PDA

Виж пълната версия : Пчеларска програма за периода 2017-2019 г.Mateev
15.10.2015, 18:21
Настана времето да започнем да обсъждаме пчеларската програма за следващия 3-годишен период 2017-2019 г. Работната група по тази програма вече е определена и в следващите десетина дена предстои ПЪРВАТА СРЕЩА в София за обсъждане на новата пчеларска програма. Имаме срок само от няколко дена, за да дадем предложения, и те да бъдат приети за обсъждане от МЗХ.

Та който иска нещо да се промени или нещо ново да се приеме, сега е времето да го каже. Това важи не само за членовете на КБП и БПРА, но и за всички останали пчелари. Ако имате мнения или предложения - давайте ги. Управителния съвет на КБП и БПРА ще се съобрази с тях и ще формира ОБЩО СТАНОВИЩЕ, което да предложи на МЗХ. Идеята е в обсъждането да се включат колкото се може повече пчелари.

Ето текста на писмото, което официално са го получили от МЗХ всички национални пчеларски организации:

Уважаеми членове на работната група за изготвяне на новата тригодишна програма по пчеларство 2017-2019 г.

Изпращам Ви заповедта.
Моля пчеларите да изпратят предложенията си по отделните мерки в срок до 19.10.2015.
а) техническа помощ за пчелари и организации на пчелари;
б) борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата;
в) рационализиране на подвиждонто пчеларство;
г) мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти, с цел да се помогне на пчеларите да продават своите продукти и да увеличат тяхната стойност;
д) мерки за подпомагане на подновяването на пчелните кошери в Съюза;
е) сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на приложни изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти;
ж) наблюдение на пазара;
з) подобряване на качеството на продуктите за по-добро използване на техния потенциал на пазара.

До сега сме получили предложения само от женското дружество и от Сдружение Клуб на пчеларите №1 в България.
Първото заседание се очаква между 26 и 30 .10., за което предварително ще Ви уведомим.

С уважение:
С.Пеева, М. Нейкова

Mateev
15.10.2015, 18:45
Новата работна група по новата програма е в следния състав:

1. Членове на МЗХ, ДФЗ и БАБХ - 14 човека
2. Пчеларски лидери или техните представители - 13 човека

Определено държавната власт има мнозинство, ако възникнат някакви конфликтни ситуации, но какво да се прави - такъв е живота. А ето поименно и представителите на пчеларите. Публикувам ги в реда, в който са упоменати в заповедта на Министър Танева.

1. доц. д-р Пламен Петров - председател на НРАП
2. Сребрин Илиев - представител на Национален браншови пчеларски съюз
3. Петко Симеонов - представител на Сдружение за биологично пчеларство
4. Ганчо Ганев - Председател на Национална браншова организация "Български пчеларски съюз"
5. инж. Росимир Матеев - представител на Конфедерация на българските пчелари
6. Иван Кожухаров - представител на Българска пчеларска развъдна асоциация
7. Таня Петрова Гюрюшева-Николова - представител на Български пчеларски съюз - 1899
8. Михаил Михайлов - представител на на Обединен български пчеларски съюз
9. Недялка Станкова - представител на Национално сдружение на жените пчелари
10. Младен Котларски - представител на Национална асоциация на пчеларите професионалисти
11. проф. д-р Георги Цанков - представител на Национална научна асоциация по пчеларство
12. Николай Куменов - представител на Федерация на българските пчелари
13. Драгомир Драганов (Виктория Дочева - резервен член) - представител на Асоциация на преработвателите и търговците на пчелни продукти

Съгласно заповедта срока за изготвяне на проекта на програмата е 25.02.2016 г. Контролът по изпълнението на заповедта се възлага на заместник-министъра на земеделието и храните д-р Цветан Димитров.

Mateev
15.10.2015, 19:01
Не искам да коментирам състава на комисията - всички виждате, че старите вождове отново са в нея. За хубаво или за лошо - това е така, и към днешна дата нищо повече не можем да направим по този въпрос. КБП се опита с официално писмо да обясни на МЗХ, че Ганчо Ганев е фалшив лидер, избран с фалшифицирани подписи, но явно този сериозен аргумент не беше приет от МЗХ. Може би когато съдиите по делото за документни измами му забранят да се занимава с обществено полезна дейност - може би тогава МЗХ ще се вслуша в гласа на истината, но към днешна дата явно това не се случва.

Същото важи и за другите "стари вождове" с кухи организации. Когато МЗХ формираше комисията, поиска доказателства за членската маса на всяка една национална пчеларска организация. КБП и БПРА честно и почтенно изпратиха ВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ за истинската си членска маса. Не знам какво са изпратили другите организации, но гледайки комисията, стигам до извода, че МЗХ е решило че и един единствен член е достатъчен, за да може даден "лидер" да попадне в комисията. Това са даденостите към днешна дата .......

Независимо от всичко това и независимо от факта, че в работната група има представители с НУЛЕВА ЛЕГИТИМНОСТ, ние не трябва да се отказваме. Трябва да продължим да се борим за постигане на нашите цели, и най-добрият начин за това е да внесем в МЗХ нашите предложения за промяна в новата тригодишна програма, пък честните и почтенни лидери ще се борим за тяхното приемане.

И най-важното - още от сега аз гарантирам на всички пчелари ПУБЛИЧНОСТ по отношение на работата на работната група по новата НПП 2016-2019. И ако все пак се приемат някакви текстове ПРОТИВ ИНТЕРЕСИТЕ НА ПЧЕЛАРИТЕ, обещавам ви че ще научите кой пчеларски "лидер" е станал ПРЕДАТЕЛ и работи против вас.

Mateev
15.10.2015, 19:04
Та давайте предложения. Имаме 4 дена на разположение и една нощ да систематизираме всичко в един единствен документ, който ще бъде изпратен с електронен подпис на МЗХ от името на КБП и БПРА.

Умолявам ви да бъдете активни. С вас или без вас документ с предложения ще бъде изпратен, но много ми се искаше това да не са мои предложения или предложения на управителните съвети на КБП и БПРА, а ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ !!!

Ивайло Георгиев - ingivo
15.10.2015, 19:35
Аз лично искам да се променят изискванията по размерите на кошерите по мярката за подмяна на кошерите в общтността . Защо не е позволено да си подмениме кошерите например с 8 рамкови ? А защо пък непременно трябва да с дебелина 25 мм . При моделите с фалцове дебелината трябва да мин. 30 мм просто го налага конструкцията не че е някъква прищявка . Не е зле да има класификация разбира се но нека тя да е в диапазон от допустими размери , а не твърдо забити величини . Още повече в момента няма действащо БДС за размерите на кошерите и въобще не ми е ясно как са определили това което е в момента като размери .

scutellator
15.10.2015, 19:39
Отводки да се продават не както досега - за увеличаване на капацитета, а по направление възстановяване на зимните загуби. Предимство да имат райони с висока зимна смъртност (ако има такива).
От прочетеното не ми стана много ясно дали отводките и майките ще бъдат включени в подпомагането.

Първата точка - а) техническа помощ за пчелари и организации на пчелари; - предполагам се отнася за модернизиране и за закуване на инвентар (центрогуги, разпечатващи машини, матуратори.... бидони за ракия), предлагам апарат за ИО също да бъде включен към възможните вандалъци.

scutellator
15.10.2015, 19:44
Аз лично искам да се променят изискванията по размерите на кошерите по мярката за подмяна на кошерите в общтността . Защо не е позволено да си подмениме кошерите например с 8 рамкови ?
Тука Бонев може да ти обясни ситуацията най-добре.

tarty
15.10.2015, 19:49
За точка в)вместо всеки път да идва ветеринаря да ги преглежда преди местене,да се направи курс и който го изкара,да не е длъжен да вика лекаря.Ветеринаря ще ги преглежда както досега,само пролет и есен.
За точка д)да може да се закупуват не само дървени а стириопорни и пласмасови.

Sakar
15.10.2015, 20:54
д) мерки за подпомагане на подновяването на пчелните кошери в Съюза;
При оценяването (точкуването) да отпадне обвързаността със закупуване на отводки по програмата. Т.е. да не се дават допълнително точки за това. Особено на този етап, когато нямаш много избор.

Sakar
15.10.2015, 21:56
- а) техническа помощ за пчелари и организации на пчелари; - предполагам се отнася за модернизиране и за закуване на инвентар (центрогуги, разпечатващи машини, матуратори.... бидони за ракия), предлагам апарат за ИО също да бъде включен към възможните вандалъци.
Освен ако това не е в шеговит тон ... но не съм сигурен, че тази мярка е насочена към инвестиционни разходи. Поне в Наредбата за текущия програмен период идеята е друга и подпомаганите дейности са съвсем други:


Чл. 13. (1) По мярката се подпомагат следните дейности и свързаните с тях разходи:
1. при организиране и провеждане на национално ниво на изложения, мероприятия, пресконференции, панаири и др. - разходи за наем на щанд, зали, площи и техническо оборудване, електричество, вода, охрана, интернет, както и за закупуване на материали;
2. реклама в печатни издания;
3. за интернет, телевизионна и радиореклама, включително разходите за изработване на клипове, филми и други аудио-визуални средства;
4. при дизайн, изработване, отпечатване и разпространение на информационни материали - разходи за интернет страница, лого, брошури, дипляни, етикети, транспаранти, банери, винили и др.;
5. разходи за лица, наети по граждански договори за управление на проекта, командировъчни разходи съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.);
6. за извършване на проучване и анализ по години с цел измерване на резултатите от промоционални дейности;
7. за изработване на мостри на пчелен мед и пчелни продукти;
8. (нова - ДВ, бр. 89 от 2014 г.) идентичност на кампанията и на популяризираните пчелни продукти - разходи за дизайн на опаковка и изработка на опаковки.

koragroup
16.10.2015, 07:04
Предлагам всички максимални цени да се свалят до нивата на ПАЗАРНИТЕ (справки от всякакви видове "продавалници" и пчеларски обяви) и за сметка на това да се вдигне процента на финансиране от програмата. Отводки 100лв, кошери 80-90лв, майки 15-20лв и без монопол
Предлагам да се "разчисти" списъка с медикаменти против Вароатоза. Да останат по един (най-масов или доказал се) от активно вещество.
Предлагам всеки кандидат да развива кратък бизнес план (дори в свободен текст) за да покаже какво смята да прави с активите за които кандидатства.
В тази връзка, не е лоша идеята, да има по един разход на кандидат в размер примерно 1000лв за оборудване, с 50% финансиране. Обяснявам. Имам 50 кошера, и до сега съм въртял ръчна центрофуга. Сега с новите ще станат 100 и ще ми трябва ел. радиална. Искам да си купя за 1000лв от които програмата да ми върне 500лв. Или фургон за пчелина, или ремарке, или инсталация за инверт, или...
С риск да ме убият с камъни, предлагам да отпадне преференцията за регион!
Предлагам от програмата да се извадят всички мерки тип "определени хора да приберат едни пари".


Има и още ма за сега стига.

Mateev
16.10.2015, 08:04
А знаете ли, че в съществуващите програми производителите на отводки също имат право да получават ПОМОЩИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МАЙКИ. Уж декларират, че ще ги използват само са собствените си кошери, но вие вярвате ли на това? Дори и да приемем, че няма злоупотреби (ха-ха), със сигурност има КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ !!! В условията на дефицит на майки (както е било винаги), майкопроизводителите първо ще удовлетворят собствените си членове, и чак тогава останалите пчелари по програмата (ако останат майки). Всяка една година има пчелари със сключени договори с ДФЗ, които поради дефицита на майки не могат да си изпълнят договорите, и след това ДФЗ ги наказва.

Та ето списък с производителите на отводки, който тази година са ползвали субсидия за майки:
- Васил Иванов Василев - Плевен
- Ганчо Димитров Ганев - Сливен
- Димитър Константинов Василев - Плевен
- Илиана Маринова Петрова - Русе
- Калоян Иванов Янков - В. Търново
- Кирил Петков Занков - Монтана
- Колю Иванов Колев - Добрич
- Милен Събев Петров - Русе
- Надка Спасова Тодорова - Плевен
- Росен Драганов Дашев - Силистра
- Танер Хасан Халим - Кърджали
- Христо Живков Христов - Шумен
- Цоньо Станчев Тодоров - Шумен

Осъзнавате ли, че мафиотите от НРАП прибират за себе си ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПАРИТЕ по НПП, включая и тези за майки. Ами че те първо произвеждат майки за себе си, и държавата го плаща това :tres:, след това за отводкаджиите си, и най-накрая ако остане, облажава се и някой друг пчелар, но повечето остават с пръст в уста. Тази година точно така се случи.

Та аз предлагам тази ПОРОЧНА ПРАКТИКА по един или по друг начин ДА СЕ ПРЕКРАТИ ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ. Например да се забрани на членовете на НРАП да ползват субсидии за майки (заради КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ) или ако се приеме, че това е нормално, тогава да получават плащане по договорите си САМО АКО СА УДОВЛЕТВОРИЛИ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ЗАЯВКИ по програмите.

Mateev
16.10.2015, 08:12
Предлагам информацията за това кой какви пари е получил по НПП ДА БЪДЕ ПУБЛИЧНА !!! Това трябва да важи и за всички минали периоди. Редно е всеки един пчелар да знае как се разпределят пчеларските пари, и каква част от тях е "усвоена" от МАФИОТИТЕ. Тази информация ни е необходима, за да сезираме ОЛАФ за съществуващите злоупотреби. За съжаление МЗХ и ДФЗ ревностно я крият, въпреки че по закон тази информация е ПУБЛИЧНА.

Та искането ми всички ние да знаем на кого и за какво е даден всеки един лев от нашата пчеларска програма. Все пак това са пари, отпуснати от Евросъюза на база бройката на кошерите. Не може хора, които притежават само 2% от кошерите в България да получават 50% от всички субсидии.

Искаме да получим резултата от парите, давани на учените за разните му там ПЧЕЛАРСКИ ПРОУЧВАНИЯ. Всяка година се пилеят стотици хиляди левове, а ние като пчелари дори и един доклад не сме видели. Искаме да ги видим тези доклади (проучвания) и да преценим струват ли си лудите пари, които държавата дава за тяхното написване.

Въобще искаме 100%-ов публичен контрол на харченето (пилеенето) на пчеларските пари.

nyanakiev
16.10.2015, 10:30
отводки рояци и майки да отпаднат
не усвоените средства да се прехвърлят към кошерите
да се намалят или цените или процентите на подпомагане за да могат повече пчелари да се включат в списъка

keser
16.10.2015, 18:54
Подкрепям премахването на ограниченията за полистиролни кошери.

Димитър Райков
19.10.2015, 12:10
предлагам мерки за
борба срещу лобисткия закон за пчелата на доцента и както се внасят различни високопродуктивни породи крави примерно,така да се либерализира вноса на високопродуктивни раси и линии пчелни майки

Mateev
19.10.2015, 12:42
Крайния срок за подаване на предложения е днес. Предложението на КБП мога да го пусна с електронен подпис 1 минута преди полунощ и е бъде признато. Ако се закъснее и не се пусне предложение, след това ще е почти невъзможно да се предложи каквото и да било.

Съдейки по предложениета до момента, явно всички пчелари с изключение на 3-4 човека са доволни от съществуващата Наредба 9, която ще стане основа на новата наредба за условията и начините на разпределение на парите по НПП 2017-2017. Да ви кажа честно - разочарован съм. Очаквах много по-голяма активност. Утре като започнете да критикувате пчеларските организации за това че нищо не правят, отговора ще е "Направихме това, което вие поискахте" - тоест НИЩО НЕ НАПРАВИХМЕ, защото НИЩО НЕ ПОИСКАХТЕ.

Все пак благодаря на няколкото човека, които все пак си направиха труда да дадат предложения. Тяхното мнение ще бъде взето при формиране на становището на КБП. Колкото до всички останали пчелари - ами могат да се сърдят само на себе си, че за пореден път СА ОСТАНАЛИ ПАСИВНИ, в резултат на което нещата в пчеларския сектор се развиват в посока, която не им харесва.

Юрий Цветков
19.10.2015, 13:14
Моята активна позиция е че, НПП не трябва да съществува. Тя с нищо не допринас за развитието на сектора. Ако иска КБП нека се съобрази с моето мнение.

Mateev
19.10.2015, 13:43
Моята активна позиция е че, НПП не трябва да съществува. Тя с нищо не допринас за развитието на сектора. Ако иска КБП нека се съобрази с моето мнение.

Прекалено авангардно е, за да си позволя да го включа в списъка с предложения от КБП. Виж ако това наистина е желанието на над 50% от пчеларите, тогава пък защо не. Може би трябва да се отвори една анкета по въпроса. Със сигурност ще шашнем европейците, като им кажем "Не ви искаме парите, защото те само създават и поклаждат корупцията в сектора".

s3s3s3
19.10.2015, 13:53
Може би трябва да се отвори една анкета по въпроса..

Подкрепям идеята...

Aranis
19.10.2015, 14:09
Може би трябва да се отвори една анкета по въпроса.

Е, хайде де! Кой да я организира тази анкета? Аз дето съм с 20 кошера или ти, който си с 3000 кошера и пчеларска организация с 500 членуващи?

ves
19.10.2015, 15:33
Все пак благодаря на няколкото човека, които все пак си направиха труда да дадат предложения. Тяхното мнение ще бъде взето при формиране на становището на КБП. Колкото до всички останали пчелари - ами могат да се сърдят само на себе си, че за пореден път СА ОСТАНАЛИ ПАСИВНИ, в резултат на което нещата в пчеларския сектор се развиват в посока, която не им харесва.
Не знам до колко си прав да съдиш колегите за пасивността. Аз бях решил да давам предложения, даже май натиснах бутона за ново мнение, но като се замислих пчеларството в България няма много проблеми. Има едва няколко СЕРИОЗНИ проблема и относно тях напълно подкрепям позицията Ви. Затова не писах, защото това което имах като идеи да предложа бледнее в сравнение с тези няколко проблема. Може би и други колеги са на това мнение и затова не са предложили. Затова не е ли по-добре да се концентрира вниманието на МЗХ върху тези ключови проблеми и като се решат те тогава да мислим за по-дребни детайли.

Юрий Цветков
19.10.2015, 15:34
Прекалено авангардно е, за да си позволя да го включа в списъка с предложения от КБП. Виж ако това наистина е желанието на над 50% от пчеларите, тогава пък защо не. Може би трябва да се отвори една анкета по въпроса. Със сигурност ще шашнем европейците, като им кажем "Не ви искаме парите, защото те само създават и поклаждат корупцията в сектора".
Парите за НПП, доколкото знам са от републиканския бюджет, а не от Европа.
Както казах това е моята лична позиция, няма как да претендирам, да я налагам на "сектора".

Юрий Цветков
19.10.2015, 15:40
Не знам до колко си прав да съдиш колегите за пасивността. Аз бях решил да давам предложения, даже май натиснах бутона за ново мнение, но като се замислих пчеларството в България няма много проблеми. Има едва няколко СЕРИОЗНИ проблема и относно тях напълно подкрепям позицията Ви. Затова не писах, защото това което имах като идеи да предложа бледнее в сравнение с тези няколко проблема. Може би и други колеги са на това мнение и затова не са предложили. Затова не е ли по-добре да се концентрира вниманието на МЗХ върху тези ключови проблеми и като се решат те тогава да мислим за по-дребни детайли.На 1000% споделям това мнение. И ако трябва да се формулират тези проблеми, то това са не добрия регламент за "пръскане" от страна на земеделците и неспазването му.Това е ссновен проблем и втория е законовия монопол в майко и отводко производството. Макар това да не е съществен проблем,защото всеки уважаващ себе си пчелар може да мине без "лицензираните" производители, защото на практика никой не следи дали закона се спазва. Но все пак не е редно и не трябва да е така. Закон трябва да има и да се спазва. Всичко друго (болести, смъртност, кражби и т.н.) са "бели кахъри" и зависят преди всичко от компетенцията на пчеларя. Който не може да се справи с тях, значи пчеларството не е за него.

tsc1
19.10.2015, 16:28
Като сте се заговорили за пари, защо в програмата да не се предвидят и средства за развитие и модернизация на целия пчеларски сектор, а не само на отделните пчелари?
Например за:
- изграждане и поддръжка на автоматичната система за известяване при пръскания;
- електронна система за идентификация на пчелините и кошерите с използване на GPS координати;
- GIS система за местонахожденията на видовете медоносна растителност и тези на пчелините;
- разработка на нови и усъвършенстване на съществуващите средства за отглеждане на пчелите и добиването и преработката на меда и други пчелни продукти;
- дистанционно наблюдение и контрол на състоянието на кошерите.
Или на кратко - за развитие на материалната база на сектора "Пчеларство".

rosty_sz
19.10.2015, 18:11
Мисля че всичките горе изброени могат да се подпомагат по Програмата за Развитие на Селските Райони.
Всъщност докато си чешем езиците тука, прочетох накъде че зърнопроизводителите толкова са харесали идеята за електронния регистър на пръсканията, че вече я представят за тяхна и работят за да я финансират по ПРСР и ще я въвеждат.

tsc1
19.10.2015, 18:19
..........
Всъщност докато си чешем езиците тука, прочетох накъде че зърнопроизводителите толкова са харесали идеята за електронния регистър на пръсканията, че вече я представят за тяхна и работят за да я финансират по ПРСР и ще я въвеждат.
Да, така е! Докато пчеларите се хвалят с нея пред журналисти и политици, зърнопроизводителите взеха нещата в свои ръце.

rosty_sz
19.10.2015, 18:34
Парите за НПП, доколкото знам са от републиканския бюджет, а не от Европа.
Както казах това е моята лична позиция, няма как да претендирам, да я налагам на "сектора".

Половината от парите за НПП за от републиканския бюджет а другата половина са европейски.

Цеко
19.10.2015, 21:46
"Не ви искаме парите, защото те само създават и поклаждат корупцията в сектора".

Може да се допълни „.... и не създават равен старт, при равни условия“, каквато и точкова система да се въведе щом няма пари за всички с равен брой точки, то не би трябвало да има за никой!

scutellator
19.10.2015, 22:44
"Не ви искаме парите, защото те само създават и поклаждат корупцията в сектора".

Преди време се състоя една кръгла маса организирана от евродепутатите по проблемите в пчеларството в Европа. За българските пчеларски лидери проблема беше само един и никакъв друг - НЕДОСТАТЪЧНО СУБСИДИИ. През цялото време един подир друг се надпреварваха да реват за по-големи субсидии, което най-вероятно остави лошо мнение у чуждестранните гости, които бяха доста по-наясно с проблемите на българския пчелар, отколкото собствените му пчеларски лидери.
Когато философията на човек е "не ми давай акъл как да стана богат - пари ми дай, след това аз си знам!", значи на този човек И ТОВА КОЕТО ИМА МУ Е МНОГО.

А мнението ми относно НПП .... е малко по-особенно. Единственото значимо нещо, с което допринася е да спомага за ниски средни доходи от семейство и ниска доходност на целия сектор по два начина: разпрострНЯВАНЕ на болести из страната и закон, осигуряващ монопол, който пък е нужен за да могат средствата по въпросната програма да отиват само в един и същ нечий джоб. Ето на това му се казва да запречиш извора, и макар самия ти да не го ползваш - да пречиш на всички останали да пият от него.

Липсата на такава програма определено би имала по-благотворно влияние за пчеларския сектор в България, отколкото нейното съществуване. ( жокер: Господа властимащи, моля измислете начин да прибирате вашите си европейски пари, без в същото време да пречите на всички останали.)

Георги Куров
20.10.2015, 19:27
Да се променят принципите на финансиране в НПП/Националната програма за пчеларство/,от субсидиране закупуването на пчелен инвентар, пчелни майки и пчелни семейства към подпомагане на краен качествен продукт. До сегашния резултат от финансирането по програмата е нула ефективност, не нараства броя на пчелните семейства които са регистрирани в БАБХ,статистиката показва че и добития пчелен мед не се увеличава. Решението е само в създавенето на една свръхмодерна лаборатория за анализ и два склада за преработка и съхранение на пчелен мед от Фонд Земеделие, като управляващ орган на отпуснатите пари по НПП. С отпуснатите пари по НПП всяка година фонд Земеделие можеше да закупува земя,да построй складовете и лаборатория и да плаща заплати на 50 служители, които да обслужват новата сруктура, а то е необходима еднократна инвестиция в сгради и съоръжения. Парите които остават свободни от бюджета на НПП след изграждането на еднократните инвестиции ще служат за оборотен капитал за изплащане на стойността на пчелния мед,разходи за заплати на слижители и лабораторни изследвания. Цената за изкупуване на пчелния мед ще се определя април месец от Министъра на земеделието и храните, предложена от комисия, която ще даде средна изкупна цена в ЕС и ще предложи на министъра цена за изкупуване съобразена с международните котировки,така че хем да бъде защитна за производителите, хем да може пчелния мед да се реализира безпроблемно на международния пазар. Количествата пчелен мед могат да бъдат с изискване минимум 500 кг или 1000 кг., плащането задължително по банков път. Ако пчеларя не иска плащане в момента поради ниска цена или други причини, може да поиска издаването на складова разписка, така се създава финансов инструмент. С този финансов инструмент за когото гарантира Фонд Земеделие, както за качеството на меда , така и за промяната на собствеността на складовата разписка, може да се кандидатства за кредит или да се продаде на потенциален купувач след договорка за цена. Промяната на собствеността да става единствено чрез Фонд Земеделие,в смисъл купувача превежда парите на Фонд Земеделие по банков път от там се превеждат на собственика на складовата разписка, след като има догор за покупко-продажба между страните. Така всеки които иска да направи голяма пратка пчелен мед може да я сформира като закупи пчелен мед от Фонд Земеделие и ако са изчерпани наличните изкупени количества , може да изкупи складови разписки след договорка със собствениците за цената. Не се съмнявам в бързата реализация на закупените количества след като е извършен анализ, хомогенизация.Цената и обема , които може да се сформира ще привлече купувачите на партиди от 20 тона и повече. С тази новоизградена структура не се пречи на свободнияпазар, всяка от съществуващите фирми за търговия и преработка ще продължи да си функционира в условията на свободна конкуренция с другите участници на пазара. Фирмите ще има възможността да си закупят големи партиди с гарантирано качество пред алтернативата да извършват кампания за изкупуване от дребни партиди и плащането на високи цени за анализ.Тази нова структура не противоречи ина Европейските директиви, няма държавна помощ на никой от участниците от производството до пазара, тъй като всичко е на пазарни цени и ясни правила.Фонда ще се превърне на борса за пчелен мед, като ще наложи минимална печалба от 2 до 5 % , каквато е комисионната на много други стокови борси и аукциони.Ефекта ще е поразителен в положителна посока за всички заинтересовани страни- производители, преработватели, търговци и държавата. Няма по-добра субсидия за производителя на качествена продукция от сигурна цена и плащане, при ясни правила и изградени структури на пазара.Производителя има избор да продаде на пчелната борса, на пазара на дребно или на търговец. Преработвателите и търговците ще имат избор да купят на свободния пазар или от пчелната борса.За държавата това ще е по-лесно да администрира НПП, като разходите за контрол и проверки на процеса се променят от командировки по пчелините на служителите си , до лабораторен анализ.Ще се намали до минимум възможността за корупция в администрация и злоупотребите от страна на пчеларите. С плащането задължително по банков път, ще се увеличи прихода от данъци за държавата и излизането на светло на много участници в процеса на производство и търговия на пчелен мед от сивия сектор, а други ще отпаднат. Единия склад може да бъде, близо да магистрала Тракия около Пловдив, да обслужва Южна България.Другия склад със супермодерната лаборатория около Търново, близо до трасето на бъдещата магистрала Хемус,да обслужва Северна България. Лабораторията е добре да бъде на север в предвид по-големите площи от обработваеми земи и от там по-големите количества пчелен мед добити в Северна България. Освен анализа на пчелен мед в лабораторията ще се извършват и изследвания и анализи за здравословния статус на пчелните семейства, което ще подпомогне сектора в борбата с болестите и нови вируси които се появяват.
Тази промяна в НПП не е пречка да се търси подпомагане по Деминимис или разширяване на обхвата по съществуващите мерки от ПРСР за сектор Пчеларство, както и за субсидиране на пчелно семейство. Поради факта, че одобреното финансиране за този период на НПП спокоино ще стигне за промените които предлагам, без да е нужно искане за допълнително финансиране.

tarty
20.10.2015, 21:26
Хихихи ти имаш ли си престава колко изобритателни са държавните служители,за да получат рушвет.Само при закупуването на първоначалните инвистиций някой ще стане милионер.Затова ли 25 години се борим да има частен сектор.Всичко това трябва да се направи не от държавата,а от ПЧЕЛАРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА които трябва да се обеденят в едно национално дружество,което да кандидатства по европейските програми и да създаде борса за пчелен мед.

Георги Куров
21.10.2015, 08:27
Хихихи ти имаш ли си престава колко изобритателни са държавните служители,за да получат рушвет.Само при закупуването на първоначалните инвистиций някой ще стане милионер.Затова ли 25 години се борим да има частен сектор.Всичко това трябва да се направи не от държавата,а от ПЧЕЛАРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА които трябва да се обеденят в едно национално дружество,което да кандидатства по европейските програми и да създаде борса за пчелен мед.

За това си има прокуратура и някой които да я уведоми. Ако си траеш винаги ще се получи това което описваш. Това което предлагам не е срещу принципите на частна собственост. Държавата е за това да създаде условия и правила за да върви един сектор напред. Ако се чака да се обединят пчеларите , то никога няма да се получи.

tarty
21.10.2015, 14:51
За това си има прокуратура и някой които да я уведоми. Ако си траеш винаги ще се получи това което описваш. Това което предлагам не е срещу принципите на частна собственост. Държавата е за това да създаде условия и правила за да върви един сектор напред. Ако се чака да се обединят пчеларите , то никога няма да се получи.
Затова пиша на все по горни инстанций на прокуратурата за кражбата на пчелина ми.Никой не ти обръща внимание.За сравнение ти давам майко производителите,всички пчелари ги псуват,но държавата ги подържа.Колко години вече имат монопол?Друг пример е как така в България има един от най-добрите скорости на интернет.Това е така,защото първите 10 години никой не им се бъркаше в бизнеса.

volen777
04.11.2015, 18:43
Понеже видях, че има още време да се обсъжда новия програмен период, а днес имах възмоността да ядосъм тия от РА искам да дам няколко предложения или по скоро корекции.
1.Имам регистрирани примерно 100 кошера, но искам да кандидатствам за лекарства само за 50 понеже искам да третирам останалите 50 кошера с друго лекарство, което не е в списъка спуснат от ДФЗ. Мога ли в случая да кандидатствам само за лекарства за 50 кошера?
2.Искам да кандидатствам за лекарства за 50 кошера само за пролетно третиране, но примерно искам да третирам 25 кошера с едно лекарство, а другите 25 кошера с друго лекарсто, за да сръвня действието на различните лекарства. В случая всеки кошер ще е третиран само по 1 път, но с различни лекарства. Защото днес ми обясниха, че всичките кошери задалжително трябва да са третирани само с едно и също лекарство, а аз исках да заложа на различни лекарства.
3. Искам да кандидатствам за физико-химичен анализ на пчелния мед, но съм намерил акредитирана лаборатория, която ще ми направи анализа на по ниски цени от лимитните цени на ДФЗ. Мога ли да напиша тези по ниските цени? Като заявя тези по ниски цени ще останат повече пари за другите кандидати защото според мен ако заявя цени, според пуснатите от ДФЗ, а после направя анализа на по ниски цени излиза, че съм ощетил фонда и някаде е останала разликата неизползвана.

jdrumev
04.11.2015, 18:53
Понеже видях, че има още време да се обсъжда новия програмен период, а днес имах възмоността да ядосам тия от РА искам да дам няколко предложения или по скоро корекции.
1.Имам регистрирани примерно 100 кошера, но искам да кандидатсвам за лекарства само за 50 понеже искам да третирам останалите 50 кошера с друго лекарство, което не е в списъка спуснат от ДФЗ. Мога ли в случая да кандидатсвам само за лекарства за 50 кошера?
2.Искам да кандидатсвам за лекарства за 50 кошера само за пролетно третиране, но примерно искам да третирам 25 кошера с едно лекарство, а другите 25 кошера с друго лекарсто, за да сръвня действието на различните лекарства. В случая всеки кошер ще е третиран само по 1 път, но с различни лекарства. Защото днес ми обясниха, че всичките кошери задалжително трябва да са третирани само с едно и също лекарство, а аз исках да заложана различни лекарства.
3. Искам да кандидатсвам за физико-химичен анализ на пчелния мед, но съм намерил акредитирана лаборатория, която ще ми направи анализа на по ниски цени от лимитните цена на ДФЗ. Мога ли да напиша тези по ниските цени? Като заявя тези по ниски цени ще останат повече пари за другите кандидати защото според мен ако заявя цени, според пуснатите от ДФЗ, а после направя анализа на по ниски цени излиза, че съм ощетил фонда и някаде е останала разликата неизползвана.
е защо да има проблем по точка 1 и точка 2 по точка 3 пак можеш но тия цени които са ти дали са пределни но ако има разминаване се прави анекс с твоята цена .Но пък по точка 1 и 2 невиждам какъв е проблема да кандидатстваш за цялата бройка после пак може да направиш анекс с тая бройка която ти е заверил ветеринаря.ще ти дам пример с мен заявени 86 броя но зимата ми умрели 30 третирам 56 само но съм купил за 86 направих нов анекс че само 56 ще третирам

volen777
04.11.2015, 19:03
Ами днес поставих тия въпроси в РА и отговора на всичките беше, че категорично неможе, никой не ми спомена нищо за анекси. Същите въпроси пратих в писмо до ДФЗ, ще видим дали ще ми отговорят. За втори път споря с РА и все 'аз' съм виновен.

rosty_sz
04.11.2015, 19:27
В условията на програмата изрично е записано, че всички кошери се третират с един и същ препарат за едно третиране. Това си е условие което е поставено и с него или се съгласяваш или не. Въпрос на трактовка е какво означава "всички" и според мен означава всички за които е кандидатствано тоест може да имаш 1500 семейства и да си кандидатствал за 200 което те задължава да третираш въпросните 200 бр. с един и същ препарат за всяко третиране.
Абсолютно категорично, МОЖЕШ да пишеш цени под пределните по всички мерки.

koragroup
04.11.2015, 22:45
Ами днес поставих тия въпроси в РА и отговора на всичките беше, че категорично неможе, никой не ми спомена нищо за анекси. Същите въпроси пратих в писмо до ДФЗ, ще видим дали ще ми отговорят. За втори път споря с РА и все 'аз' съм виновен.

Извинете невежеството ми, но какво е "РА"? Ако е Разплащателна агенция... единствения ми съвет е преди да пишете и преди да ходите да се "карате" с ДФЗ - ЧЕТЕТЕ!

Да не говорим, че въпросите са за тригодишната програма, а са написани в темата за ПРСР...
Пчеларството изисква точно и коректно поведение, не само когато си зад отворения кошер... според мен.

volen777
04.11.2015, 23:28
Много се извинявам исках поста ми да е в темата за Пчеларска програма за периода 2017-2019 г грешката е моя. Ако може модераторите да изместят поста ми там пък ще черпим.

volen777
05.11.2015, 21:06
Днес ми отговориха от ДФЗ, че мога да кандидатствам и за по-малко от регистрираните кошери и че мода да запиша цени за ФХА по малки от лимитните. Значи за това съм бил прав и с никого не съм искал да се карам просто като се опиташ да им обясниш на някои хора от РА, че нещо не е както те си мислят и те веднага се опитват да те изкарат, че си прост и неразбираш, без въобще да се замислят в това което се опитваш да им обясниш. Следващият път ако имам съмнения по някои въпроси ще пиша първо на ДФЗ и ще си разпечатам отговора и тогава ще ходя в РА.
Остава само да предложа за следващия програмен период да може да се избират различни лекарства за всички кошери, но всеки кошер да се третира само с едно лекарство. Примерно иамш 100 кошера и от тях третираш 60 кошера с едно лекарство и 40 кошера с друго лекарство и така всичките са третирани само по 1 път. Знам, че е дреболия, по тозин начин могат да се пробват повече лекарства.

Mateev
05.11.2015, 21:13
...Остава само да предложа за следващия програмен период да може да се избират различни лекарства за всички кошери, но всеки кошер да се третира само с едно лекарство. Примерно иамш 100 кошера и от тях третираш 60 кошера с едно лекарство и 40 кошера с друго лекарство и така всичките са третирани само по 1 път. Знам, че е дреболия, по тозин начин могат да се пробват повече лекарства.

Това вече е предложено от КБП и БПРА. Също така е предложено да отпадне изискването пролетното и есенното третиране да се извършва с различни препарати. Нека пчеларя сам да си преценява кога с какво ще третира, и колко кошери с какъв препарат ще ги третира.

И тъй като другите пчеларски организации проявяват ПАСИВНОСТ, най-вероятно това наше предложение ще бъде прието.

На първата работна среща по НПП 2017-2019 осъзнах, че освен личните си интереси при разпределението на парите, повечето пчеларски лидери проявяват АБСОЛЮТНА ПАСИВНОСТ във всичко останало. В същото време МЗХ и ДФЗ са склонни да се съобразят с пчеларските искания, стига те да не противоречат на Евродирективите. И ако в момента има някакви недомислици в подробностите по една или друга мярка, те са не защото МЗХ иска това да е така, а защото не е имало някой пчеларски лидер, който да ги ориентира какво иска сектора и какво - не.

Всичко това може да се промени - сега е момента. Не бъдете пасивни - казвайте какво искате. Може да ви звучи невероятно, но МЗХ наистина иска да се съобрази с нашите искания (поне където не се засягат техните интереси). При направата на първите предложения на КБП и БПРА аз просто взех и си разпечатах всички искания на пчеларите от форума и от Facebook и след това ги преработих във вид, удобен за асимилиране от страна на МЗХ. Не съм се съобразявал с моето мнение, а с това на пчеларите. Ако искате да предложите и нещо друго - сега е момента. До неделя вечерта аз трябва да подготвя ПОДРОБНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ и предвид пасивноста на останалите пчеларски организации има голяма вероятност те да бъдат приети.

Така че не се помайвайте - давайте предложения. Имате още 24 часа до срещата в Габрово, която ще се проведе в събота от 13 часа с всички национални пчеларски организации в страната. На тази среща ще се обсъждат именно исканията на пчеларите и естествено ще се прави гласуване. И е 99% сигурно, че каквото и да приемем на тази среща, МЗХ и ДФЗ ще се съобрази с него. Към момента аз съм проводник на вашите интереси, и съм готов да се съобразя с вашето мнение, така че не го пропускайте този шанс. И предвид хроничната пасивност на повечето от останалите пчеларски лидери, имаме реален шанс да постигнем това, което го искаме.

jdrumev
05.11.2015, 21:40
Днес ми отговориха от ДФЗ, че мога да кандидатствам и за по-малко от регистрираните кошери и че мода да запиша цени за ФХА по малки от лимитните. Значи за това съм бил прав и с никого не съм искал да се карам просто като се опиташ да им обясниш на някои хора от РА, че нещо не е както те си мислят и те веднага се опитват да те изкарат, че си прост и неразбираш, без въобще да се замислят в това което се опитваш да им обясниш. Следващият път ако имам съмнения по някои въпроси ще пиша първо на ДФЗ и ще си разпечатам отговора и тогава ще ходя в РА.
Остава само да предложа за следващия програмен период да може да се избират различни лекарства за всички кошери, но всеки кошер да се третира само с едно лекарство. Примерно иамш 100 кошера и от тях третираш 60 кошера с едно лекарство и 40 кошера с друго лекарство и така всичките са третирани само по 1 път. Знам, че е дреболия, по тозин начин могат да се пробват повече лекарства.
колега няма да се плашеш като ходиш в РА като ти намерят някоя грешка само кажи ,,Утре пак ша дойда,,:bigsmile:и аз съм като теб и не се карам но има един момент когато требва да извикаш шефа на РА тогава работите ша ти се наредат слушай патило не старило и благодаря че ми напомни за пчеларската програма

jdrumev
05.11.2015, 21:46
не знам да ли си кандидатствал за всичко но пиши всичко че с тая точкова система не знам кой я е измислил ама и връзки вече е помагат:bigsmile:

Mateev
05.11.2015, 21:55
не знам да ли си кандидатствал за всичко но пиши всичко че с тая точкова система не знам кой я е измислил ама и връзки вече е помагат:bigsmile:

Нали вече ви казах. Цялата пчеларска програма се състои от 2 части:
1. Договорка между вождовете кой какви пари ще получи
2. Заебаване на всичко останало така, както го е измислил неговия автор, който е служител в министерството и в общия случай си няма хал-хабер какво искат пчеларите и какво - не. Ако някой го беше светнал за подробностите, щеше да ги промени, ама няма кой ........

По новата пчеларска програма аз ще се намеся и по 2-те точки. По точка 1 ще се боря да не се отклоняват пчеларски пари за безсмислени "научни изследвания" с нулева полза за пчеларския сектор. По точка 2 ще прокарам вашите искания, но преди това трябва да ги науча какви са те. Има реален шанс, защото тука в общия случай има тотална незаинтересованост. Моята молба обаче е да ми помагате в тази задача. Не ме оставяйте сам - давайте идеи и разумни предложения.

В момента имате златен шанс - аз съм единствения човек, който не се интересува от разпределението на пчеларските пари. Моите приходи от други бизнеси многократно надхвърлят целия пчеларски бюджет. Все ми е тая дали някаква сума ще "отклоня" към мене или не. Наистина искам нещата да бъдат направени в полза на пчеларите, и парите да бъдат справедливо разпределени, но кажете ми как. Моето мислене е различно от вашето и моите критерии за справедливост могат да се различават от вашите. При това положение и при желание наистина да направя нещо за пчеларите, наистина се нуждая от поне малко помощ. Наистина искам нещата да се случват по правилния начин, но как да разбера кой е той, ако вие стоите пасивни?

Към момента моите предложения към МЗХ се базират на постингите на не-повече от 10-20 човека. Това ли е мнението на целия пчеларски сектор? Ако сега останете пасивни, до 2020 г. ще берете плодовете от тази пасивност. Осъзнавате ли го това?

rosty_sz
05.11.2015, 22:32
Предложения:
1. Да се определи точен и ясен срок до който може кандидатите да се отказват от договорените инвестиционни планове.
Давам това предложение, защото в момента в документите се казва "да уведоми своевременно" ако няма да изпълни плануваните инвестиции. Това е абсолютна глупост. Става така, че август месец хора се отказват от отводки и се предлага на някои от резервите да направи инвестиция вместо отказалия се. Резервата естествено не е ненормален да се съгласи август да тръгва да търси отводки че и да ги плаща на някви луди цени. В случая резервата изгаря защото бил отказал инвестиция и следващата година няма право да кандидатства за за същата инвестиция. Примера е истински. Още един пример: исках да се откажа от изследвания тази година защото масово на лабораториите им бяха изтекли акредитациите за едно или друго изследване. Писна ми да звъня и да "удрям греди" и исках да се откажа и ми казаха че няма начин. Вдигнах луд скандал и им заявих ясно, че след като искат изследване от акредитирани лаборатории и аз нямам права да проверявам акредитации то те са хората които трябва да предложат списък с възможните места с които да свършим работа. Така и стана публикуваха списък и т.н. но да се върнем на темата. ОТКАЗАХА МИ ДА СЕ ОТКАЖА, а аз исках своевременно да го направя. Пълна глупост, питам как така не мога какви ще са последствията, ще ме бесите ли, ще ме съдите ли - мълчат като риби.
2. В наредба номер 9 от някакъв си ноември (мисля 2014) да се намаля допустимите размери на кошерите с 1-2 мм.
Давам това предложение защото се стигна до парадокса в нашия район на две проверки да се спори с проверяващите защото детайли не отговарят на изисквания с по един милиметър. При раздухване на случая няколко човека мерихме и наистина се оказа, че детайлите се свиват когато не вали 60 дни примерно и е над 35 градуса а детайлите са на слънце. Е ДЪРВО СВИВА СЕ , то камъка се "пукаше" от жега и суша те един милиметър не им излизал.
3. Да се позволи закупуването на полистиролни, пластмасови и т.н. кошери. За да се избегнат Бай Ганьовски врътки да се постави условие производителите да се регистрирани по ИСО. Тази регистрация е доста тежка и разни гаражни майстори няма как да я минат и други които са я минали пък няма да си позволят шменти капели за да не си загубят регистрацията.
4. Да се спрат всякакви смотани мерки, които се пишат за точно определени хора за да се усвоят стотици хиляди левове. Всички мерки да са обърнати към обикновенния или профи пчеларя, а не към някакви организации със стопанска или нестопанска цел, научни екипи и т.н. Тези организации имат възможност в реална конкуренция да кандидатстват по други мерки пак за същите проекти, а не да КРАДЪТ от и без това малкото пари за БГ пчеларите.

Mateev
05.11.2015, 22:50
По точки 2, 3 и 4 вече имаме предложения - просто трябва да ги допрецизираме. По точка 1 нямаме, но ще го включим като предложение.

koragroup
06.11.2015, 08:08
Предлагам всички максимални цени да се свалят до нивата на ПАЗАРНИТЕ (справки от всякакви видове "продавалници" и пчеларски обяви) и за сметка на това да се вдигне процента на финансиране от програмата. Отводки 100лв, кошери 80-90лв, майки 15-20лв и без монопол
Предлагам да се "разчисти" списъка с медикаменти против Вароатоза. Да останат по един (най-масов или доказал се) от активно вещество.
Предлагам всеки кандидат да развива кратък бизнес план (дори в свободен текст) за да покаже какво смята да прави с активите за които кандидатства.
В тази връзка, не е лоша идеята, да има по един разход на кандидат в размер примерно 1000лв за оборудване, с 50% финансиране. Обяснявам. Имам 50 кошера, и до сега съм въртял ръчна центрофуга. Сега с новите ще станат 100 и ще ми трябва ел. радиална. Искам да си купя за 1000лв от които програмата да ми върне 500лв. Или фургон за пчелина, или ремарке, или инсталация за инверт, или...
С риск да ме убият с камъни, предлагам да отпадне преференцията за регион!
Предлагам от програмата да се извадят всички мерки тип "определени хора да приберат едни пари".


Има и още ма за сега стига.

Още няколко идеи.

Приемът по програмата да е с конкретен период примерно от 01.11 до 15.11 всяка година, а не едната да е декември, другата октомври, третата януари. Така всеки ще си знае и ще може да си подготви документи, регистрации и т.н.
Предлагам одобрените производители да са задължени да издават данъчни фактури. Така няма да се чудим ще намеря ли кой да ми продаде отводки, примерно, с данъчна фактура, защото така съм кандидатствал.

Искрен Мутафов
06.11.2015, 09:26
Днес ми отговориха от ДФЗ, че мога да кандидатствам и за по-малко от регистрираните кошери и че мода да запиша цени за ФХА по малки от лимитните. Значи за това съм бил прав и с никого не съм искал да се карам просто като се опиташ да им обясниш на някои хора от РА, че нещо не е както те си мислят и те веднага се опитват да те изкарат, че си прост и неразбираш, без въобще да се замислят в това което се опитваш да им обясниш. Следващият път ако имам съмнения по някои въпроси ще пиша първо на ДФЗ и ще си разпечатам отговора и тогава ще ходя в РА.
Остава само да предложа за следващия програмен период да може да се избират различни лекарства за всички кошери, но всеки кошер да се третира само с едно лекарство. Примерно иамш 100 кошера и от тях третираш 60 кошера с едно лекарство и 40 кошера с друго лекарство и така всичките са третирани само по 1 път. Знам, че е дреболия, по тозин начин могат да се пробват повече лекарства.


колега няма да се плашеш като ходиш в РА като ти намерят някоя грешка само кажи ,,Утре пак ша дойда,,:bigsmile:и аз съм като теб и не се карам но има един момент когато требва да извикаш шефа на РА тогава работите ша ти се наредат слушай патило не старило и благодаря че ми напомни за пчеларската програма

Не са виновни служителите - днес работят с пчелари, утре с кравари, вруги ден с козари, свинари, зърнари, овощари, зеленчукопроизводители и т.н.т. могат ли всички програми да ги знаят до най-малките детайли, че и врътките, затова си имат юрист и ако нещо не е ясно то се тълкува или се звъни в София в ДФЗ, на експертите отговарящи за конкретната мярка. Това да се тръгва с рогата напред не е добра тактика при подобни институции, щото в дългосрочен план се получава - "КОЙ, КАКТО СИ Е ПОСЛАЛ..."!!!

Искрен Мутафов
06.11.2015, 09:32
не знам да ли си кандидатствал за всичко но пиши всичко че с тая точкова система не знам кой я е измислил ама и връзки вече е помагат:bigsmile:

Точковата система, може да не е най-прецизното нещо, но е много по-добре отколкото беше преди, 72часови(а, дори може би и повече) дежурства и списъци пред вратите на Разплащана Агенция по места, с цел пазене на ред, понеже такива бяха правилата - първият по време, е пръв по право. Сега си има две седмици, кеф ти днеска, кеф ти утре - няма я тая блъсканица която беше преди(дори в някой градове - Ямбол(по памет) до физическа саморазправа се беше стигнало през 2012г.).

Искрен Мутафов
06.11.2015, 09:39
Още няколко идеи.

Приемът по програмата да е с конкретен период примерно от 01.11 до 15.11 всяка година, а не едната да е декември, другата октомври, третата януари. Така всеки ще си знае и ще може да си подготви документи, регистрации и т.н.
Предлагам одобрените производители да са задължени да издават данъчни фактури. Така няма да се чудим ще намеря ли кой да ми продаде отводки, примерно, с данъчна фактура, защото така съм кандидатствал.

Това с фиксираните срокове, звучи добре, както е при очертаванията, въпреки че едва ли е лесно приложимо понеже от ДФЗ си съобразявт графиците и с една камара други мерки. Но, би било хубаво да се знае - края на ноември-началото на декември, три седмици да е отворен приема по НПП, примерно.
Колкото до фактурите, то също си звучи добре, едва ли обаче е приложимо - звучи някак си дискриминационно, всички производители да са задължени да са регистрирани по ЗДДС(нали затова си има роднин - да се нарегистрират една камара фирми, за да не се прескача ДДС границата на оборота), пък и при самото кандидатстване на никого не му пречи да си заяви инвестицията с ДДС, а после ако си намери без ДДС, да си купува без ДДС, не съм сигурен, но си мисля че не се води неизпълнение ако закупиш всичко което ти е удобрено в договора, пък било то и без ДДС.

Искрен Мутафов
06.11.2015, 09:47
Така че не се помайвайте - давайте предложения. Имате още 24 часа...Аз предлагам наравно с вароатозата, да се включи и нозематозата в тригодишната НПП, както има списък с препарати срещу вароатазата, така да има и списък с препарати срещу нозематозата - и без това почти всеки прави така или иначе някаква профилактика.
А, отделно и бюджета, ако е възможно да се вдигне поне няколко пъти, то всъщност каква е методологията за определяне на бюджета по тригодишната НПП - на брой регистрирано пчелно семейство ли е, или някой кабинетен "чантаджия", гледайки в таван и чешейки се зад врата ги определя цифрите?!? - защото ако е на регистрирано семейство, то сумата е смешно ниска, по-ниска от де-минимиса за 2014год....

Cvetomir
06.11.2015, 09:52
Дали има някаква точка за закупуване на ново оборудване , техника , недвижими собствености , облагородяване (залесяване ) на земите в и около пчелините .

Mateev
06.11.2015, 10:08
Бюджета се определя на базата на брой официално регистрирани кошери. За тригодишната програма 2017-2019г. бюджета се определя на базата на регистрираните кошери през 2015 г. и остава постоянен за целия период на програмата. За съжаление това са новите правила на Евросъюза и съобразно тях на България се полага бюджет от порядъка на 4.4 милиона лева на година. Това е доста по-малко от съществуващия бюджет, който по план трябваше да бъде 6.5 млн.лв., а колко е в действителност - никой не знае.

На фона на ограничения бюджет трябва вместо да пилеем пари по нови направления, да се опитаме да оптимизираме старите, и да премахнем перата, по които парите се пилеят неразумно.

Специално за исканията за закупуване на пчеларско оборудване (центрофуги, разпечатващи машини и т.н.), както и за закупуване на ремаркета за подвижно пчеларство - всичко това е добре, но осъзнавате ли, че по тези мерки само 10-20 човека са в състояние да опоскат целия пчеларски бюджет. Осъзнавате ли, че за мястото на 1 утвърден бенефициент ще се борят 100 или 1000 други човека. И ще настане революция - защо дадоха на Пешо и Гошо, а на мене не дадоха?

По принцип идеята на тази пчеларска програма е да се подпомогнат колкото се може повече пчелари с по нещо дребно, просто защото няма бюджет за едри и скъпи неща. Ако прокараме възможноста да се закупуват едри и скъпи неща, тогава ощетени ще са хиляди за сметка на няколко десетки "избраници". Ха познайте кои ще са тези "избраници".

koragroup
06.11.2015, 10:27
Бюджета се определя на базата на брой официално регистрирани кошери. За тригодишната програма 2017-2019г. бюджета се определя на базата на регистрираните кошери през 2015 г. и остава постоянен за целия период на програмата. За съжаление това са новите правила на Евросъюза и съобразно тях на България се полага бюджет от порядъка на 4.4 милиона лева на година. Това е доста по-малко от съществуващия бюджет, който по план трябваше да бъде 6.5 млн.лв., а колко е в действителност - никой не знае.

На фона на ограничения бюджет трябва вместо да пилеем пари по нови направления, да се опитаме да оптимизираме старите, и да премахнем перата, по които парите се пилеят неразумно.

Специално за исканията за закупуване на пчеларско оборудване (центрофуги, разпечатващи машини и т.н.), както и за закупуване на ремаркета за подвижно пчеларство - всичко това е добре, но осъзнавате ли, че по тези мерки само 10-20 човека са в състояние да опоскат целия пчеларски бюджет. Осъзнавате ли, че за мястото на 1 утвърден бенефициент ще се борят 100 или 1000 други човека. И ще настане революция - защо дадоха на Пешо и Гошо, а на мене не дадоха?

По принцип идеята на тази пчеларска програма е да се подпомогнат колкото се може повече пчелари с по нещо дребно, просто защото няма бюджет за едри и скъпи неща. Ако прокараме възможноста да се закупуват едри и скъпи неща, тогава ощетени ще са хиляди за сметка на няколко десетки "избраници". Ха познайте кои ще са тези "избраници".

С последния абзац не мога да се съглася. Кое му е дребното? Аз тази година кандидатствам за почти 13К лева, а съм сигурен, че повечето кандидатури са за подобни суми... Като ще е по малко на всеки, нека има тогава лимит на сумата. Примерно по 10К на ЗП на година. И всеки сам да си преценява кошери ли, отводки ли или пък центрофуга или ремарке. Или пък да има ограничение за броя на мерките. Примерно да са позволени 3 мерки от общо 6...

По новите направления. Ами дайте да махнем старите неефективни! Да се махнат майките от програмата! Има монопол, всички казват, че майките са калпави, елементарните изчисления показват, че няма как да се произведат необходимия брой и за "програмни отводки" и за "програмни майки"... КЛЪЦ!

За бюджета. Тази година, доколкото разбрах, има бум в регистрацията на нови пчелини (верно с по 35-36 кошера) ама все пак... и при това положение пак намалява бюджета? Баси колко ни е независим бранша.... демек нищо не зависи от нас и с нас и без нас все тая....

Cvetomir
06.11.2015, 10:39
Щом е така наистина идеята с ограничаване на бюджета на всеки ЗП ще доведе до повече подпомогнати , както и ще се изолират случаите с "отлоняване" на големи суми . То всъщност явно и това е идеята на ЕС след като бюджета се дава спрямо регистрираните кошери . Дали не е най-правилното ?

Искрен Мутафов
06.11.2015, 10:40
Предлагам всички максимални цени да се свалят до нивата на ПАЗАРНИТЕ (справки от всякакви видове "продавалници" и пчеларски обяви) и за сметка на това да се вдигне процента на финансиране от програмата. Отводки 100лв, кошери 80-90лв, майки 15-20лв и без монопол
Предлагам да се "разчисти" списъка с медикаменти против Вароатоза. Да останат по един (най-масов или доказал се) от активно вещество.
Предлагам всеки кандидат да развива кратък бизнес план (дори в свободен текст) за да покаже какво смята да прави с активите за които кандидатства.
В тази връзка, не е лоша идеята, да има по един разход на кандидат в размер примерно 1000лв за оборудване, с 50% финансиране. Обяснявам. Имам 50 кошера, и до сега съм въртял ръчна центрофуга. Сега с новите ще станат 100 и ще ми трябва ел. радиална. Искам да си купя за 1000лв от които програмата да ми върне 500лв. Или фургон за пчелина, или ремарке, или инсталация за инверт, или...
С риск да ме убият с камъни, предлагам да отпадне преференцията за регион!
Предлагам от програмата да се извадят всички мерки тип "определени хора да приберат едни пари".


Има и още ма за сега стига.Дали има някаква точка за закупуване на ново оборудване , техника , недвижими собствености , облагородяване (залесяване ) на земите в и около пчелините .


С последния абзац не мога да се съглася. Кое му е дребното? Аз тази година кандидатствам за почти 13К лева, а съм сигурен, че повечето кандидатури са за подобни суми... Като ще е по малко на всеки, нека има тогава лимит на сумата. Примерно по 10К на ЗП на година. И всеки сам да си преценява кошери ли, отводки ли или пък центрофуга или ремарке. Или пък да има ограничение за броя на мерките. Примерно да са позволени 3 мерки от общо 6...

По новите направления. Ами дайте да махнем старите неефективни! Да се махнат майките от програмата! Има монопол, всички казват, че майките са калпави, елементарните изчисления показват, че няма как да се произведат необходимия брой и за "програмни отводки" и за "програмни майки"... КЛЪЦ!

За бюджета. Тази година, доколкото разбрах, има бум в регистрацията на нови пчелини (верно с по 35-36 кошера) ама все пак... и при това положение пак намалява бюджета? Баси колко ни е независим бранша.... демек нищо не зависи от нас и с нас и без нас все тая....


За този тип инвестиция си има Програма за развитие на селските райони 2014-2020, примерно Мярка 4.1 - там, имаш лимит от €15К - нагоре до €1.5М - кеф ти центрофуги, платформи сгради и каквото там въображението ти роди(стига да е допустимо по дадената мярка, в случай да не е преработка на първична селскостопанска продукция - за там е 4.2), хващаш се на хорото и го играеш със всичките му трудности и особенности - защото, всеизвестно е че НПП е една от "най-айляшките" мерки свързани с пчеларството!!!

Mateev
06.11.2015, 10:52
С последния абзац не мога да се съглася. Кое му е дребното? Аз тази година кандидатствам за почти 13К лева, а съм сигурен, че повечето кандидатури за за подобни суми... Като ще е по малко на всеки, нека има тогава лимит на сумата. Примерно по 10К на ЗП на година. И всеки сам да си преценява кошери ли, отводки ли или пък центрофуга или ремарке. Или пък да има ограничение за броя на мерките. Примерно да са позволени 3 мерки от общо 6....

Има си базови принципи, които ползва ДФЗ, и които са наложени от Евросъюза. По принцип големи суми пари се раздават само след направата на проект (бизнес-план), като за всяка една едра покупка бенефициента е длъжен да организира мини-търг сред потенциалните доставчици и да събере поне 3 различни оферти. Ако поискаме по пчеларските програми да се финансират такива скъпи машини, съоръжения или пчеларски ремаркета - това е единственият възможен начин. Друг начин няма.

Алтернативата, която е разрешена да се ползва, е само за дребни покупки, и тогава няма нужда от бизнес-план и от 3 оферти, но за сметка на това трябва да има заложени в наредбата редица ограничения, като например списък с разрешени продукти, размери и параметри на тези продукти, пределни цени и т.н. За съжаление няма как това да се направи за огромното многообразие от центрофуги например или пчеларски ремаркета (фургони).

Няма как и парите да се дават хей-така на калпак - ето ти 10 000 лева и ти си купи каквото си искаш с тях. Има си Евродирективи, и те трябва да се спазват, иначе просто няма да ни утвърдят програмата.

В заключение - ако искаме например да могат да се закупуват центрофуги, трябва някой да седне и да разработ с най-големи подробности какви ще са ограниченита - какви видове, какви модели, за колко рамки, с каква окомплектация, от какъв материал, какви ще са пределните цени и т.н. Въобще говорим за една голяма екселска таблица с 1000 числа, която трябва някой да я създаде след като преди това направи едно подробно проучване на пазара. Друга таблица за пчеларските ремаркета и фургони, трета таблица например за разпечатващите машини и т.н.

След това за всяка една позиция трябва подробно да се разработят правилата за нейното разпределение. Кои могат да бъдат бенефициенти, на какви условия трябва да отговарят, как ще се прави класирането (каква ще е точковата система), какви проверки ще се правят, как ще се отчита успеваемоста на мярката, какви параметри ще се проследяват и т.н и т.н. Вижте как е направено в съществуващата програма за някоя позиция - така трябва да изглежда и за ремаркетата, разпечатващите машини или центрофугите. Няма друг начин това да стане.

Ако някой от заинтересованите хора (от вас) не се нагърби да свърши целия този труд, няма кой друг да го направи. Така че съдбата на ремаркетата и оборудването зависи само и единствено от вас - ще го свърши ли някой този труд или не. Ако някой го направи, аз съм готов да го внеса в работната група. На предишното заседание гласувахме принципно да има мярка за оборудване и мярка за подвижното пчеларство, но на практика няма кой да разработи подробностите. В същото време МЗХ ни натиска със съкратени срокове по няколко различни направления едносременно, така че сме луднали от работа.

Та това е ситуацията към момента. Крайния срок за внасяне на такива подробни предложения е в понеделник (9.11.2015г.) до 23 часа и 59 минути. Изпратен мейл с електронен подпис ще бъде приет от МЗХ до тази дата и този час. Една минута след това вече ще е късно.

Ааааа - забравих да ви кажа - ако наистина се утвърди някаква мярка за закупуване на скъпо оборудване, то тогава подпомагането от ДФЗ ще е само 25%. Останалите 75% ще трябва да ги осигури бенефициента. Такива параметри на подпомагането обаче ще доведат до много неизпълнени договори и като цяло - до неусвояване на средствата по мярката, които средства ще се наложи в последния момент да ги преразпределят към някое друго място (познайте кое).

koragroup
06.11.2015, 10:55
За този тип инвестиция си има Програма за развитие на селските райони 2014-2020, примерно Мярка 4.1 - там, имаш лимит от €15К - нагоре до €1.5М - кеф ти центрофуги, платформи сгради и каквото там въображението ти роди(стига да е допустимо по дадената мярка, в случай да не е преработка на първична селскостопанска продукция - за там е 4.2), хващаш се на хорото и го играеш със всичките му трудности и особенности - защото, всеизвестно е че НПП е една от "най-айляшките" мерки свързани с пчеларството!!!

Прав си и не си прав. Ти по добре от мене знаеш, че мерките от ПРСР са за хора, които така или иначе могат да си позволят тези разходи. Бедняците като мене, а и доста други пчелари, им трябва минимална подкрепа за да преминат от едната категория в другата и именно НПП, според мен, е изхода за тях.

Ако трябва да съм честен, много по-голямо предизвикателство за мен е да съм ЕФЕКТИВЕН ПЧЕЛАР, отколкото да се включа в тази или онази програма.
Напоследък все повече се чудя, как едно време стадата бяха много повече и с много повече глави? Как нивите ни изхранваха без модерните препарати? Как Българското производство на свинско задоволяваше пазара? Как пчелари с по 50-60 кошера, при изкупна цена 2лв купиха апартаменти на децата си в София?

Ето в такава България искам да живея. Това, че ще сме шампион по усвояване на Еврофондове... е хубаво, но не най-важното!

koragroup
06.11.2015, 11:05
...

Няма как и парите да се дават хей-така на калпак - ето ти 10 000 лева и ти си купи каквото си искаш с тях. Има си Евродирективи, и те трябва да се спазват, иначе просто няма да ни утвърдят програмата.

В заключение - ако искаме например да могат да се закупуват центрофуги, трябва някой да седне и да разработ с най-големи подробности какви ще са ограниченита - какви видове, какви модели, за колко рамки, с каква окомплектация, от какъв материал, какви ще са пределните цени и т.н. Въобще говорим за една голяма екселска таблица с 1000 числа, която трябва някой да я създаде след като преди това направи едно подробно проучване на пазара. Друга таблица за пчеларските ремаркета и фургони, трета таблица например за разпечатващите машини и т.н.

След това за всяка една позиция трябва подробно да се разработят правилата за нейното разпределение. Кои могат да бъдат бенефициенти, на какви условия трябва да отговарят, как ще се прави класирането (каква ще е точковата система), какви проверки ще се правят, как ще се отчита успеваемоста на мярката, какви параметри ще се проследяват и т.н и т.н. Вижте как е направено в съществуващата програма за някоя позиция - така трябва да изглежда и за ремаркетата, разпечатващите машини или центрофугите. Няма друг начин това да стане.

Ако някой от заинтересованите хора (от вас) не се нагърби да свърши целия този труд, няма кой друг да го направи. Така че съдбата на ремаркетата и оборудването зависи само и единствено от вас - ще го свърши ли някой този труд или не. Ако някой го направи, аз съм готов да го внеса в работната група. На предишното заседание гласувахме принципно да има мярка за оборудване и мярка за подвижното пчеларство, но на практика няма кой да разработи подробностите. В същото време МЗХ ни натиска със съкратени срокове по няколко различни направления едносременно, така че сме луднали от работа.

...

Еееее малко нещата отидоха към "ей сега ще ти покажа как няма да стане работата..."

Матеев, дали по описания от теб начин миналата година добавиха най-скъпия препарат против Воароа, още преди да го внесат, да му напишат листовката и т.н.? Въпреки, че нито активното вещество е ново, нито ефективността му е доказана...

Не съм се запънал, за центрофугите и ремаркетата. Дадох предложение "по принцип". Щом не може или е сложно... клъц и край!

Mateev
06.11.2015, 11:05
Ето ви една информация какво може и какво не може да се финансира по пчеларската програма. Това са въпроси към Еврокомисията и нейните отговори:

Допълнителна информация от среща на експертната работна група за пазарите на селскостопански продукти – сектор „Мед“ и проведена дискусия по националните програми за подпомагане на пчеларството, които ще бъдат изготвени от всяка държава – членка съгласно делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/1366, допълващ Регламент на Европейския парламент и на Съвета – (ЕС) 1308/2013 по отношение на помощта в сектора на пчеларството и прилагащ регламент на Комисията (ЕС) 2015/1368 въвеждаш правила за прилагане на Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 1308/2013 по отношение на сектора на пчеларството.
Дискусията бе проведена с цел да подпомогне държавите – членки при подготовка на програмите за подпомагане на пчеларството за следващия период – 2017 – 2019 г.

Основни въпроси на ДЧ и отговори на ЕК.
1. ДЧ са искали да се предложи метод за изчисляване на броя на кошерите.
Комисията: Предлага всяка ДЧ да опише метода, който смята да използва. Може да се използват статистически методи, може и регистрационни – важното е да бъдат надеждни.

2. Допускат ли се промени в програмата, която се изпълнява в момента (2014 – 2016 г.)?
Комисията: Предлага да изпратят формално запитване до Комисията, в което да опишат точно какво искат да променят, за одобрение.

3. По т. 3 от Приложението – определяне на цените и по-специално цената на «мястото на производство» се иска допълнително обяснение.
Комисията: «Мястото на производство» може да е и стопанството, и пазара, където се продава директно продукцията.

4. По т. 4 от Приложението – моли се за пояснение за характера на изследването на структурата на производство и маркетинг и за начина на определяне на потребностите на сектора. Какво означава «оценяване на нуждите»
Комисията: Оценката на потребностите на сектора следва да бъде направена въз основа на предишни действия, оценка на това, което е направено (от предишните програми за подпомагане на пчеларството) и какво е състоянието в момента. Не е нужно да се прави подробно статистическо проучване. Ще изпратят формата на ИСАММ, която ще трябва да се попълни и от нея ще стане по-ясно какво се иска. Добре е да се проведат срещи с организации на пчелари и на тези срещи да се определи, кое е най-важното за сектора. Основното, на което обърна внимание представителят на Комисията е, че те не искат да ни усложняват живота по подготовка и прилагане на програмата.

5. По Мярка - техническа помощ за пчелари и организации на пчелари;
- Допустими ли са разходи за закупуване на технически пособия, във връзка с първичната преработка на пчелния мед, включително за опаковане, с цел продажба до краен потребител;
- Предвидената техническа помощ за организации на пчелари включва ли разходи свързани с дейността на самата организация (закупуване на офис оборудване, разходи за поддържането му и консумативи)
Комисията: По отношение на първия въпрос – разходи за закупуване на технически пособия отговорът на експертите на Комисията е «по- скоро да», а по отношение на втория – «по-скоро не»,

6. Мярка - борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата: До момента е допустимо възстановяване на разходите срещу вароатозата. Новият текст е много общ и не дава яснота позволява ли се възстановяване на разходи за борба срещу Nozema apis и N. ceranae; Trachea mites/ Acarapis woodi /; Tropilaelaps mite / T. clareae, T. koenigerum, T. mercedesae and T. thaii./; Small hive beetle / Aethina tumida /, както кои агресори/неприятели/ на пчелите се имат предвид.
Комисията: По отношение на борбата с различни вредители, целта на промяната е да могат да се дадат повече възможности на ДЧ след идентифициране на проблема да се използват нови възможности. Това не означава задължително разширяване на обхвата на тази мярка.

7. Мярка - рационализиране на подвижното пчеларство – изброяване на допустими дейности:
Комисията По този въпрос Комисията реши да направи обща дискусия и предложи на всички ДЧ, които прилагат тази мярка да изброят дейностите, които те извършват.
Отделните държави прилагат следните дейности:
- закупуване на транспортни средства, платформи, мрежи, подемници, кошери (специални видове), премия за тези пчелари, предпазване от паразити, охрана на пчели майки, закупуване на кошери, устройства за охрана от кражби.
- подпомага се изготвяне на «цветни карти» с посочени цъфтящи видове, разположение, време на цъфтеж, както и закупуване на оборудване.
- подпомага се предпазване от определена болест.
На въпрос към ДЧ, които прилагат тази мярка как успяват да финансират така скъпите транспортни средства, бе отговорено, че по тази мярка съфинансирането от страна на бенефициентите е с много голям процент, а публичните средства за подпомагане са само 25%. Другите мерки са с 50% съфинансиране, а за закупуване на кошери – 60% съфинансиране с публични средства.При някои ДЧ е наложена горна граница от 40 000 евро за транспортни средства, при други мярката се прилага в много малко региони – само в два от общо 70 региона.

8. Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти с цел да се помогне на пчеларите да продават своите продукти и да увеличат тяхната стойност. Ще се допуска ли финансиране на физикохимични изследвания освен за меда и за останалите пчелни продукти, допустими ли са анализи за наличие на остатъци от антибиотици, сулфонамиди и др. Тъй като мярката е „за подпомагане на лабораториите“ възможно ли е на лабораториите да бъдат възстановявани разходите по акредитация, с цел изследване на определени показатели на меда и допустими ли са разходи за консумативи и реактиви.
Комисията: По отношение на финансиране на анализи на други продукти – отговорът е «не», за восък – може би «да». По отношение на финансиране на разходи за акредитация, отговорът беше «защо не», но трябва да помислят върху този въпрос.

9. Наблюдение на пазара. Поискано беше допълнително разяснение относно обхвата на допустимите дейности (какви параметри се включват).
Комисията: По отношение на наблюдението на пазара (мониторинг) могат да посочат три основни параметъра за регистриране: наблюдение на цените на меда, наблюдение на количествата изнасяни на пазара и наблюдение на видовете мед изнасяни на пазара. Представителят на Комисията даде думата на ДЧ да споделят своя опит:
Една от ДЧ е провела наблюдение, в което са били обхванати 200 пчелина, друга изрази съмнение, че ще може да се включи в такова изследване, трета сподели, че са създали информационна «мрежа», в която пчеларите подават информация.

10. Подобряване на качеството на продуктите за по-добро използване на техния потенциал на пазара. Искано беше допълнително разяснение относно обхвата на допустимите дейности (в тази мярка ли ще са допустими анализите на меда и кои анализи ще се финансират – само физикохимия или и други). Ще се допуска ли анализ на восък, прашец и за кои показатели?
Комисията: По отношение на повишаване на качеството, при подготовка на този текст са имали предвид други продукти, освен меда. Биха могли да бъдат включени и допълнителни анализи, но следва да бъде включено в програмата и по-добре да се направи писмено запитване предварително.
В тази връзка ДЧ сподели, че са имали една заявка за финансиране на промоционални мерки на вътрешния пазар, но не са я приложили, тъй като тази заявка е била приета по програмата за промоциите.

idjo_52@abv.bg
06.11.2015, 11:54
предлагам да отпадне цялата програма,да остане само субсидия на пчелен кошер която да се дава при следните условия:
1.Регистриран пчелин БАБХ,З.С
2.Член на общинско пчеларско дружество на местно ниво.
3.Регистрация на пчелина в регистъра на съответната община на основание обстоятелствена проверка от общинската администрация/кметове на населените места/,представител на общинска служба"земеделие" и представител на общинското пчеларско дружество.Всички които ще получават субсидията ще са трябва да се регистрират и ще бъдат принудени да изградят общински пчеларски дружества които след няколко години чрез свои представители да изберат един ,единствен управителен орган представляващ пчеларите в РБ.Това е,добра воля и утопия

Mateev
06.11.2015, 12:13
предлагам да отпадне цялата програма, да остане само субсидия на пчелен кошер която да се дава при следните условия:.....

Първата част от предложението ти (да отпадне цялата програма) може много лесно да се реализира. От страна на Евросъюза всички пчеларски програми на страните членки СА РАЗРЕШЕНИЕ да се раздават такива пари, НО НЕ СА ЗАДЪЛЖЕНИЕ. Тоест всяка една държава членка има право да се откаже от пчеларската си програма, но няма право да харчи пари по някакви други, измислени от нея си правила.

Втората част от постинга ти (субсидия на пчелен кошер) към днешна дата е една утопия. Няма как това да се случи в България, ако преди това не е одобрено за целия Европейски съюз. За съжаление ние сме една малка държава и нашият глас на европейско ниво е ГЛАС В ПУСТИНЯ. Ако въобще някога това се случи в Европа, то ще е благодарение на Германия, Франция и другите големи европейски икономики, а не благодарение на нас и нашите желания. Към днешна дата обаче доколкото знам именно Германия се противи на субсидирането на пчелните семейства в Европейския съюз. И ако Германия не си промени това свое мнение, ще видим субсидии на куково лято. Това с куковото лято е най-вероятния сценарий и за в бъдеще. Съжалявам, но това е положението, и ние няма как да го променим ......

Искрен Мутафов
06.11.2015, 13:21
Ако трябва да съм честен, много по-голямо предизвикателство за мен е да съм ЕФЕКТИВЕН ПЧЕЛАР, отколкото да се включа в тази или онази програма.


За ефикасността е ясно - всеки иска ефикасен, и с минимални усилия и инвестиции да извлече максимална полза/печалба....Напоследък все повече се чудя, как едно време стадата бяха много повече и с много повече глави? Как нивите ни изхранваха без модерните препарати? Как Българското производство на свинско задоволяваше пазара? Как пчелари с по 50-60 кошера, при изкупна цена 2лв купиха апартаменти на децата си в София?

Ето в такава България искам да живея. Това, че ще сме шампион по усвояване на Еврофондове... е хубаво, но не най-важното!

Относно по въпроса как "едно време" са се случвали нещата, имам откъслячни спомени, и с разказите на дядо ми(лека му пръст), навързвам нещата - майите им ги доставяха от пчеларското дружество, пари дори и да са давали, то са били символични, захарта нея също я доставяха, антибиотиците се даваха профилактично(тук-там по таваните все още намирам едни малки шишенца от пеницилин, стрептомицин и знам ли какво още), мед не си спомням да му е залежавал, на цяло село кошерите им бяха в гората - кражби дори и да е имало, минимални са били(аз дори съм разказвал за една подобна, кокошкарска случка от "едно време"), данъка колко е бил(ако някой може да направи справка) - аз мисля, че е бил около 0(нула) и най-важното индекса на цените - колко е струвал един апаратамент(ако може да ми го изчислиш в килограми/тонове мед) - и, аз може да си мечтая за "ония времена", то безспорно човек оценява даденото нещо, едва когато го изгуби, но какво можем да направи - гледаме напред и тове е!!!


Прав си и не си прав. Ти по добре от мене знаеш, че мерките от ПРСР са за хора, които така или иначе могат да си позволят тези разходи. Бедняците като мене, а и доста други пчелари, им трябва минимална подкрепа за да преминат от едната категория в другата и именно НПП, според мен, е изхода за тях.

Не искам да се спирам подробно на тоя въпрос, защото ми звучи само и единственно като оправданя - виновно ни е това, онова, от "демокрацията" през международното положение до извънземниет...
Човек когато иска и търси, то намира начин и решение - не трябва да се забравя, че съществува НГФ(Национален Гаранционен Фонд)...

rosty_sz
06.11.2015, 19:19
6. Мярка - борба срещу агресорите и болестите в кошера, особено срещу вароатозата: До момента е допустимо възстановяване на разходите срещу вароатозата. Новият текст е много общ и не дава яснота позволява ли се възстановяване на разходи за борба срещу Nozema apis и N. ceranae; Trachea mites/ Acarapis woodi /; Tropilaelaps mite / T. clareae, T. koenigerum, T. mercedesae and T. thaii./; Small hive beetle / Aethina tumida /, както кои агресори/неприятели/ на пчелите се имат предвид.
Комисията: По отношение на борбата с различни вредители, целта на промяната е да могат да се дадат повече възможности на ДЧ след идентифициране на проблема да се използват нови възможности. Това не означава задължително разширяване на обхвата на тази мярка.


Десет пъти го прочетох и пак не го разбрах. Явно нямам "новия текст" и заради това не разбирам. Ако може някой да разясни ще бъда благодарен.
Идеята да се финансира борба или профилактика на нозематозата е прекрасна!!!!

scutellator
06.11.2015, 20:10
Идеята да се финансира борба или профилактика на нозематозата е прекрасна!!!!

Примерно за лабораторни изследвания - Хем пчеларите доволни, хем лабораториите. По този начин и статистиката за здрасвословното състояние ще се подобри значително.
Освен това на пчеларите няма да им се налага да се чудят какви фактури без покритие да измислят за да вземат някакви пари.

tsc1
10.12.2015, 21:18
На 8.Дек.2015 в зала 400 на МЗХ се проведе заседание на РГ по въпроса с НПП 16-19. Началото бе дадено с претенциите на Михайлов за още един член в РГ от втората му организация, с което не пропусна да напомни за имперските си въжделения и интереси. Отпор получиха всички научни проекти, които се правеха до сега с пчеларски пари, като единодушно беше мнението, че има БАН и МОН. ФБП предложи, такива проекти да се финансират с пчеларски пари, само ако са поръчани и одобрени от пчелари с ясната практическа полза за всички в бранша.
Идеята да се възстановяват парите за курсовете, среща отпор по отношение на това кой има право да ги организира. Предстои дискусия по този въпрос.
Има предложение за промяна в допустимостта на бенефициенти за закупуване на кошери и семейства, като се дава шанс намлади хора с по-малко от 20 семейства. Като остава да се уточни кой е "МЛАД".
По предложението на ФБП средства за промотиране на пчелни продукти да се разпределят равномерно между всички регистрирани пчеларски организации от МЗХ поискаха писмен отговор как точно на практика да се разпределят. На следващата среща ще бъде предоставен този отговор.
Имаше предложение от КБП за създаване на електронен регистър за автоматично оповестяване при пръскане, но и там срещнахме отпор в лицето на МЗХ, като те искат това да се направи от БАБХ с пари от МФ. Всички пчеларски организации присъстващи в залата обаче сме на мнение, че до каквото се е докоснала БАБХ го е опорочила и пратила в трета глуха.
Р.Р. Благодарение на Р.Матеев се разбра, че на предния ден /7.дек.15/ е имало среща в МЗХ с зърнопроизводителите по въпроси касаещи Наредба 15 и препаратите, с който щадят или не пчелите. БЕЗ ДА Е ПОКАНЕН НИТО ЕДИН ПЧЕЛАР.
Заседанието продължи 3 часа, но това е основното от него.
Бъдете здрави всички Вие и пчелните ви семейства.
Иван Кънев