PDA

Виж пълната версия : Проект на Наредба за прилагане на подмярка 4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанстваplamen
01.08.2017, 16:04
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/norm_aktove/proj_norm_akt.aspx

Много е интересна точка 16 от раздел II Изисквания към кандидатите.

Земеделски стопанства в сектор „животновъдство“ са допустими за подпомагане само ако животновъдните обекти са разположени на територията на планински район, съгласно списък по приложение № 1 от Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм., бр. 53 от 2011 г.).

Краско
24.08.2017, 11:10
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/norm_aktove/proj_norm_akt.aspx

Много е интересна точка 16 от раздел II Изисквания към кандидатите.

Земеделски стопанства в сектор „животновъдство“ са допустими за подпомагане само ако животновъдните обекти са разположени на територията на планински район, съгласно списък по приложение № 1 от Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2008 г.; изм., бр. 53 от 2011 г.).

Айде всички в планините да ставаме животновъди :)

bat_minka
15.09.2017, 17:12
На 12 август изтече срока за обществено обсъждане.Някой знае ли какъв е срока в който трябва да излезе официално наредбата с евентуалните промени.

plamen
16.09.2017, 09:46
На 12 август изтече срока за обществено обсъждане.Някой знае ли какъв е срока в който трябва да излезе официално наредбата с евентуалните промени.

Никаква информация няма кога ще излезе наредбата и дали ще има въобще някакви промени. Мой приятел изпрати mail на Агро тв. ето предаването. http://www.agrotv.bg/p_10189Podmqrka-4.1.2---usloviq-za-dopustimost-na-kandidatite.html

bat_minka
18.09.2017, 08:25
И кво излиза?Чакаме наредбата. И ако няма промени пак ядец.Ако не сме в планински район няма да кандидатстваме.

bat_minka
13.10.2017, 17:21
Наредбата излезе днес в ДВ.Но за съжаление т.16 от раздел 2 остана непроменена.

bat_minka
13.10.2017, 18:32
http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces