Търсим спешно 3 майки за 3 развити семейства, по-скоро (до 1-3 дни)!
За София, Драгоман... в краен случай по рейс (или с кола).

С куриер ще стане чак във сряда.
08833340 три девет.