Здравейте,

Допитвам се до българските пчелари за реалните проблеми, които срещат при разширяване на пазара за продукцията си.
Ако и Вие сте производител/прекупвач на пчелен мед и искате да имате...