение на топло-умерения, но все пак умерен типа на италианския
  климат. Средиземноморска лятна суша, по-слабо изразена на север и
  планините на Италия, отколкото в източното и южно средиземноморие, дава
  възможност за непрекъснато отглеждане на пило през лятото. Изненадващ е
  способността за зимуване на италианските пчели, дори ако те са далеч на
  север от оригиналният им ареал. Те са малко по-затруднени от
  неуместното отглеждане на пило през зимата, изискващо висока консумация
  на храна и като резултат в изтощението на семействата през пролетта
  (Br. Adam 1983). Въпреки това, селекционирани линии
  с адаптивни методи на селекция са пре зимувани с най-добри резултати,
  дори във Финландия.Роевата тенденция е много ниска при тази раса и само
  няколко роеви маточника се изграждат.

 4. #104
  Почетен Автор
  Регистриран
  28.05.2013
  Мнения
  784
  Пчеларски район
  Карлово,Своге,Храбърско
  Ако можеше и едни снимки, да качиш, щеше да е перфекно!

 5. #105
  Автор
  Регистриран
  20.03.2015
  Мнения
  108
  В нета има доста снимки макар че снимките са си снимки.Даже Рутнер споменава че само на око по външен вид е доста трудно да се ориентираш в ситуацията.Но все пак някаква представа може да се добие. Ето някои сайтове:

  Apis mellifera macedonica

  http://beeclubpellas.blogspot.bg/201...g-post_25.html

  http://apismelliferamacedonica-queens.blogspot.bg/

  Carnica Singer®
  http://www.carnica-singer.at/

  Authentic Carniolan Queen Bees from Slovenia
  http://apis-mellifera-carnica.eu/gal...lifera-carnica

  Apis mellifera cecropia
  http://apismelliferacecropia.blogspot.bg/

  Грузинская пчела


 6. #106
  VIP Автор
  Регистриран
  06.04.2011
  Мнения
  3,123
  Рутнер и Вайс са спецове в пчеларството .

 7. #107
  Автор
  Регистриран
  20.03.2015
  Мнения
  108
  Цитат Първоначално публикувано от scutellator Виж публикацията
  Във по-старите литераурни източници, приморските/далекоизточните пчели се водят "украински", тъй като са пренесени от украинските заселници там.
  От това което прехвърлих като информация Apis mellifera macedonica се
  споменава като значителен елемент при формирането на далекойзточните
  пчели с вероятност и в изолирани области да е запазена и
  по-еднородна.Даже едни от внесените в щатите се казва че са точно
  мацедоника.
  "Breeding, Genetics, Stock Improvement and Management of Russian Honey
  Bees for Mite and Small Hive Beetle Control and Pollination, Research
  project Number: 6413-21000-012-00), began Oct 01, 2008, under the
  leadership of Dr. Tom Rinderer, then leader of the Baton Rouge
  laboratory.He and Dr. F. Ruttner both concluded that the actual
  subspecies being brought to Louisiana and quarantined on a nearby
  island was Apis mellifera macedonica, a relative of the Carniolan bee
  (Apis mellifera carnica). Both used a technique called morphometrics
  (structural analysis), which was in vogue at the time before
  substantive genetic identification techniques were developed. However,
  according to Dr. Rinderer, neither of these determinations were
  published."

  http://beekeep.info/a-treatise-on-mo...ment/genetic-m
  anagement/all-bees-are-not-alike/russian-honey-bees/
  "Развъждане, генетика, подобряване популацията и мениджмънт на руските
  медоносни пчели към акари и контрол на малкия кошерен бръмбар и
  опрашването научен проект номер: 6413-21000-012-00), започва 01
  октомври 2008, под ръководството на д-р Tom Rinderer, тогава директор
  на лабораторията на Батън Руж.Той и д-р F. Ruttner заключиха, че
  действителният подвида донесен в Луизиана и поставен под карантина на
  близкия остров е Apis Mellifera Macedonica, роднина на пчелата карника
  (Apis Mellifera carnica). Двамата използват техника, наречена
  морфометрия (структурен анализ), която тогава е на мода по това време,
  преди да са разработени независимите генетични идентификационни
  техники. Въпреки това, според д-р Rinderer, нито едно от тези
  изчисления не е публикувано."

  http://www.dave-cushman.net/bee/originsofbees.html
  Although the post-glacial migration of A.m.mellifera did not progress beyond the Ural Mountains, beekeeping using the North European bee has been practised in Siberia since the early part of the 19th century. Only in the easternmost province is a different race of honeybee kept; the Ukrainian bee, A.m.macedonica, was introduced into Ussuria towards the end of the l9th century

  http://www.bee.ryazan.ru/far_breed.html
  ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПЧЕЛЫ

  http://www.medprima.ru/article_detail-20.html
  История дальневосточных (приморских) пчел.

  http://cyberleninka.ru/article/n/mor...stochnyh-pchel
  Морфологические и этологические характеристики трутней дальневосточных пчел

  http://beejournal.ru/razvedenie-i-so...tochnykh-pchel
  "Средняя продуктивность одной пчелиной семьи в Приморском крае достигала 80 кг, а у отдельных пчеловодов 150 и даже 200 кг."

 8. #108

 9. #109
  Автор
  Регистриран
  05.05.2019
  Мнения
  112
  Пчеларски район
  Кюстендил
  Имам едно въпросче - породата на пчелите ми е неизвесна, но се опитвам да разбера кой е майкопроизводителя им. Всичките майки, които си накупих миналата година са от магазин, и магазинерката ми каза че са "Ловечки". Това обаче нищо не ми говори. Та някой който е наясно с майкопроизводителите в Ловеч да ми отговори - Матеев има ли майкоразвъдник в Ловеч? Има ли други майкопроизводители там и с каква порода пчели се работи там?
  Да развиваш кошер не е занаят, а стратегия!

 10. #110
  VIP Автор
  Регистриран
  29.09.2011
  Мнения
  1,741
  Пчеларски район
  Витоша над 1000м.
  Цитат Първоначално публикувано от Mladenoff Виж публикацията
  Имам едно въпросче - породата на пчелите ми е неизвесна, но се опитвам да разбера кой е майкопроизводителя им. Всичките майки, които си накупих миналата година са от магазин, и магазинерката ми каза че са "Ловечки". Това обаче нищо не ми говори. Та някой който е наясно с майкопроизводителите в Ловеч да ми отговори - Матеев има ли майкоразвъдник в Ловеч? Има ли други майкопроизводители там и с каква порода пчели се работи там?
  Всички майкопроизводители в България предлагат БМП (Българска медоносна пчела).Никой лицензиран няма да признае, че не спазва закона. Ето ти и списъка за 2021 година от Ловеч.
  Ловеч
  „Апиакта 97” ООД
  E-mail: apiakta@Lovechnet.com
  07.01.21 г.
  пл.майки и рояци
  0889 436 500
  0882 030 910
  068 603 767
  17.
  Ловеч
  Борислав Цаков
  07.01.21 г.
  пл.майки и рояци
  0887 502 692
  0878 502 692
  18.
  Ловеч
  Петя Цакова
  07.01.21 г.
  рояци
  19.
  Ловеч
  Филип Митев
  07.01.21 г.
  пл.майки и рояци
  0886 001 502,
  0878 496 050
  20.
  Ловеч
  Албена Бумова
  07.01.21 г.
  пл.майки и рояци
  0887 695 869
  21.
  Ловеч
  Борислав Бумов
  07.01.21 г.
  пл.майки и
  0898 563 539,
  рояци
  0885 649 246
  22.
  Ловеч
  Светослав Стоянов
  07.01.21 г.
  пл.майки и рояци
  0887 761 662
  23.
  Ловеч
  Янка Стоянова
  07.01.21 г.
  рояци
  0887 761 662
  24.
  Ловеч
  Венелин Венелинов
  07.01.21 г.
  пл.майки и рояци
  0887 001 140
  25.
  Ловеч
  Игнат Игнев
  07.01.21 г.
  пл.майки и рояци
  0888 297 814
  0878 297 819
  26.
  Ловеч
  Димитър Петров
  07.01.21 г.
  рояци
  0878 605 874
  27.
  Ловеч
  Пламен Ботев
  07.01.21 г.
  пл.майки и рояци
  0887 569 889
  Не казвай " Хоп! " , преди да си скочил!

 

 
Страница 11 от 11 ПърваПърва ... 91011

Информация за темата

Потребители разглеждащи тази тема

В момента има 1 потребител (и), разглеждащ (и) тази тема. (0 потребител (и) и 1 гост (и))

Разрешения за писане

 • Вие не може да да публикувате нови теми
 • Вие не може да публикувате мнения
 • Вие не може да публикувате прикачени файлове
 • Вие не може да редактирате вашите мнения
 •