http://aristabeeresearch.org/

учени и пчелари са си подали ръка за разрешаване на проблемите с акара