Че те в Китай нямат нужда от пчели - хората сами опрашват растенията; медът си го забъркват в някоя фабрика; восъкът също не е от пчели...