PDA

Виж пълната версия : Мярка 4.2 по ПРСР 2014-2020 г.Mateev
29.10.2015, 14:16
Първият прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще бъде отворен в средата на месец ноември и ще продължи около 3 седмици.
Бюджетът на приема ще бъде около 150 млн. Евро.

Подпомагане по мярката ще се предоставя за инвестиции в преработката/маркетинг на продукти от следните първични производствени сектори:
1. Мляко и млечни продукти,
2. Месо и месни продукти,
3. Плодове и зеленчуци, включително гъби,
4. Пчелен мед,
5. Зърнени, мелничарски и нишестени продукти,
6. Растителни и животински масла и мазнини,
7. Технически и медицински култури, включително маслодайна роза и билки,
8. Готови храни за селскостопански животни,
9. Гроздова мъст, вино и оцет,
10. Производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.
11. Предприятия за производство на мед и пчелни продукти

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти представени от микро-, малки или средни предприятия, а за проекти представени от големи предприятия финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният, включително за интегрирани проекти за един кандидат е левовата равностойност на 3 000 000 евро.

Първият прием за този програмен период по мярка 4.2. ще започне през Ноември, при следните условия:
• Мярката подпомага реализацията на проекти, свързани с изграждане, оборудване и модернизация на предприятия, занимаващи се с първина преработка на земеделски продукти. Кандидати по мярка 4.2 могат да са: мандри, кланици, транжорни, винарски изби, мелници, фуражни цехове, предприятия за преработка на мед, предприятия за преработка на растителни масла и мазнини, консервни предприятия и други;
• Безвъзмездното финансиране, което бенефициентите по мярката ще получат, е в размер от 50% от инвестицията по проекта за микро, малки и средни предприятия и 40% за големи предприятия, но не повече от 1,5 млн. евро;
• По мярка 4.2. могат да кандидатстват както действащи, така и новосъздадени предприятия, развиващи дейност на територията на цялата страна;
• Кандидатите трябва да представят предварителни договори с регистрирани земеделски стопани с описани количества и цени на суровините като доказателство, че са осигурени най-малко 50 % от суровините за преработвателното предприятие, съгласно производствената му програма за една година.

Приоритет по мярката се предоставя за:
• Проекти за инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори – плодове; зеленчуци; черупкови; лен, коноп, памук; медицински и ароматни култури; месо, мляко, яйца и други животински продукти;
• Проекти, които са свързани с инвестиции, които водят до повишаване на енергийната ефективност с минимум 10 % за предприятието (доказуемо с енергиен одит);
• Проекти, в които над 30 % от допустимите инвестиционни разходи са свързани с иновации в предприятието (доказуемо с патент или полезен модел за въвежданата иновация);
• Проекти, в които над 75% от обема на планираната за преработка и производство продукцията посочена в бизнес плана ще бъде биологично сертифицирана;
• Проекти, в които предприятието кандидат предвижда преработката на минимум 65% собствени суровини /земеделски продукти/;
• Проекти които се изпълняват на територията на селска община;
• Проекти свързани със създаване на определен брой работни места.

Mateev
29.10.2015, 14:40
Който иска да направи поредното предприятие за изкупуване и преработка на пчелен мед - сега е момента.
Който иска да си закупи машини, съоръжения и дори транспортни средства (включая и платформи за подвижно пчеларство) - сега е момента.
Който иска да си модернизира сградния фонд или да си построи нови сгради - сега е момента.

Въобще сега е момента да си закупите едва ли не всичко, което ви е необходимо за разширяване на пчеларския бизнес. Което не можете да си го закупите по мярка 4.2, ще можете по мярка 4.1, която също скоро ще бъде отворена. Не го пропускайте този шанс. Тука са истинските пари, и са 100 пъти по-много спрямо тези по пчеларската програма.

Peev
29.10.2015, 20:02
Може ли информация къде и кой може да ни направи бизнес плана.

Mateev
29.10.2015, 20:29
Може ли информация къде и кой може да ни направи бизнес плана.
Ами имаме си във форума специалист-експерт по тези въпроси, и това е Ferdy. Познавам я отдавна, още от времето на слънчевите централи през 2007-ма година. От тогава до ден днешен сигурно е направила 10 000 бизнес-плана по една или друга мярка на ПРСР или по програмите за конкурентоспособност на Българската икономика. Тя е и човека, който има вътрешна информация от ДФЗ и е наясно какво може да мине в проекта и какво - не. Знае всички тънкости на занаята и не знам дали ще намерите по-добър консултант от нея. Освен всичко друго е и пчеларка, така че е много наясно и с аспектите в нашия бранш.

Не знам дали тя ще ми се разсърди, но ще публикувам във форума нейните данни за контакт. Казва се Малинка Николова и нейния GSM е +359 (887) 403 535.

thegame999
02.03.2016, 22:57
Аз искам да ви питам тази мярка .Купувам кошери със мой пари и те после по фактурите ми ги връщат или те ми дават пари,И аз гона проекта който съм написал ?

goshko3
03.03.2016, 09:56
г-н Матеев, Имате ли представа кога е крайният срок за кандидатстване по тази програма? И дали правилно съм разбрал- в моя случай искам да си построя склад и работилница за кошери общо около 150кв.м . Ако кандидатствам и ме удобрът по програмата ще ми изплатят 50% от инвестицията така ли? Питам щото досега никога не съм кандидатствал по програми и съм малко скептичен към тях, но ако мога да се възползвам защо не.

ferdy
12.03.2016, 13:08
thegame999 (http://pchelari.com/forum/member.php?u=6315)
, по тази мярка кошери не закупувате, тя е само за оборудване свързано с преработката на продуктите, мерките за "отглеждане" са основно 4.1 и 6.3.

goshko3 (http://pchelari.com/forum/member.php?u=310)
, завърши първият прием на проекти по тази програма, очаква се следващо отваряне наесен. Механизмът на финансиране, в общия случай е следния: дейностите се изпълняват по одобрен бюджет и всяка промяна в тях подлежи на съгласуване с ДФЗ, Вие финансирате дейностите, подавате заявка за плащане и РА Ви възстановява процентът финансиране по съответната мярка, в случай, че одобри извършения разход. Има възможност за използване на авансово плащане, срещу банкова гаранция.

goshko3
12.03.2016, 16:45
мерси за отговорът. Да попитам още нещо. Ако построя сградата сега и след 6 месеца или когато пуснат програмата кандидатствам по тази програма, биха ли ми изплатили част от инвестицията която съм вложил(като им покажа разходи разбира сеза нея). Или първо трябва да кандидатствам(преди да е построена сградата) и след като ме одобрът, тогава да я строя.

borislav aleksandrov
12.03.2016, 18:13
мерси за отговорът. Да попитам още нещо. Ако построя сградата сега и след 6 месеца или когато пуснат програмата кандидатствам по тази програма, биха ли ми изплатили част от инвестицията която съм вложил(като им покажа разходи разбира сеза нея). Или първо трябва да кандидатствам(преди да е построена сградата) и след като ме одобрът, тогава да я строя.

трябва да те одобрят и едва тогава...

Искрен Мутафов
12.03.2016, 18:57
мерси за отговорът. Да попитам още нещо. Ако построя сградата сега и след 6 месеца или когато пуснат програмата кандидатствам по тази програма, биха ли ми изплатили част от инвестицията която съм вложил(като им покажа разходи разбира сеза нея). Или първо трябва да кандидатствам(преди да е построена сградата) и след като ме одобрът, тогава да я строя.

Когато по мерките за модернизация(121 или 4.1) или тези за преработка(123 или 4.2) има строително монтажни работи то преди да започне строителството идват от ДФЗ и снимат да не би да е построена сградата предварително, т.е.т. трябва да е "голо" петното/парцелал където ще се строи, или да има нещо, което предстои да се разрушава.

Bobi-M9598
12.03.2016, 19:12
Здравейте,

С две думи, разходи направени преди да се одобри заявлението за кандидатстване по мярката НЕ СЕ ПРИЗНАВАТ.

Поздрави, и успех на всички които са кандидатствали или се канят да го направят. Г. Георгиев

goshko3
12.03.2016, 21:58
точно това ме интересуваше- дали да строя и после да кандидатствам или да кандидатствам и после да строя. Благодаря ви за информацията :)

mnaumov
12.03.2016, 22:51
има ли изисквания към фирмата или може да е съвсем нова?

borislav aleksandrov
12.03.2016, 23:01
има ли изисквания към фирмата или може да е съвсем нова?

Има. Определен процент доход от земеделска продукция за минали години...

ferdy
02.03.2018, 17:40
Здравейте, мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" отново е отворена. По нови правила се кандидатства, в система ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България), с Условия за кандидатстване се определя рамката, а не с наредба, но с леки изключения, мярката е същата. Аз и моите колеги започнахме работа по мярката, консултациите за членове на КБП и форума са напълно безплатни. Ще следим тази тема и ще отговаряме на Вашите въпроси. В следващия пост ще представя мярката в резюме.

Поздрави,
Николова

ferdy
02.03.2018, 17:54
Пълна информация и документация за условията за кандидатстване и изпълнение на проектите можете да намерите на този адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fae2c9b7-f605-4df2-897c-5bf9a3d2a82f

Общ бюджет на мярката: 166 243 млн.лв.
Минимален размер на проект: 29 337 лв.
Максимален размер на проект: 3 910 600 лв.

Финансиране: за микро, малки и средни предприятия 50%; за големи предприятия 40%.

Допустими кандидати:
a) земеделски стопани;
б) признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020 г.;
в) еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, б. „а“ и т. 1, б. „б“.
2. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
3. Земеделските стопани по т. 1, б „а“ към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:
а) да са регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.
4. Минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство по т. 3, б. „б“ се доказва с декларация по образец съгласно приложение №3за изчисление на минималния стандартен производствен обем на стопанството през текущата стопанска година към момента на кандидатстване и:
а) регистрация на обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); или
б) документ за собственост или ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 и 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, която участва при изчисляването му; или
в) анкетните формуляри от анкетна карта/анкетни карти на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.
5. По отношение на обработваната от кандидата земя, която участва при изчисление на минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство, не трябва да са нарушени изискванията на разпоредбата на чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители.
6. За едноличните търговци, които не са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани(ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.), се признават обстоятелствата по т. 1, б. „а“, т. 3 и т. 4като физически лица.
7. За едноличните дружества с ограничена отговорност, които не са регистрирани или са регистрирани през текущата или годината, предхождаща годината на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, се признават и обстоятелствата по т. 1, б. „а“, т. 3 и т. 4 на физическото лице, което е едноличен собственик на капитала.

Допустими дейности:
а) внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
б) внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
г) намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
д) постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или
е) подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
ж)опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или
з) подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или
и) подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
й) подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
к) подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.
2. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
а) мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
б) месо и месни продукти;
в) плодове и зеленчуци, включително гъби;
г) пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
д) зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
е) растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
ж) технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
з) готови храни за селскостопански животни (фуражи);
и) гроздова мъст, вино и оцет.
3. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при спазване на изискванията по т. 25-33от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ и при условие, че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите по т. 2.
4. Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по чл. 38 от ДФЕС, наричано по-нататък "приложение № І от ДФЕС", посочени в приложение № 5 от настоящите условия за кандидатстване.
5. Съответствието на проектите със секторите се определя въз основа на селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, както и получените крайни продукти.

Допустими разходи:
1. Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
2. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;
3. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
4. Закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение № 1;
5. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
6. Изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
7. Материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;
8. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
9. Закупуване на софтуер свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
10. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
11. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 10.

Срок за изпълнение на проектите: Одобреният проект сеизпълнява в срок до 24 месеца, а за проекти, включващи разходи застроително-монтажни работи, за които се изисква издаване на разрешение застроеж, в срок до 36 месеца

Проектите преминават през три етапа на оценка: ранкинг, административна и техническа проверка.

Прилагам условията за кандидатстване и критериите за оценка на проектите. На разположение сме да отговаряме на Вашите въпроси.

Поздрави!