Към само ръчна центрофуга не проявявам интерес.
Може да е комбинирана(ръчна+220V), (12V+220V) или само на 220V.
Да е предназначена за магазинни рамки(1/2 ДБ) с възможност и за МК рамки....