PDA

Виж пълната версия : Работа с помощни семейства!Vmitev
21.08.2013, 18:11
Здравейте!
От година работим с фургон, подвижно, около 25 семейства. За една година се убедих в две истини - задължително хранене през цялата година и задължителна работа с помощно семейство! Моля, споделете Вашия опит в работата с тях. Достатъчно ли е едно помощно на едно основно??

rosty_sz
23.08.2013, 07:38
Много ми е интересно кое те накара да мислиш, че най правилния подход е да храниш целогодишно? Какъв е смисъла да си на подвижно ако не можеш да хванеш достатъчно паша и ти се налага да храниш?
Колкото до помощните семейства има резон да се ползват, защото прескачайки от паша на паша кошерите се изтощават, но нека тези които ползват такива да споделят.

М.Петров
23.08.2013, 08:24
И аз много се учудвам защо ти е да ги храниш целогодишно,при условие,че целта на подвижното е да изкараш 70-80кг. от кошер и това мед от нектар,а не от захар.:)

slavi 13
23.08.2013, 08:59
Темата е интересна за мен. Не съм отглеждал пчели с помощна майка, но смятам да опитам. Сега само чета книги, и съм малко объркан. Различните автори препоръчват различни начини за времето когато се създава помощното семейство /едни препоръчват това да стане рано напролет, други по време на главната паша от акация, трети след нея/. Различни са препоръките и за времето когато помощното семейство се присъединява към основното /в началото на главната паша от акация, в началото на последната главна паша/. По-долу давам как е разработен въпросът в "Ръководство по практическо пчеларство". В руската литература семействата се обединяват след като пашата е настъпила. Ще се радвам ако и други изкажат мнения.

Подготвяне на семействата за акациева беритба. Двумайчино отглеждане.
Акацията е едно от най-медоносните и най-разпространените растения у нас. Нейният цъфтеж обаче настъпва твърде рано и често е причина пашата от нея да остава неизползувана поради краткото време за подготовка на семейства през пролетта. Но колкото и цъфтежът на акацията да се явява рано и понякога в неблагоприятно време, той не бива да се изпуска. Пчеларят трябва да направи всичко, за да могат пчелите му да я използуват. Това може да се постигне, ако подготовката на семействата започне още от есента. За целта семействата се събират по две в един кошер едно над друго или едно до друго още от най-ранна есен, до преди самата паша. Като използуват взаимното отопление, двете семейства презимуват добре и напролет се създават благоприятни условия за ранно развитие на пилото и на самите семейства. Ако до настъпване на акациевата беритба няма поддържаща паша или времето не позволява свободно летене на пчелите, двете семейства се подхранват подбудително. В подбудителния сироп пчелите намират и вода и няма да летят навън за нея и да загиват.
Това, което не може да се постигне с една майка, се постига чрез използуването на две майки. Пред самата акациева беритба в двете части на кошера има вече много пчели и пило. 7 - 10 дни преди започване па цъфтежа двете семейства се обединяват, като се отнема едната майка, която се унищожава или се отделя на две-три рамки в нуклеус.
Ако семействата са едно над друго в двукорпусен кошер, обединяването се прави по следния начин: отковава се и шперплатовото дъно на горния корпус и между двата корпус се постила един вестник, единият ъгъл на който се откъсва малко. Докато пчелите от двете семейства прогризват вестника, те получават обща миризма и семействата се обединява- мирно, без да е нужно да се взимат предпазни мерки за останалата по-добра майка. Ако семействата са едно до друго в кошер-лежак, тогава се изважда преградната дъска и на нейно място се поставя празна пита, напръскана леко с ароматизиран сироп. Пчелите от двете семейства се нахвърлят на сиропа, разнасят миризмата му из целия кошер и обединението е готово. Не след много празната пита се осеменява от майката.
Сега вече семейството е силно, с много пчели и пило от две майки и е напълно в състояние да използува настъпилата, макар и за кратко време, акациева паша.
След преминаване на акациевата беритба и ако времето до втората беритба е по-продължително, отделяният нуклеус може да се подсили с пчели и пило от другите семейства, за да се възстановят бройките на кошерите в пчелина, а и самият нуклеус да се усили и да вземе самостоятелно участие в по-късната беритба.

slavi 13
23.08.2013, 09:19
Ето още, но не мога да кажа от къде съм го взел, не си спомням.

Превод от руски. Формиране на временни отводки с млади майки. Ако главната паша настъпва сравнително късно /примерно ливади и липа/ периодът на натрупване на пчели в семейството става доста продължителен. При обичайната работа с лежак се натрупват много пчели и при липса на главна паша пчелите изпадат в роево състояние. В лежака се натрупват много млади пчели, които не са ангажирани с работа по строеж на нови пити поради ограничения обем на лежака. Тези млади пчели започват да се готвят за роене и залагат маточници. За да се съхрани работното състояние на семейството при късна главна паша, се изваждат пити със запечатаното пило заедно с младите пчели, които се използват за образуване на временни отводки. Това не само предотвратява роевото състояние, запазва пчелите в работно състояние, но и осигурява голям брой летящи пчели за главната паша. Към формиране на временна отводка се пристъпва след като пчелното семейство заеме 11-12 рамки, от които 8-10 с пило. Важно условие е семейството да не е изпаднало вече в роево състояние.
За формиране на времена отводка корпусът на лежака се разделя на две части. Преградната дъска се обковава с гумена лента, така че при поставянето й да раздели плътно двете части на лежака. Преградната дъска разделя лежака на две, голямата част е за основното семейство, малката част е за временната отводка. Всяка част е със самостоятелна прелка /най-добре странична за временната отводка, а за основното семейство се оставя ползваната до тогава прелка/. Отводката се сформира с 1-2 рамки предимно запечатано пило заедно с пчелите стоящи на рамките. За усилване на отводката се смитат пчели от 2-3 рамки с открито пило. Там са младите нелетящи пчели. Старата майка трябва да остане задължително в основното семейство. От двете страни на пилото в отводката се поставят пити с мед и прашец. В празна пита или в хранилка се дава вода на отводката, защото ще остане само с млади нелетящи пчели. Водата е нужна за изхранването на незапечатаното пило в отводката. Веднага след сформирането на отводката летящите пчели ще се върнат в основното семейство. Отводката се отоплява отгоре. Отводката се сформира сутринта, а вечерта, когато пчелите почувстват липсата на майката, се придава зрял запечатан маточник, взет от елитно семейство, или млада майка в клетка. Майката се освобождава от клетката на следващия ден ако пчелите са дружелюбно настроени към нея. Още по-добър резултат се получава ако се придаде на отводката млада оплодена майка. След оплождане на майката отводката се подсилва с 2-3 рамки зряло пило без пчелите /има опасност от бой между пчелите/ взети от основното семейство. На тяхно място се слагат ВО. При засилване на отводката и на нея се поставят ВО. Младата майка не позволява на отводката да се роят, защото пчелите с млади майки не се роят. Изваждането на пити със запечатано пило от основното семейство го предпазва от натрупване на много безработни млади нелетящи пчели, съхранява работливостта, предпазва от роене. В лежаци с две майки са натрупани големи количества летящи пчели при настъпване на главната паша. Пчелите са със запазена работна енергия и събират много мед. Отводката се присъединява към основното семейство малко след настъпване на главната паша /която е късна, единствена, слаба и продължителна/. Маха се преградата между двете семейства. Старата майка се отделя с 1-2 пити със пило, на нова странична прелка, във временен нуклеус. Старата майка ще подпомогне семейството като снася до есента. След това се присъединява към основното семейство, или остава като резервна.
Превод от руски. Формиране на временна отводка със старата майка в кошер лежак /метод на Коржеиевского/. Този метод се прилага в райони където главната паша е ранна, продължителна но не е силна, а така също в райони с две главни паши, разделени от кратък период. Формирането на временна отводка със старата майка позволява да се натрупат голям брой летящи пчели за главните паши, като се съхрани работното им състояние, и се предотврати роенето. Получава се повече мед в сравнение с лежак с една майка. При формирането на отводката на преградната дъска се закрепва тънка гума, така че лесно да се премества. Една седмица след като зацъфтят овошките. Лежака се разделя на две отделения със самостоятелни прелки. От основното семейство се изваждат 2-3 рамки с пило на различна възраст /но предимно запечатано/, заедно със старата майка и пчелите по тях. От двете страни на пилото се поставят по две пити с прашец и мед. За усилване на отводката се смитат пчелите от 1-2 пити с открито пило/ там са младите нелетящи пчели кърмачки. Отводката се поставя в по-малкото отделение на лежака, с нова прелка, налива се малко вода в пита или се дава във хранилка. Основното семейство остава със старата прелка, в по-голямото отделение на лежака. На следващият ден основното семейство /останало без майка/ се преглежда и се отстраняват всички заложени свещеви маточници. След 8 дни основното семейство повторно се преглежда и се премахват всички маточници. Веднага му се дава запечатан зрял маточник, от продуктивно семейство. Ако масово се формират ранни отводки, трябва предварително да се организира производството на зрели маточници, от продуктивни и спокойни семейства. Отводката със старата майка се развива и усилва. За да се избегне роене на отводката, трябва да се добавят празни пити и ВО, отнемат се пити със запечатано пило и се дават на основното семейство. Основното семейство, подсилвано с пило от отводката нараства на пчели и добре усвоява пролетните паши. От него излитат за нектар и млади пчели, които са освободени от работа по отглеждане на пило. В края на пролетта отводката се развива, натрупва летящи пчели и строи ВО. А в основното семейство се опложда майка и използва ранната пролетната паша. Отводката се присъединява към основното семейство след като младата майка започне да снася усилено при настъпване на главната паша. Старата майка се отделя в нуклеус от 1-2 пити с пило на различна възраст /предимно запечатано/. Този нуклеус ще се ползва за допълнителни пчели при зазимяването. Ако главната паша не е настъпила не се обединяват семействата. При две главни паши семействата се обединяват преди настъпването на втората главна паша. При необходимост на лежака се слагат магазини.
Превод от руски. Как да обединим временна отводка с основното семейство в лежак за да се използва главната паша. Обединяването става след като пашата е настъпила. Трябва да са минали няколко дни от пашата и пчелите да са я усетили, при продължителни паши. Вечерта се маха преградната дъска, разделяща семействата. На нейно място може да се сложи ВО. Майките може да не се търсят. В 80-90% от случаите пчелите оставят младата майка. Ако е нужно да се остави точно определена майка, трябва да се намери и отстрани другата майка. В първите дни на вече настъпилата паша пчелите се обединяват без да се бият. Бой възниква винаги ако обединяването стане преди настъпването на главната паша, и когато няма паша.

Ангел Йосифов
23.08.2013, 19:00
задължително хранене през цялата година и задължителна работа с помощно семейство!

За работата с помощни семейства ок дори е препоръчително,но целогодишно хранене-струвами се,че себестойността на меда щее висока а отам и печалбата ниска.Предполагам имаш впредвид хранене при безпашево време.По отношение на помощното семейство може и повече фантазия да се приложе,но в подходящите моменти.

Vmitev
23.08.2013, 21:19
Поради засушаване тази година се получиха слаби резултати от рапицата - никакъв нектар поради сушата и по 3-4 рамки изпълнени с прашец. Според мен, ако бях хранел тогава, прашеца щеше да се превърне автоматично в пило, като впоследствие нямаше да имам слаби добиви от акацията. Идеята е, че поради сушата, растенията или прецъфтяват бързо или не дават нектар, като тогава трябва да храниш! При нектароотделяне, пчелите така или иначе не посещават хранилката. Това съм имал впредвив.

Vmitev
27.08.2013, 19:38
И все пак, никой ли не работи с помощни семейства?

Димитър Бонев
27.08.2013, 20:11
Помощни семейства, двумайчини и двусемейни кошери това са технологии, които имат своя смисъл, но всеки сам трябва да напасне технологията за условията в които пчеларства. Все пак пчеларството не е точна наука и променливите са много.

Kavezu
22.09.2013, 23:59
Темата е много интересна и лисваше във форума до момента. Помощни семейства или семейства за производство на пчели. В литературата въпросът за работата с тях не е описан много подробно /или поне аз не съм попадал на такъв източник/. Някой препоръчват от семействата да се отнемат летящите пчели и да се придадат на основното семейство в подходящият момент, т.е. преди започването на медосбор. Други отнемат рамки с пило от тези семейства и ги придават в основните, като по този начин активират допълнително майката да снася. Това са семейства, които в процентно съотношение произвеждат най-много пчели. Според Фарар, колония с 10000 пчели може да отглежда 8500 клетки със запечатано пило при 85% съотношение между пчелите и пилото, докато колония от 40000 пчели може да отглежда 18000 клетки със запечатано пило при съотношение 45%. Със сигурност тези семейства трябва да бъдат обгрижвани от пчеларя специално /вода, мед, прашец, температура/, за да има ефект от тях. Смятам, че силата на семействата трябва да се поддържа около горепосочената бройка пчели.

Наскоро прочетох едно мнение във форума, според което чисто пчеларските теми тук не са популярни и съм съгласен с него. В крайна сметка една от най-важните задачи на пчеларят е да произведе колкото може повече пчели.

Моля Димитър Бонев и други колеги с опит в работата си с помощни семейства да споделят свои впечатления. Иначе е ясно, че помощните семейства, двумайчините и двусемейните кошери са технологии в пчеларството, но едва ли тази констатация е много полезна за тези, които я четат.

scutellator
23.09.2013, 18:14
Иначе е ясно, че помощните семейства, двумайчините и двусемейните кошери са технологии в пчеларството


Пчеларските технологии и системи са за новаците (включая и онези с многото години практика), тъй като практическото им приложение не се разпростира по-надалеч.

koragroup
23.09.2013, 20:33
Иначе е ясно, че помощните семейства, двумайчините и двусемейните кошери са технологии в пчеларството


Пчеларските технологии и системи са за новаците (включая и онези с многото години практика), тъй като практическото им приложение не се разпростира по-надалеч.

Съжалявам, ама това не го разбрах... :-(

Опитът ми на пчелар е малък, а опитът ми с помощните семейства, двумайчините и двусемейните кошери е още по малък ;-)
Въпреки това, миналата година, минах май през всичките.
Първо реших да направя три двумайчини семейства (следвайки съветите на Петър Гръков). Края на април вдигнах майките с пило, прашец и колкото се може повече млади пчели, над досегашните корпуси, в които оставих прясно пило, мед и прашец. Заложиха маточници и майките се излюпиха в срок. И тогава времето се прецака. Дали майките не се оплодиха качествено или по друга причина, след обединяване на двете семейства не вървяха добре. Пчелите от 2 от отводките в рамките на две седмици, започнаха да правят самосмяна. Иначе и в двата чифта найки снасяха, бяха на външен вид читави, ... но мед не събираха, а и не се получи желаното количествао пчели.
Накрая, в началото на слънчогледа, махнах горните семейства и ги установих на края на пчелина. Там за 3-4 седмици направо си станаха пълноценни семейства.
На долните корпуси оставих до пда магазина и по един ЛР корпус за запълване. И бяха пълни и запечатани за по-малко от две седмици. А от корпусите при прегледите "извираха" пчели. Така на практика използвах едните семейства от двумайчините кошери - като помощни.

Какви са моите изводи.
1. Двумайчините семейства са само ако се работи с ЛР. По-бързо ги завземат пчелите, по-лесно се вдигат пълните с пчели, пило и мед корпуси, има заменяемост на рамки.
2. Каквито и семейства да създаваш, първо си произведи оплодени майки (или ги купи). Пестиш една паша време.
3. Двумайчиното семейство има смисъл, само ако успееш да вдигне бройката на пчелите до х3 спрямо стандартния брой.
4. Двумайчиното носи ползи по-дълго, а помощното го "изгърмяваш еднократно".
5. Мисля, че догодина ще практикувам с помошни семейства, които ще отвеждам греди или по време на силните паши. И ще продавам отводки ;-)

Дай Боже времето да е благосклонно и зимата да свърши по-бързо!

Kavezu
24.09.2013, 19:44
Scutellator хвърли своята ръкавица..:)
Ако те разбирам правилно, технологии като тази на Венер, Демари, дву-тримайчини семейства и т.н. са за аматьорите, а тези които просто го могат (професионалистите), произвеждат супермайки/суперпчели; не се занимават с глупости!
Темата все пак е работа с помощни семейства, тя е част от по-важната тема- производство на повече пчели/суперпчели. Нека пишем за това.

Mateev
24.09.2013, 20:06
Scutelator много пъти в този форум е обяснявал някои от наблюдаваните явления в пчеларството с генетичната предразположеност на една или друга порода пчели към едно или друго поведение. Напоследък и аз задълбах по-надълбоко в тази тема (налага ми се) и открих за себе си отговори на много от въпросите, които дежурно се задават в този форум:

1. Защо при един пчелар нещо се получава, а при друг - не
2. Защо някои слаби семейства се роят, а други силни - не
3. Защо някои пчели задръстват майката, а други - не
4. Защо някои семейства запълват магазините отгоре надолу, а други - точно на обратно
5. Защо в един кошер се случва едно, а в друг - друго
Защо, защо, защо, защо ................

Ами в 90% от случаите отговора е много прост - защото такива са им инстинктите на съответната порода пчели. Дори и човек да реши да загуби една година от живота си и да изучи поведението на всички породи, пак това няма да му влезе в употреба, защото в неговия пчелин най-вероятно има непредсказуеми комбинации от различни видове мелези. Нещо като при кучетата - случайните кръстоски между различни видове породи са създали такова огромно разнообразие от видове кучета с най-различни поведения, характери, агресивност и т.н. Нима при пчелите не е същото? Нима при българския пчелар основната порода пчели не е КОНТЕЙНЕРНА ПРЕВЪЗХОДНА, което означава, че божа работа какви наследствени белези носи и какви особенности на поведението са се наплели в нейните пикливи 500 000 неврона (това е много малко - при човек са 150 000 000 000).

Единственото разумно обяснение защо при един пчелар нещо се получава, а при друг - не, са ГЕНЕТИЧНИТЕ ДАДЕНОСТИ на майките и пчелите на дадения пчелар. При Венер нещо се получава, а при нас - не. Да, ама Венер упоменал ли е в книгите си какви са му майките и какво е родословното им дърво? Ако ние се сдобием точно с неговите майки, дали няма да се получи и при нас?

Това лято си играх с апарати на Никот с цел собствено майкопроизводство. При някои кошери майките се съдраха да снасят яйца в апарата, при други така и не се получи, колкото и да ги мъчих. Какво беше различното? Ами единственото различно бяха породите на майките - пролетта купувах пчелни семейства от 20 различни човека, в резултат на което се сдобих с 20 различни породи от типа КОНТЕЙНЕРНА ПРЕВЪЗХОДНА. И при някои нещата вървяха, а при други - не.

rosty_sz
24.09.2013, 20:45
Много се озадачих когато каза, че апарата ти работи без проблем. Сега се оказа, че си имал проблем и съм малко по спокоен. Не злорадствам, проста така и не можах да заработя с тоя апарат. Десетки опита с три апарата и нищо. Може да е и порода, ген или ......

Mateev
24.09.2013, 20:55
И аз имах проблеми с някои семейства, но при други нещата пееха. Ако ме попиташ защо - нямам отговор. Като цяло произведох стотици майки, част от които дойдоха в неподходящия момент, и се наложи да ги подарявам на колеги и приятели.

Колкото до подбора на майките - понеже не съм специалист по майкопроизводство (а и моите пчелари не са), то подбора на майките го правехме по техния размер - имаше едри и тлъсти, но имаше и такива като червеи - дълги и тънки. Тоест оценявахме майките по техния размер, а семействата по това, че преливат от пчели, без да се роят. На пръв поглед има логика, но сега от позицията на новонаученото осъзнавам, че нещата със селекцията са много по-сложни, и дефакто ние сме допускали големи грешки.

ПС: Накефи ме доцента, който изнесе лекцията в Ловеч преди 2 седмици. Изправи се на трибуната и каза "Аз цял живот изучавам пчелите и колкото повече научавам, толкова повече осъзнавам колко малко знам за тях".

koragroup
24.09.2013, 21:23
Не искам да досаждам, ама каква е връзката на последните няколко постинга с темата?

Mateev
24.09.2013, 21:38
Никаква..........

Създадохме работа на модераторите да се чудят как да въдворят ред - с триене или с местене в някаква друга тема. Съжалявам и се извинявам, но просто диалога така си течеше. И благодарности към модераторите, които търчат след нас и замитат лайн.та, които ние създаваме.

rosty_sz
25.09.2013, 06:11
Да се върнем на темата
Не съм ползвал помощни семейства, но се каня да пробвам. Аргументите за са ясни. Имам обаче и някои резерви.
Ако можем да развиваме силни основни семейства нужни ли са ни помощни?
Тъй като това са отделни семейства те си искат още оборудване и грижи, а това рентабилно ли ще е?
Ако с помощта на такова семейство вдигна добива с 30-35% не е ли по добре да гледам две основни сем. така и така ще са две? Ако много ми трябва пило разформировам няколко и толкова.
Още място в пчелина и разнасяне на още сандъци на подвижно, ами ако си достигнал брой семейства над които не е рентабилно да нарастваш пресмятайки пашата?
Размишлявайки по тези въпроси съм достигнал до извода, че трябва да си развиеш много стройна организация и добра технология за работа с помощни семейства за да си заслужава хамалогията. Ще започна с експериментите тази година и ще реша дали си заслужава за мен. Бих се радвал някой да сподели развита добра технология ако не .......

scutellator
25.09.2013, 09:15
Ако те разбирам правилно, технологии като тази на Венер, Демари, дву-тримайчини семейства и т.н. са за аматьорите, а тези които просто го могат (професионалистите), произвеждат супермайки/суперпчели; не се занимават с глупости!


Медът го правят пчелите. Грешката която много пчелари правят е да си мислят че кошера (колкото по-модерен - повече мед), технологията и т.н. са пътя да затънат в реки от мед и вече готвят празните варели. Предполагам всеки е забелязал че независимо каква система и технология ползва винаги има и силни и слаби семейства. И въпреки най-добрите грижи слабаците колко мед дават? - Ей така изглеждат обикновените пчели в сравнение с това което може да бъде постигнато.
Единственото което според мен си заслужава да се вземе от технологиите на пчеларстване е семействата по възможност винаги да се държат в добра кондиция (редовна подмяна на питите, почистване на дъната на пролет (ако не са мрежести), по-малко пестициди в борбата с акара и т.н. ) и много протеини в диетата на пчелите. Последното е изключително важно за всеко който иска пчели -шампиони.


"Аз цял живот изучавам пчелите и колкото повече научавам, толкова повече осъзнавам колко малко знам за тях".

Има хора които цял живот ходят на училище и пак са прости. Затова като си отвори устата в Европа и му се смеят. Пародия на учен. Заради някои хора още не може да стане професор, горкото.

Ruslan
25.09.2013, 10:31
Съжалявам, че пак не е твърде по темата..... Не винаги системата е най важна за добива.Всъщност на първо място е флоропокритието, наличието на конвейрна паша.Някои райони са облагодетелствани в това отношение.Моите пчели са в ДБ кошери от старите модели, стационарни .Никога не съм сменял принудително майки.Никога не съм купувал "породисти" майки.Променил съм малко неща от метода на дядото който ме научи.Основно тези неща са стесняването на пролет по Блинов и най важното-работа с поне два магазина.Не съм в планински район, но също имам билков мед- местността наоколо е пресечена.Освен това има акациеви и липови гори и то на големи площи.Като се добави слънчогледа и рапицата когато я има....
Не ми е удобно да кажа средния добив за тази година.....вероятно ще бъда засипан с обвинения в лъжа :).Водя си статистика за добива от десет години.Последните е постоянно около едно и също много добро количество(сравнено със средното за страната), като тази година е нещо което не е било за повече от 20-те ми години в пчеларството.
Трудно е за колегите, които нямат тези природни дадености, те трябва да търсят начини да изцедят докрай възможностите и на пчелите и на пашата.

scutellator
25.09.2013, 12:46
Не винаги системата е най важна за добива.Всъщност на първо място е флоропокритието, наличието на конвейрна паша.

Ти говориш за добивите като количествена абсолютна стойност, а аз имам впредвид сравнителна стойност. За мен абсолютните добиви са без значение. Нямам нищо против да вадя средно 5 кг от кошер, стига това да представлява 2, 3 -10 пъти повече от средния добив (т.е. изразяващ се в отрицателна стойност) за другите семейства.

jordanov
25.09.2013, 17:16
Е че той колегата Руслан нали баш туй ни казва ? С класическа работа и сандъци и при добър район - 2-3 пъти средния добив за страната. И понеже колегата има сравнително щадящ изказ /за разлика от мен и теб например/, как да каже че е изкарал 90-100 или 120 кила/например/, като и в неговата околия има хора дето са с 50-80% смъртност и 30 кила им е мечта ?

slavi 13
26.09.2013, 09:27
scutellator написа - Предполагам всеки е забелязал че независимо каква система и технология ползва винаги има и силни и слаби семейства. И въпреки най-добрите грижи слабаците колко мед дават?
Това е по темата. Ако имаме две слаби семейства, по-разумно е да се обединят преди главната паша. Кое е помощно и кое е основно е без значение. Работи се по определена технология, която зависи от кошерите с които разполага пчеларя. Работи се с прелките и с преградните дъски /плътно опиращи до стените и дъното, с двойна мрежа или с ХР/.
Но слабите семейства са частен случай.
Интересно ми е какво се случва при средно по сила основно семейство подсилено с помощна майка, при всички системи кошери.
Не съм ползвал помощни семейства. Ще се радвам ако прочета в тази тема споделен опит, независимо дали е успешен или неуспешен. Подчертавам че споделените грешки за мен са по-ценни. Това което пише в книгите е едно, но дали става на практика?

scutellator
26.09.2013, 10:19
А какво ще кажеш за район където средния добив е отрицателна стойност? Където местните пчели трудно оцеляват със собствени сили и през по-голямата част от активния сезон живеят благодарение на питка/захарен сироп. И поради тази причина рядко развиват силни семейства.
.... За да може да се захрани и основнто и помощното семейство с пчели (т.е. да се придаде смисъл в употребата им) означава още повече допълнителен разход за захар, транспортни разходи и др. ( при такова интензивно използване на храна за пчели, ще е нужна покупката и на още по-голяма машина за месене на питки, или съответно по-голям разход за инвентар според различната система на подаване на храната която се използва)

Нека обаче се абстрахирам от такъв екстремен случай, с който повечето от вас не са се сблъсквали.
Да приемем че сме свикнали да извършваме всичките му там манипулации барабар със противороевия контрол и гоненето на рояци ( в определен момент едното се случва въпреки другото) ... и всичко това действа и си заслужава.
Идва ден обаче когато трябва да се грижим за повече кошери ( представете си че някой ден със съмочувствието ви за голям и опитен пчелар ви наемат на работа да управлявате 2-3-5+ хил. кошера .....) и...... работата започва да дотяга, времето започва да недостига за всичко, кръста ви вече не е толкова здрав както на младини ... и преценявате че за да върви работата гладко както преди ви е нужен по един работник (и то не какъв да е а такъв който да може да свърши работата която вие вършите) на всеки 50 кошера(примерно). Греда! :laughing:

Времето е най-скъпото нещо.

scutellator
26.09.2013, 10:42
Интересно ми е какво се случва при средно по сила основно семейство подсилено с помощна майка, при всички системи кошери.

Упражнение пълнене на кошница с вода.
Колкото и да се стараеш винаги едни семейства са по-слаби от други.
Дори и при еднаква сила, едни семейства дават повече мед от други.
Номера е в пчелите, не във бройката им, въпреки че грубата сила често също върши работа.

Според мен ако обединиш две силни семейства ще получиш много по-добри резултати, отколкото ако обединиш 4-5-10 слаби или средни по сила за да достигането същия брой пчели.

jordanov
26.09.2013, 10:49
В по- предния си пост имаш един въпрос. Ако е към мен, няма да ти отговоря щото съм тактичен и някой може да се засегне. В мойто село съм се отказал да завъждам банани. Оттам нататък както обикновено си прав. Дано повече хора те разберат.

Димитър Бонев
26.09.2013, 20:31
В същност нека поставим въпроса по друг начин и тогава картинката ще стане малко по-ясна. За какво се използват помощните семейства. Аз ги наричам с друго име - нуклеуси. Това само по себе си би рябвало да хвърли малко светлина, но нека да видим какво мислите по въпроса.

rosty_sz
26.09.2013, 20:52
Аз виждам смисъл в пом. семейства да използвам подменените майки още малко, да имам резервни майки, да подсилвам отводки, да оплождам майки без да губя време в основните семейства, да подсилвам основни семейства най-вече пролетно време когато силния старт е мноооооооооого важен.

koragroup
26.09.2013, 21:23
Не знам верния отговор на въпроса на Бонев, но знам своя отговор.
Аз ще ги използвам хем да увелича бройката на кошерите си, хем да вкарам екстра пчели в кошерите, които ще събират мед и да напълнят по-бързо магазините, хем като ми свършат сандъците да продам няколко отводки и парите да инвестирам веднага в инвентар.

Димитър Бонев
26.09.2013, 22:05
Изпусна и още нещо. Т.н. помощни семейства са нещо като фабрика за пчели. Необходимо е обаче да им се дава. Един такъв нуклеус е в състояние да даде няколко отводки през сезона, но пак зависи от майката. Как защо и по какви причини смятам повечето сами ще се досетят. Защо трябва да се отслабват основните семейства преди пашите, като нуклеусите ще свършат тази работа. Но има и друго. Малко повечко е работата при тях. Имайте впредвид, че тези нуклеуси напролет правят много бурно развитие. Когато средните по сила основни семейства имат по 6-7 пити пило, то нуклеусите, които зимувам на два корпуса по пет рамки, вече се пукат по шевовете, но това пак зависи и от майката и от работата на пчеларя. После защо е необходимо да разнасяш нуклеусите при подвижно. Излишна хамалогия. Винаги можеш да занесеш само няколко и с тях да подсилиш основните, а акатада я дадеш там, където има нужда от подмяна. Това не са слаби семейства общо взето ги подържам на 10 рамки през целия сезон. Взимаш, даваш, пчелите работят-градят, павят пило. Винаги, когато видиш, че някое семейство тръгне назад може да го засилиш с едно помощно такова. т.е. да му дадеш едно средно по сила семейство с млада работеща майка. Е има си и своите недостатъци. Трябва да се подържа инвентар, да де преглежда по-често, да му се дава храна през целия сезон, което все пак си е един разход, но има начин тези разходи да се възвърнат неколкократно. Все пак това си струва, когато имаш повечко семейства. Тази година се бях поолял в правенето на отводки. С 30 повече отколкото инвентар имам на разположение. Та с излишните подмених майките на всички, които не ми хареса как се държат през сезона и сега нямам майки на повече от една година а и всички семейства станаха силни.Правенето на отводки, оплождането на майки не са единственото предимство. При конвейрна паша, когато семействата позаслабнат винаги можеш да ги посилиш с по пита две пило и пчели. Но както казва scutellator важно е какви са пчелите.

rosty_sz
26.09.2013, 22:21
Абсолютно задължително е за мен да ги разнасям на подвижно, защото си пазя кошерите лично и не ги оставям сами и за 10 мин. Ако пом. семейства не са с мен просто няма кой да се грижи за тях както и да ги охранява. В тоя ред на мисли и извън темата завчера в 3 часа по среднощ някой ми изпробва как работи алармата и колко бързо реагирам.
Така или иначе съм решил да пробвам следващия сезон. Подготвил съм вече сандъците, имат още малко работа и са 6+, но ако не си извоювам пазар за отводките ми се струва, че няма да си заслужава. Ще опитам пък ще видим.

scutellator
27.09.2013, 18:25
...но ако не си извоювам пазар за отводките ми се струва, че няма да си заслужава. Ще опитам пък ще видим.

Пазар има колкото щеш, не е според закона, но когато има вакуум все нещо ще се намери да го запълни.
С продажбата на отводки идва и по-голяма отговорност. Повечето професионални пчелари търгуващи с пчели на запад имат/ли някаква болест, представляваща обект на ветеринарен контрол в пчелините си (изразът не е съвсем правилен, но е най-лесния за обяснение и близък по смисъл), но това не означава че те трябва да станат нейни разпространители! Протоколите използвани за производство на пчели за продажба са различни от тези например когато пчелините са за производство за мед. Проблемът е когато един пчелар е свикнал да работи по един (напълно приемлив за хобисист) начин и изведнъж реши да промени производственото си направление и продължи да работи по същия тертип, щото така му е по-лесно.

Това по-горното се отнаса най-вече за професионално ориентираните пчелари. Там поради мащабите е неизбежно рано или късно да не се сблъскаш с някоя болест. Малките пчелари, понеже са изолирани (освен от самите себе си и съседите им ) в по-голяма степен, имат по-голям шанс да стоят дълго време настрана от болестите.

syzi
30.09.2013, 07:59
Работя с помощни семейства в 6 рамкови нуклеуси.Използвам ги за производство на майки,за подсилване на основни семейства преди паша,за обединяване с по-слаби,за оправяне на търтовки,против роене и за зимуване на запасни майки.

Vmitev
30.09.2013, 17:46
Как подсилваш основните семейства? С отделни рамки или с налитане?

syzi
30.09.2013, 21:12
Не подсилвам всички основни семейства,само тези,които се налага.Ако до кошера ,който искам да подсиля има нуклеус-подсилвам с налитане,ако е далеч-с рамки с люпещо се пило.Някой направо ги обединявам,ако майката не е добра.

Искрен Мутафов
15.10.2013, 10:31
Темата е много интересна и лисваше във форума до момента. Помощни семейства или семейства за производство на пчели. В литературата въпросът за работата с тях не е описан много подробно /или поне аз не съм попадал на такъв източник/.

Литература да искаш...
Има една поредица на д-р. Антел Грънчаров - Интензивно пчеларство, наскоро излезе и ново допълнено издание. В тия книги много подробно е описана работата с двумайчни семейства, двусемейни кошери и помощни семейства.

Vmitev
15.10.2013, 19:29
Прав си, литература бол. Моя въпрос беше с практикуване на работа с помощни семейства. Някой да сподели своя опит.

BUGI
18.11.2013, 20:50
Уважаеми колеги,
тази тема е за ситните пчелари и младите малко трудна.Но все пак когато се иска може и да се научи.Жив човек може да научи много само ако е интересент.Пчели не може да чува човек којто нјама лјубов к-м пчелите...

По т-зи тема најдох едно предаване, може би малко е проблем езика но из нјаколко п-ти влиза се в бита (с-штеството)

www.youtube.com/watch?v=VTxkWoRw8ww (http://www.youtube.com/watch?V=VTxkWoRw8ww)

когато излезне, поп-лнете заглавието с тази адреса

ch.atanasov
04.12.2017, 16:30
Работя с помощни семейства в 6 рамкови нуклеуси.Използвам ги за производство на майки,за подсилване на основни семейства преди паша,за обединяване с по-слаби,за оправяне на търтовки,против роене и за зимуване на запасни майки.


Темата :теория, теория и пак теория. Това е един пост с изброяване на практическите ползи от помощни семейства. Знам че технологиите са тайна, но някой няма ли да сподели как практикува. За Фарар четохме, там са трудни и мътни (за мен ) нещата. Дайте нещо по-достъпно (например работа с 6 рамков нук ). Темата е стара и има колеги, които са натрупали опит.
пп. Аз нямам никакъв опит с помощни и ще се радвам на всеки споделен.

ch.atanasov
05.12.2017, 17:23
Ееее, нема кой.crying; Пак греда.:tres: Ама къде ходя да питам. blush; Виното се избистри , суджука изсъхна, кой ще се трепи на клавишите.

rosty_sz
05.12.2017, 17:33
Намери някоя лекция на Якофов из нета. Той работи с помощни и открехва завесата;)

ch.atanasov
05.12.2017, 17:38
Намери някоя лекция на Якофов из нета. Той работи с помощни и открехва завесата;)

Идеята беше да направим раздумка.

rosty_sz
05.12.2017, 18:36
Колко ли е ефективно да:
Гледаш две семейства, а да получаваш доход от едното?
Да осигуриш оборудване за още едно семейство (кошер)?
Да поддържаш помощното слабо, защото се води помощно и кошера му е малък и няма магазини и т.н.?

На пръв поглед намирам логика в район, в който не могат да се правят ранни отводки да се вземе лятящата пчела на отводка, която и без това няма да работи на главна паша през настоящ сезон.

ch.atanasov
05.12.2017, 18:51
Ааа, не сме се разбрали така. Много въпроси задаваш.:bigsmile: Моите помощни ще бъдат във фибранов нук 4-5 рамки. Лесно ще ги създам, а технологията-в движение.

rosty_sz
05.12.2017, 18:59
Да помагам ли с идеи?

ch.atanasov
05.12.2017, 19:06
Да помагам ли с идеи?

Ами давай, горе правих намек , за теб и за- кмета.;)

Трендафил Дончев
05.12.2017, 19:08
Колко ли е ефективно да:
Гледаш две семейства, а да получаваш доход от едното?
Да осигуриш оборудване за още едно семейство (кошер)?
Да поддържаш помощното слабо, защото се води помощно и кошера му е малък и няма магазини и т.н.?

На пръв поглед намирам логика в район, в който не могат да се правят ранни отводки да се вземе лятящата пчела на отводка, която и без това няма да работи на главна паша през настоящ сезон.

И аз си мисля, че е само излишно блъскане. Тази работа и средства, ако се хвърлят към едно ДОБРО семейство, то би станало МНОГО ДОБРО семейство и ще даде толкова мед, колкото и, ако му подаваме пчели или пило.

rosty_sz
05.12.2017, 19:33
Давам идея.

Нуковете да са 6 рамки с възможност да се делят през средата с две прелки на срещуположните страни. Да се ползват основно за оплождане на майки, с вторичен ефект на помощно семейство. Идеята презимувал такъв нук още в края на април да се раздели на две и постави маточник за втора майка. Първата (презимувалата) да се ползва за най-ранните отводки (20.04-05.05) в другото отделение маточник на 25.04 примерно. На мястото на презимувалата майка маточник и вадене на едната рамка с пило. И се почва: оплождане, снасяне на две рамки пило, отнемане на майката, отнемане на рамка с пило, нов маточник. Така се постига добра ефективност. Ще се отгледат 6-8 майки. Ще се вземат 7-8 рамки пило. Ще има постоянно резервни майки и всеки момент нука може да се обедини ако се закучи работата с оплождането, защото винаги ще има една оплодена майка. След последната взета майка ще им достатъчно пчели и пило за обединяване и зимуване.

ch.atanasov
05.12.2017, 19:49
Давам идея.

Нуковете да са 6 рамки с възможност да се делят през средата с две прелки на срещуположните страни. Да се ползват основно за оплождане на майки, с вторичен ефект на помощно семейство.

Втора зима зазимявам 4 рамков ДБ нук. Ако отново иззимуват, това ще е моята система. Основно ще бъдат за подсилване на слаби и за смяна на майките им. Ще имам резервни майки и семейства. Ако един ден ми дойдат много, може евентуално да продам нещо.:)

Георги 1974
05.12.2017, 19:57
Втора зима зазимявам 4 рамков ДБ нук. Ако отново иззимуват, това ще е моята система. Основно ще бъдат за подсилване на слаби и за смяна на майките им. Ще имам резервни майки и семейства. Ако един ден ми дойдат много, може евентуално да продам нещо.:)

"Основно ще бъдат за подсилване на слаби и за смяна на майките им."
Атанасов като мине време ще бъда безкрайно благодарен да споделиш резултати относно тези две опции.

ch.atanasov
05.12.2017, 20:06
"Основно ще бъдат за подсилване на слаби и за смяна на майките им."
Атанасов като мине време ще бъда безкрайно благодарен да споделиш резултати относно тези две опции.

Уха, сега не искаш ли. Майката на слабото семейство се отнема и се обединява със семейството на презимувалия нук. Резултата не е ли ясен.:)

Упражнението е играно, но сега ще бъде по-масово.

Георги 1974
05.12.2017, 20:12
Уха, сега не искаш ли. Майката на слабото семейство се отнема и се обединява със семейството на презимувалия нук. Резултата не е ли ясен.:)

Упражнението е играно, но сега ще бъде по-масово.

Благодаря!
Имам малко нуклеуси ама нямам много практика с тях та си казах чакай да питам.

nikawr
06.12.2017, 06:34
Хубаво нещо са нуковете, много помагат, особенно като ги изимиш. Ей тая година изимихме 2 седем ракови. Пролетта пчелите от единия отидоха в празен кошер, но в другия си останаха там. Що рамки с пило съм дръпнал от него до края на април не е истина. После бащата само му прави магазини от фибран, тип 10 минутки. Преди липата, тази пъцикня имаше и в единия магазин 5 рамки пило. Плодника не съм го и поглеждал. Завърши слънчогледа с 3 магазина мед, и от плодника още 4 пълни рамки съм извъртял. Значи малко му дошли магазините... Е няколко думи: фабрика за пило и пчели, без кой знае какво усилие от страна на пчеларя, че и мед даде доволно. Зазимих го на 6 рамки с пчела.

ch.atanasov
06.12.2017, 09:22
.... Е няколко думи: фабрика за пило и пчели, без кой знае какво усилие от страна на пчеларя, че и мед даде доволно.....

Е, някои колеги не виждат смисъл в употребата им, но явно не оценят възможностите. Винаги имам 4-7 нука(4-5 рамки ) за резерва. На следващата година дават нормален добив. Сега (2018г. ) ще приготвя 30-40бр. и за това вече няма да ги водя резервни, а помощни.

Bobi-M9598
06.12.2017, 09:48
Хубаво нещо са нуковете, много помагат, особенно като ги изимиш. Ей тая година изимихме 2 седем ракови. Пролетта пчелите от единия отидоха в празен кошер, но в другия си останаха там. Що рамки с пило съм дръпнал от него до края на април не е истина. После бащата само му прави магазини от фибран, тип 10 минутки. Преди липата, тази пъцикня имаше и в единия магазин 5 рамки пило. Плодника не съм го и поглеждал. Завърши слънчогледа с 3 магазина мед, и от плодника още 4 пълни рамки съм извъртял. Значи малко му дошли магазините... Е няколко думи: фабрика за пило и пчели, без кой знае какво усилие от страна на пчеларя, че и мед даде доволно. Зазимих го на 6 рамки с пчела.

Здравейте,

То това си е помощно семейство!

Поздрави, Г. Георгиев

Трендафил Дончев
06.12.2017, 10:01
Всеки един нук с добра майка си е един добър кошер, ако се остави да се развива, и всеки калпав кошер си е едно помощно семейство. И без това няма да даде продукция поне да помага, а след това му се сменя майката и така.

nikawr
06.12.2017, 11:55
За колеги със 100+ кошера е нормално да няма смисъл, но за такива като мен с 50-60 са си помощ и то доста голяма.

seto4e
06.12.2017, 15:07
Хубаво нещо са нуковете, много помагат, особенно като ги изимиш. Ей тая година изимихме 2 седем ракови. Пролетта пчелите от единия отидоха в празен кошер, но в другия си останаха там. Що рамки с пило съм дръпнал от него до края на април не е истина. После бащата само му прави магазини от фибран, тип 10 минутки. Преди липата, тази пъцикня имаше и в единия магазин 5 рамки пило. Плодника не съм го и поглеждал. Завърши слънчогледа с 3 магазина мед, и от плодника още 4 пълни рамки съм извъртял. Значи малко му дошли магазините... Е няколко думи: фабрика за пило и пчели, без кой знае какво усилие от страна на пчеларя, че и мед даде доволно. Зазимих го на 6 рамки с пчела.

Цял живот съм си мислил, че меда го носят пчелите а не кошерите, а то какво излезе.


За колеги със 100+ кошера е нормално да няма смисъл, но за такива като мен с 50-60 са си помощ и то доста голяма.

Той Атанасов с 305 кошера ама пак търси на хляба мекото :bigsmile:

ch.atanasov
06.12.2017, 15:14
Той Атанасов с 305 кошера ама пак търси на хляба мекото :bigsmile:

Ей туй па кво беше.

пп.Само 130 са.

seto4e
06.12.2017, 15:28
Ей туй па кво беше.

пп.Само 130 са.

Може да имаш двойник ако е така, моля за извинение. bow;

http://babh.government.bg/uploads/File/Registri/ZHOJ/Pcheli/p4elini%20v5.pdf

ch.atanasov
06.12.2017, 15:45
Може да имаш двойник ако е така, моля за извинение. bow;

http://babh.government.bg/uploads/File/Registri/ZHOJ/Pcheli/p4elini%20v5.pdf

Не е двойник, а някой съименник. Около Карнобат се среща доста често. По време на войната в едно село чули, че са убили един Чанко и половината село -ревнали.:bigsmile:

nikawr
06.12.2017, 16:25
Цял живот съм си мислил, че меда го носят пчелите а не кошерите, а то какво излезе...
еми явно си живеш/я/ в заблуда .... ;)

seto4e
06.12.2017, 16:51
еми явно си живеш/я/ в заблуда .... ;)


Аааа, не съм в заблуда. Някои хора минаха през много системи и накрая се увериха, че наистина меда го носи пчелата а не кошера.
Най-добрата цялостна система за работа с нуклеуси е на Майкъл Палмър.

Nik_m
07.12.2017, 09:12
От 2 години работя с помощни и за мен това е много полезно без значение бройката. Трябва ти пило, имаш го, трябват ти майка също.

Трендафил Дончев
07.12.2017, 09:26
От 2 години работя с помощни и за мен това е много полезно без значение бройката. Трябва ти пило, имаш го, трябват ти майка също.

Нямам против начина ти на работа, а просто да раздвижим темата. За какво ти е пилото например? Аз знам отговора, но нали казах по горе, че да разберат и тези които не знаят.

Nik_m
07.12.2017, 13:30
Нямам против начина ти на работа, а просто да раздвижим темата. За какво ти е пилото например? Аз знам отговора, но нали казах по горе, че да разберат и тези които не знаят.
Ако ми трябват прясно пило да проверя дали някой кошер има майка взимам от тях. Всичкото запечатано пило взимам от тях преди основната паша и го слагам на основните семейства.
Взимам пило когато правя отводка и не стигнат рамките. Ако забележа някой основен кошер останал без майка направо му придавам цяло помощно семейство и не губя този месец в който ще се оплоди новата майка. Това се сещам на момента, но и за друго ги ползвам, и не притеснявам основните семейства а ги оставям да си работят.
Преди да започна с помощните винаги 1/3 от кошерите изпускаха пашата, тази година от 43 кошера 42 работиха на слънчогледа а за последния вината беше моя, просто направих лоша преценка.
Това са ми помощните семейства които са отделно от кошерите, иначе ползвам и помощно семейство на самия кошер като обръщам входа на помощното семейство на 180 градуса и след това преди пашата задължително обединявам.

cochi75
07.12.2017, 19:17
Ако ми трябват прясно пило да проверя дали някой кошер има майка взимам от тях. Всичкото запечатано пило взимам от тях преди основната паша и го слагам на основните семейства.
Взимам пило когато правя отводка и не стигнат рамките. Ако забележа някой основен кошер останал без майка направо му придавам цяло помощно семейство и не губя този месец в който ще се оплоди новата майка. Това се сещам на момента, но и за друго ги ползвам, и не притеснявам основните семейства а ги оставям да си работят.
Преди да започна с помощните винаги 1/3 от кошерите изпускаха пашата, тази година от 43 кошера 42 работиха на слънчогледа а за последния вината беше моя, просто направих лоша преценка.
Това са ми помощните семейства които са отделно от кошерите, иначе ползвам и помощно семейство на самия кошер като обръщам входа на помощното семейство на 180 градуса и след това преди пашата задължително обединявам.
Колега, колко време преди пашата слагаш запечатаното пило, и колко преди пашата обединяваш и налиташ? И след приключване на пашата отнемаш ли рамки да не се изроят?
Благодаря.

Nik_m
07.12.2017, 22:13
Колега, колко време преди пашата слагаш запечатаното пило, и колко преди пашата обединяваш и налиташ? И след приключване на пашата отнемаш ли рамки да не се изроят?
Благодаря.
Аз имам само една основна паша - слънчогледа и тогава прехвърлям пило, там няма проблем с роенето. За раните паши нека някой колега да какже как процедира защото аз нямам опит. А обединяването го правя около 10 дена преди пашата, вече зависи кога имам свободно време, но слънчогледа е дълга паша.

viktor_555
07.12.2017, 22:52
Помощните (коригиращи) семейства са една необходимост която всеки от нас използва по различен начин. Аз съм съботно неделен пчелар и съм ограничен времево . Затова винаги се стремя да са максимално силни семействата ми а така работата по тях е по малко. Системата е ДБ с дълбоко дъно ,плодник , ханеманова,три -четири магазина , снегровата дъска и помощни семейства са най отгоре.По този начин бяха около половината ми семейства.Още преди ( или по време) на акацията съм заложил маточници в най горните помощни семейства. Така след акацията си имам млада оплодена майка в помощното семейство .Кагато вадя акациевият мед ,свалям горното помощно семейство на дъното с млада майка а старата отива горе. Така хем горното семейство което е било по слабо обира летящата пчела на долното семейство и се изравнят по сила хем долното е отслабено като е качено горе(като помощно) Това като противороева мярка. Пробвах снегровата дъска да остане и по време време на слънчогледа и чрез налиране да подсилвам семейства ,но не останах доволен от резултата. Така че мине ли акацията снегровата изчезва и сам само на ханеманови и семействата се пукат от пчела. Аз съм стационарен, но като добив гоня колеги на подвижното.Като хамалогия ми се вижда доссттта та тази година малко ще сменя нещата ,че кръста не само при пчелите ми трябва.

ch.atanasov
08.12.2017, 08:35
........................

Колега, каква е конфигурацията на есен и при зазимяване ?

ch.atanasov
08.12.2017, 09:49
Хайде по-лесен въпрос : едно семейство ли зазимяваш или две, едно над друго.

viktor_555
08.12.2017, 09:56
Есента ме заварва с много 2-у семейни кошери (основното долу - помощно горе) които до началото или най много средата на септември са в тоя си вид. Не се интересувам колко слаби семеиства ще зазимя а колко силни такива. Това че съм имал през сезона 170-200 семейства а съм зазимил 130-140 не ме е притиснявало. Зимата оставям семействата на д. дъно, наставка(7см)плодник(ЛР),хранителна наставка ( 7см) табла и капак. Това подреждане го правя за по лесен достъп при храненето през зимата.Някой ще кажат абе тоя хем прави силни кошери -хем ги храни през зимата. Ами на мен не ми се е случвало слабо семейство да си изяде храната и да умре от глад. Докато семейство на 8-9 пити с пчели да умре от глад е нещо покъртително.Всеки сам избира дали края на януари да погледне през найлона как е семейството му или после да се обвинява че не е направил нещо когато е трябвало. P.S. От 2018 кошерите ще бъдат зазимявани с магазин (Д.Б) под плодника и съответно март над него. Причина- спокойствие на пчеларя. Следствието- свободен ден прекаран със семейството.

ch.atanasov
08.12.2017, 10:25
Есента ме заварва с много 2-у семейни кошери .............. Зимата оставям семействата на д. дъно, наставка(7см)плодник(ЛР),хранителна наставка ( 7см) табла и капак. .

Извинявай, че пак ще питам, но се мъча да си изясня това, което смятам да правя. Доколкото разбирам- помощните семейства ги създаваш всяка пролет. Аз ще пробвам, веднъж създадени да зимуват и да се ползват през следващия (-щите ) сезон.

viktor_555
08.12.2017, 11:18
Извинявам се че със такова голямо закаснение отговарям колега , но работата ми е такава че ми е много трудно да пиша през деня!

Трендафил Дончев
08.12.2017, 11:20
Извинявай, че пак ще питам, но се мъча да си изясня това, което смятам да правя. Доколкото разбирам- помощните семейства ги създаваш всяка пролет. Аз ще пробвам, веднъж създадени да зимуват и да се ползват през следващия (-щите ) сезон.

Сложен въпрос. Опитай пак, но по разбираемо. :bigsmile: Ти дори Друмев ще затрудниш така.

viktor_555
08.12.2017, 11:32
Дъно , магазин ,плодник(за долното) снегровата отгоре и пак се повтарят нещата. Но е много трудоемко за сам човек (вече ако има кой да помага е друго)

rosty_sz
08.12.2017, 11:35
Колегата Виктор описва начин на работа, която по скоро двусемейно и двумайчино отглеждане. Поне в моето съзнание работата с помощни е нещо различно. Като се замисля ясно и точно определение няма (както за повечето понятия в пчеларството).
Атанасов ти кой метод клониш? Помощно в отделен кошер (сандъче и т.н.), или двусемеен, или двумайчин.

jdrumev
08.12.2017, 11:47
И аз още бъркам понятията.:bigsmile: С времето ще свикна и аз.

ch.atanasov
08.12.2017, 13:15
Колегата Виктор описва начин на работа, която по скоро двусемейно и двумайчино отглеждане. Поне в моето съзнание работата с помощни е нещо различно. Като се замисля ясно и точно определение няма (както за повечето понятия в пчеларството).
Атанасов ти кой метод клониш? Помощно в отделен кошер (сандъче и т.н.), или двусемеен, или двумайчин.

Аз съм избрал на този етап отделно семейство ( отводка, нук , т.н.) и за по-евтино и по-лесно, ще бъде във фибран 4-5 рамки. Избирам този вариант, защото ще мога да ги местя из пчелина, като това ще е единия вариант, за подсилване с техните пчели на слабаците. Приложението на един презимувал нук е описано в поста, който цитирах и се опитах да разбутам темата. Трябва да нагодя сроковете за някои операции сам, защото нищо не мога да открадна от колегите.:bigsmile:

ch.atanasov
08.12.2017, 13:22
Сложен въпрос. Опитай пак, но по разбираемо. :bigsmile: Ти дори Друмев ще затрудниш така.

Май -да. Ако сложа въпросителен знак на второто изречение, дали ще е по-ясно?;)

Трендафил Дончев
08.12.2017, 13:58
Май -да. Ако сложа въпросителен знак на второто изречение, дали ще е по-ясно?;)

Опитай, може да се получи, но се съмнявам. Както каза и Друмев/ е, пак Друмев - тоя като троскот/ терминологията ти е сложна. :bigsmile:

ch.atanasov
08.12.2017, 14:55
Опитай, може да се получи, но се съмнявам. Както каза и Друмев/ е, пак Друмев - тоя като троскот/ терминологията ти е сложна. :bigsmile:

Сложна за бръснари, тука нали сме уж пчелари.:bigsmile:

seto4e
08.12.2017, 14:56
Помощните (коригиращи) семейства са една необходимост която всеки от нас използва по различен начин. Аз съм съботно неделен пчелар и съм ограничен времево . Затова винаги се стремя да са максимално силни семействата ми а така работата по тях е по малко. Системата е ДБ с дълбоко дъно ,плодник , ханеманова,три -четири магазина , снегровата дъска и помощни семейства са най отгоре.По този начин бяха около половината ми семейства.Още преди ( или по време) на акацията съм заложил маточници в най горните помощни семейства. Така след акацията си имам млада оплодена майка в помощното семейство .Кагато вадя акациевият мед ,свалям горното помощно семейство на дъното с млада майка а старата отива горе. Така хем горното семейство което е било по слабо обира летящата пчела на долното семейство и се изравнят по сила хем долното е отслабено като е качено горе(като помощно) Това като противороева мярка. Пробвах снегровата дъска да остане и по време време на слънчогледа и чрез налиране да подсилвам семейства ,но не останах доволен от резултата. Така че мине ли акацията снегровата изчезва и сам само на ханеманови и семействата се пукат от пчела. Аз съм стационарен, но като добив гоня колеги на подвижното.Като хамалогия ми се вижда доссттта та тази година малко ще сменя нещата ,че кръста не само при пчелите ми трябва.

Браво:yo:. Съботно-неделен пчелар със 170-200 семейства да ги гледаш по този начин. Аз се уморих още докато го чета. Изкалпазанил съм се. Наистина добивите са почти двойни, но не е за всеки.

jdrumev
08.12.2017, 15:11
Сложна за бръснари, тука нали сме уж пчелари.:bigsmile:Някой са пчелари.;):bigsmile:

viktor_555
08.12.2017, 15:31
Браво:yo:. Съботно-неделен пчелар със 170-200 семейства да ги гледаш по този начин. Аз се уморих още докато го чета. Изкалпазанил съм се. Наистина добивите са почти двойни, но не е за всеки.

Жената винаги ме гледа странно, когато обяснявам на някой приятел че имам няколко кошера из двора!

Георги 1974
08.12.2017, 15:59
Аз съм избрал на този етап отделно семейство ( отводка, нук , т.н.) и за по-евтино и по-лесно, ще бъде във фибран 4-5 рамки. Избирам този вариант, защото ще мога да ги местя из пчелина, като това ще е единия вариант, за подсилване с техните пчели на слабаците. Приложението на един презимувал нук е описано в поста, който цитирах и се опитах да разбутам темата. Трябва да нагодя сроковете за някои операции сам, защото нищо не мога да открадна от колегите.:bigsmile:

На Виктор помощните са по добрия вариант.
Слаби семейства и слаби семейства със скапана майка /ако разбира се не е от липса на перга, нектар или подготвени килийки/ не са подсилва а се бракува и не като обединение с друго едно семейство а в няколко.Това ако гониш дълготраен ефект и си по якичък.
Ама това са си мои мисли възприети от теориите.

delta.e
08.12.2017, 16:04
Гоше , при теб не са само теории , а е точно , както си трябва .

ch.atanasov
08.12.2017, 17:38
На Виктор помощните са по добрия вариант.
Слаби семейства и слаби семейства със скапана майка /ако разбира се не е от липса на перга, нектар или подготвени килийки/ не са подсилва а се бракува и не като обединение с друго едно семейство а в няколко.Това ако гониш дълготраен ефект и си по якичък.
Ама това са си мои мисли възприети от теориите.

Е, как си ги представяш тия слаби семейства със скапани майки. Презимували на една рамка, с пило ,колкото една капачка.:bigsmile: Нямаш никаква фантазия.:bigsmile: Аз ги виждам така : Нормално презимували на Х бр. рамки, с добро пило, но малко по-назад от отличниците. На такива им помагам с някоя рамка запечатано пило ( може и с млади пчели ). Ако някоя майка не се справя се заменя с по-добра заедно с пчелите на помощното. Преди някоя от пашите помощното семейство се отнася някъде ( до друг кошер ) за да налетят пчелите му съседния и да го подсилят допълнително. Преди слънчогледа пръскам всички рамки със запечатано пило от помощните и налитам пчелите им по другите. Долу -горе работата трябва да стане : пчелите от две семейства да събират мед в едно.:yahoo:

Корпусните дву и три майчини с Н=1,8м. ги оставям на вас. Аз съм с 4-5 рамков нук, от фибран.blush;

Георги 1974
08.12.2017, 18:14
Е, как си ги представяш тия слаби семейства със скапани майки. Презимували на една рамка, с пило ,колкото една капачка.:bigsmile: Нямаш никаква фантазия.:bigsmile: Аз ги виждам така : Нормално презимували на Х бр. рамки, с добро пило, но малко по-назад от отличниците. На такива им помагам с някоя рамка запечатано пило ( може и с млади пчели ). Ако някоя майка не се справя се заменя с по-добра заедно с пчелите на помощното. Преди някоя от пашите помощното семейство се отнася някъде ( до друг кошер ) за да налетят пчелите му съседния и да го подсилят допълнително. Преди слънчогледа пръскам всички рамки със запечатано пило от помощните и налитам пчелите им по другите. Долу -горе работата трябва да стане : пчелите от две семейства да събират мед в едно.:yahoo:

Корпусните дву и три майчини с Н=1,8м. ги оставям на вас. Аз съм с 4-5 рамков нук, от фибран.blush;


Ееееееееее Чанко не ми се връзвай!
Каквото и да направиш е по добро от това нищо да не направиш.
Всяка система си е добра няма значение кой я е измислил и къде дали в Сибир или Сащ,/ Демари не е живял в земите на старите българи нито Найчуков/ както и Брат Адам не е направил Бъкфаста в Бачковския манастир макар че колеги работят с Бъкфастки.

ch.atanasov
08.12.2017, 18:24
Ееееееееее Чанко не ми се връзвай!
Каквото и да направиш е по добро от това нищо да не направиш.
Всяка система си е добра няма значение кой я е измислил и къде дали в Сибир или Сащ,/ Демари не е живял в земите на старите българи нито Найчуков/ както и Брат Адам не е направил Бъкфаста в Бачковския манастир макар че колеги работят с Бъкфастки.

Ееее, то па нема за кво.:bigsmile:

Темата е за друго и незнам защо ги споменаваш тия горе. Чудя се, уж сте модерни пчелари, а четете хора писали преди 100-150г.:bigsmile:

Георги 1974
08.12.2017, 18:31
Аз не съм модерен пчелар.
Едно нещо няма значение от кого и кога е писано важно е да върши работа.
Метода от Виктор 555 съм го чел описан от руски пчелари постигнали добри резултати.И мисля че е в пъти по добър от това дето си го замислил /ама като ти се търчи с пити с пило и пчели между кошерите- не съм аз човека дето ще те разубеждава/.

ch.atanasov
08.12.2017, 18:38
Аз не съм модерен пчелар.
Едно нещо няма значение от кого и кога е писано важно е да върши работа.
Метода от Виктор 555 съм го чел описан от руски пчелари постигнали добри резултати.И мисля че е в пъти по добър от това дето си го замислил /ама като ти се търчи с пити с пило и пчели между кошерите- не съм аз човека дето ще те разубеждава/.

Ааа, щом е руско веднага го почвам.:bigsmile: Я ми сметни за 40-50 кошера, какъв инвентар (допълнително )да приготвя, че съм зле с математиката.blush;

Георги 1974
08.12.2017, 18:43
Ааа, щом е руско веднага го почвам.:bigsmile: Я ми сметни за 40-50 кошера, какъв инвентар (допълнително )да приготвя, че съм зле с математиката.blush;
Добре де направи си франкенщайнчетата да съшиваш не слабите а изостаналите както ги наричаш.
И направи няколко по система Виктор и след 2 сезона сподели как са тия семейства и как са тия сглобените.

ch.atanasov
08.12.2017, 18:58
Добре де направи си франкенщайнчетата да съшиваш не слабите а изостаналите както ги наричаш.
И направи няколко по система Виктор и след 2 сезона сподели как са тия семейства и как са тия сглобените.

Ааа, не ти се смята. Фибранчета ще им викам, че твойто много дълго. sweating;Още ти са в акъла слаби семейства, нали обясних вече.:bigsmile:
Той Виктор се отказва, ти искаш мен да накиснеш. Не пичелиш.:bigsmile:

viktor_555
08.12.2017, 20:07
Той Виктор се отказва, ти искаш мен да накиснеш. Не пичелиш.:bigsmile:
Аа! Аз за отказване не мисля ,но за една комфортна зона от по малка бройка може би да! Казвам и какво ме е накарало да пчеларство по този начин.По въздушен път от мен на 200м.-1,5км.зона има 1000-1400 пчелни семейства . Всеки един от нас колкото и да си обича пчелите ги гледа и цел за закърпване на семейния бюджет. А в пчеларската литература пише да не се правят такива струпвания защото логично няма нектар за всички кошери. Е то тогава какво ми остава да търся начин с които да съм пред другите ми съседи.

agro
08.12.2017, 20:09
.. Системата е ДБ с дълбоко дъно ,плодник , ханеманова,три -четири магазина , снегровата дъска и помощни семейства са най отгоре...


... Зимата оставям семействата на д. дъно, наставка(7см)плодник(ЛР),хранителна наставка ( 7см) табла и капак...
Аз явно още не съм пчелар и не разбирам, та ще питам. Последно ДБ или ЛР са плодниците?

Георги 1974
08.12.2017, 20:32
Ааа, не ти се смята. Фибранчета ще им викам, че твойто много дълго. sweating;Още ти са в акъла слаби семейства, нали обясних вече.:bigsmile:
Той Виктор се отказва, ти искаш мен да накиснеш. Не пичелиш.:bigsmile:

Виж не искам да те накисвам важно е в кошерите да има повече мед а не повече пчели
ще използвам цитат от статия на проф. А. Губин от преди много време май царство сме били тогава или малко след това ама едва ли след Вълко Червенков.


,,Досега, между силните и слабите семейства, се наблюдава само чисто количествена разлика: в силните семейства пчелите са повече, в слабите семейства по-малко. Затова се заключи:
ако свържете две слаби семейства, ще получите едно добро, силно семейство. Няма съмнение, че броят на пчелите е важно, но не можем да пренебрегнем факта, че самите пчели в слаби семейства не са като в силните, и че поради това, че не е само в броя на пчелите, но и тяхното качество. Качествената разлика между пчелите не е толкова малка, както мнозина мислят,,.

viktor_555
08.12.2017, 20:42
Аз явно още не съм пчелар и не разбирам, та ще питам. Последно ДБ или ЛР са плодниците?

Сигурно аз нескопосано съм обяснил.Работя с ДБ . А това е ЛР корпус + наставка. Кошера на Младен Котларски.

Трендафил Дончев
08.12.2017, 20:43
Виж не искам да те накисвам важно е в кошерите да има повече мед а не повече пчели
ще използвам цитат от статия на проф. А. Губин от преди много време май царство сме били тогава или малко след това ама едва ли след Вълко Червенков.


,,Досега, между силните и слабите семейства, се наблюдава само чисто количествена разлика: в силните семейства пчелите са повече, в слабите семейства по-малко. Затова се заключи:
ако свържете две слаби семейства, ще получите едно добро, силно семейство. Няма съмнение, че броят на пчелите е важно, но не можем да пренебрегнем факта, че самите пчели в слаби семейства не са като в силните, и че поради това, че не е само в броя на пчелите, но и тяхното качество. Качествената разлика между пчелите не е толкова малка, както мнозина мислят,,.

И тогава толкова са разбирали колкото и сега. Да помислим малко. Ако тези две семейства са слаби, то защо са слаби? Ако ги обединим и какво - ще получим повече пчели както казва някой си там, но какво от това? Какво получаваме? Ами точно това - много пчели и толкова. Ако отговорим на първия въпрос който зададох ще разберем, че семействата са слаби защото са им слаби майките. А след като са слаби майките и да ги съберем ще се получи какво? Едно семейство с много пчели, но със слаба майка. Тоест пак слабо семейство. Ако се вземат други мерки, то тогава резултата ще е друг, но тук за такива за сега не става дума.

Валентин.
08.12.2017, 20:46
Аа! Аз за отказване не мисля ,но за една комфортна зона от по малка бройка може би да! Казвам и какво ме е накарало да пчеларство по този начин.По въздушен път от мен на 200м.-1,5км.зона има 1000-1400 пчелни семейства . Всеки един от нас колкото и да си обича пчелите ги гледа и цел за закърпване на семейния бюджет. А в пчеларската литература пише да не се правят такива струпвания защото логично няма нектар за всички кошери. Е то тогава какво ми остава да търся начин с които да съм пред другите ми съседи.

От едномайчините какъв ти е добива? И ако в акацията си с 3 магазина, колко акация вадиш като стоков мед? Ако не е тайна.

Валентин.
08.12.2017, 20:49
И тогава толкова са разбирали колкото и сега. Да помислим малко. Ако тези две семейства са слаби, то защо са слаби? Ако ги обединим и какво - ще получим повече пчели както казва някой си там, но какво от това? Какво получаваме? Ами точно това - много пчели и толкова. Ако отговорим на първия въпрос който зададох ще разберем, че семействата са слаби защото са им слаби майките. А след като са слаби майките и да ги съберем ще се получи какво? Едно семейство с много пчели, но със слаба майка. Тоест пак слабо семейство. Ако се вземат други мерки, то тогава резултата ще е друг, но тук за такива за сега не става дума.

В българските книги пише, слабото да се ликвидира към силно. В краен случай към средно.

Валентин.
08.12.2017, 20:52
Аа! Аз за отказване не мисля ,но за една комфортна зона от по малка бройка може би да! Казвам и какво ме е накарало да пчеларство по този начин.По въздушен път от мен на 200м.-1,5км.зона има 1000-1400 пчелни семейства . Всеки един от нас колкото и да си обича пчелите ги гледа и цел за закърпване на семейния бюджет. А в пчеларската литература пише да не се правят такива струпвания защото логично няма нектар за всички кошери. Е то тогава какво ми остава да търся начин с които да съм пред другите ми съседи.
Аз затова Април прикачвам ремаркето и на излет за 3 месеца.

ch.atanasov
08.12.2017, 20:53
Виж не искам да те накисвам важно е в кошерите да има повече мед а не повече пчели .........


Навсякъде пускам усмивки, защото не виждам причина да споря с теб. Пак ти казвам : имаме различно виждане и за слабите семейства, и за помощните такива.
Няма нужда да ми цитираш професори разни, опита ми говори: много пчели ( силно семейство ), много мед. А и не съм писал, че метода, по който работи Виктор не е добър, за да ме убеждаваш в противното.
пп. Кажи, като налиташ пчели от два кошера има ли проблем и как се решава. Не съм го правил.blush;

Георги 1974
08.12.2017, 20:56
И тогава толкова са разбирали колкото и сега. Да помислим малко. Ако тези две семейства са слаби, то защо са слаби? Ако ги обединим и какво - ще получим повече пчели както казва някой си там, но какво от това? Какво получаваме? Ами точно това - много пчели и толкова. Ако отговорим на първия въпрос който зададох ще разберем, че семействата са слаби защото са им слаби майките. А след като са слаби майките и да ги съберем ще се получи какво? Едно семейство с много пчели, но със слаба майка. Тоест пак слабо семейство. Ако се вземат други мерки, то тогава резултата ще е друг, но тук за такива за сега не става дума.

г-н Дончев цитирах само цитат не цялата статия и преполагам че това поражда недоразумения.
Брой лесно се постига ама пълни магазини не е толкова лесно.
И не само майката е важна за силата на едно пчелно семейство.
Трябва броя да е постигнат от едно семейство затова на Виктор схемата е по добра тя имитира естествена самосмяна/единственият биологичен естествен случай с две майки/ в едно семейство /между другото това е първият случай за който чета от българин приложен на практика /не че няма и други ама си траят/.Докато с франкенщайнчетата само добавяме пчели/наподобява кражби и налитане -приети за аномалии в литературата/ дори и да сменим майката става биологична какафония не че не се прави с добър ефект ама много по различно и не е за тази тема.

П.П.Имах в предвид работата с два плодника през магазините с ротации на плодниците спрямо силата на семейството и пашата.

Георги 1974
08.12.2017, 20:59
Навсякъде пускам усмивки, защото не виждам причина да споря с теб. Пак ти казвам : имаме различно виждане и за слабите семейства, и за помощните такива.
Няма нужда да ми цитираш професори разни, опита ми говори: много пчели ( силно семейство ), много мед. А и не съм писал, че метода, по който работи Виктор не е добър, за да ме убеждаваш в противното.
пп. Кажи, като налиташ пчели от два кошера има ли проблем и как се решава. Не съм го правил.blush;


А аз не споря.
Налитам ама не от два а от три /не съм доволен от ефекта когато е за паша/ успеваемост с добри резултати около 30%
Може грешката да е моя.

Валентин.
08.12.2017, 20:59
г-н Дончев цитирах само цитат не цялата статия и преполагам че това поражда недоразумения.
Брой лесно се постига ама пълни магазини не е толкова лесно.
И не само майката е важна за силата на едно пчелно семейство.
Трябва броя да е постигнат от едно семейство затова на Виктор схемата е по добра тя имитира естествена самосмяна/единственият биологичен естествен случай с две майки/ в едно семейство /между другото това е първият случай за който чета от българин приложен на практика /не че няма и други ама си траят/.Докато с франкенщайнчетата само добавяме пчели/наподобява кражби и налитане -приети за аномалии в литературата/ дори и да сменим майката става биологична какафония не че не се прави с добър ефект ама много по различно и не е за тази тема.

Същия ефект може да се постигне и ако “самосменното“ семейство е до основното-отстрани. Освен това ще е и по-леко за “оператора“.

Георги 1974
08.12.2017, 21:04
Същия ефект може да се постигне и ако “самосменното“ семейство е до основното-отстрани. Освен това ще е и по-леко за “оператора“.

Не разбирам.
Отстрани ще са си семейство и отводка.
А като е отгоре ще има обмяна на феромони и информация предавана чрез тях.
Поне така мисля.

Трендафил Дончев
08.12.2017, 21:09
г-н Дончев цитирах само цитат не цялата статия и преполагам че това поражда недоразумения.
Брой лесно се постига ама пълни магазини не е толкова лесно.
И не само майката е важна за силата на едно пчелно семейство.
Трябва броя да е постигнат от едно семейство затова на Виктор схемата е по добра тя имитира естествена самосмяна/единственият биологичен естествен случай с две майки/ в едно семейство /между другото това е първият случай за който чета от българин приложен на практика /не че няма и други ама си траят/.Докато с франкенщайнчетата само добавяме пчели/наподобява кражби и налитане -приети за аномалии в литературата/ дори и да сменим майката става биологична какафония не че не се прави с добър ефект ама много по различно и не е за тази тема.

Донякъде в постовете си искам да кажа, че тези маневри са само губене на ресурси. Няма да ги изброявам. Значи влизаме си в пчелина, преброяваме си кои са ни силните семейства и кои слабите. Х - силни и У- слаби. Силните си продължаваме да ги засилваме, а слабите им отчитаме причините и вземаме мерки. В най - добрия случай е само смяна на майката. В останалите - горелка. Както казва един познат на всички пчелар - един от братята Кисьови - мършата си е мърша.

Валентин.
08.12.2017, 21:09
Не разбирам.
Отстрани ще са си семейство и отводка.
А като е отгоре ще има обмяна на феромони и информация предавана чрез тях.
Поне така мисля.

От страни пак може да се налита. Може да се подсилва с пило и пчели. Само смяната на майката ще е малко по кофти. Вероятно за сметка на хамалогията.
Обмяна на феромони, това пък аз не го разбирам.
Тази година на ремаркето имаше бради от съседни кошери захванати една за друга.
Съжалявам че не го снимах.

Илиев
08.12.2017, 21:13
Според мен, рано напролет, трябва да преценим каква е причината едно семейство да е слабо в края на март примерно...и ако сме убедени, че майката му е добра, въпреки че е с малко пчели по някаква причина, то трябва да и дадем шанс на майката, и да го подсилим с по 1 пита запечатано пило, и да го наблюдаваме как се развива.

ch.atanasov
08.12.2017, 21:14
Отстрани ще са си семейство и отводка.


Хванахте се за моите слаби семейства. :bigsmile:Пак да кажа : пиша за презимували семейства. Едно в нормален ДБ, другото в 5р. нук.

Георги 1974
08.12.2017, 21:15
Донякъде в постовете си искам да кажа, че тези маневри са само губене на ресурси. Няма да ги изброявам. Значи влизаме си в пчелина, преброяваме си кои са ни силните семейства и кои слабите. Х - силни и У- слаби. Силните си продължаваме да ги засилваме, а слабите им отчитаме причините и вземаме мерки. В най - добрия случай е само смяна на майката. В останалите - горелка. Както казва един познат на всички пчелар - един от братята Кисьови - мършата си е мърша.
Съгласен само частта с горелката макар и ефикасна е малко как да кажа нещо като на Влад Цепеш методите.

Валентин.
08.12.2017, 21:16
А като е отгоре ще има обмяна на феромони и информация предавана чрез тях.
Поне така мисля.

9061
По-ниския (синия) след слънчогледа на два пъти ми изчезва младата майка (в долния плодник). Накрая събрах всичко в едно със старата майка. Така че, за мен снеглеровата табла трябва да се затваря по някой път. Или да е с плътна преграда. Или да се свали от страни.

Трендафил Дончев
08.12.2017, 21:23
Съгласен само частта с горелката макар и ефикасна е малко как да кажа нещо като на Влад Цепеш методите.

Прочете ли ми целия пост? Преценяват се семействата и ако може да се направи нещо, както сподели и колегата Илиев, го правиш, иначе просто се намираш на работа и си правиш играчки. Тези колеги които работят яко, едва ли ще се церемонят на шепа пчели.

jdrumev
08.12.2017, 21:25
Според мен Жорката имаше друго на предвид.

viktor_555
08.12.2017, 21:25
От едномайчините какъв ти е добива? И ако в акацията си с 3 магазина, колко акация вадиш като стоков мед? Ако не е тайна.

Всичко си е до годината! При мен има едно презастъпване рапица и акацията. 12 -20 април рапицата е цъфнала,1-ви 15-ти май я следва акацията.1-но магазинче от рапицата и 1-2 от акация като за старт на годината се отчитат. Но както всеки един от нас е установил- година с година не си приличат.

Валентин.
08.12.2017, 21:26
Това с помощното отгоре за догодина съм намислил за ЛР8. Да видя каква ще е хамалогията.
Но ще става по-високо. Ще видим.

Георги 1974
08.12.2017, 21:32
Прочете ли ми целия пост? Преценяват се семействата и ако може да се направи нещо, както сподели и колегата Илиев, го правиш, иначе просто се намираш на работа и си правиш играчки. Тези колеги които работят яко, едва ли ще се церемонят на шепа пчели.

Да прочетох го.
Просто и ефикасно и за жалост се явява необходимост особено ако няма ясна представа защо е така и има съмнения за заболявания /но с вирусите си е трудна работа/.Трябва ред и дисциплина.
Говори се че при горецитирания Влад Цепеш /Дракула/ нищо чудно да си е българин като се има в предвид че Влахия си е част от 1и2Български царства е бил сложил златна чаша в столицата си Търговище на центъра да пият вода с нея и никой не я е откраднал.

ch.atanasov
08.12.2017, 21:33
Аз така разсъждавам : Винаги има семейства, които не дават продукция или е по-малко от мнозинството ( по различни причини ). Ако това са 30 бр., това ми дава 30 тенекии мед по-малко. 30 х 25 х 4.20.....и.т.н. С 30-40 бр. помощни смятам да доведа тази загуба до минимум.

Валентин.
08.12.2017, 21:33
Всичко си е до годината! При мен има едно презастъпване рапица и акацията. 12 -20 април рапицата е цъфнала,1-ви 15-ти май я следва акацията.1-но магазинче от рапицата и 1-2 от акация като за старт на годината се отчитат. Но както всеки един от нас е установил- година с година не си приличат.

Щото ако намеря място което дава 2 магазина акация (не 3), веднага се пляскам там и няма да мисля за ремаркета.

Ангел Йосифов
08.12.2017, 21:34
Хванахте се за моите слаби семейства. :bigsmile:Пак да кажа : пиша за презимували семейства. Едно в нормален ДБ, другото в 5р. нук.

Чанко,да не говориш за нещо подобно?

Трендафил Дончев
08.12.2017, 21:37
Да прочетох го.
Просто и ефикасно и за жалост се явява необходимост особено ако няма ясна представа защо е така и има съмнения за заболявания /но с вирусите си е трудна работа/.Трябва ред и дисциплина.
Говори се че при горецитирания Влад Цепеш /Дракула/ нищо чудно да си е българин като се има в предвид че Влахия си е част от 1и2Български царства е бил сложил златна чаша в столицата си Търговище на центъра да пият вода с нея и никой не я е откраднал.

Ееее вярно бе. Щях да кажа и нещо за Дракула, но се откарах :bigsmile:/имах предвид отнесох/ и пропуснах, но хайде да не задълбаваме темата за вампири, че ми е любима.:bigsmile:

ch.atanasov
08.12.2017, 21:40
Чанко,да не говориш за нещо подобно?

Така изглежда. Сподели обединяваш ли и как, защото може да се приеме, че си направил отводка.:)

Гогол
08.12.2017, 21:43
Ааа, щом е руско веднага го почвам.:bigsmile: Я ми сметни за 40-50 кошера, какъв инвентар (допълнително )да приготвя, че съм зле с математиката.blush;

Ти,русофоба да приложиш руски методики??? И да видя,няма да повярвам.Освен акоо.....оооо .......Не,не вярвам.
Апропо,ти не си зле само с математиката,зле си от всякъде.Затова отправям апел към колегата Виктор– Викторе,обяснявай подробно,ако трябва използвай картинки като обясняваш на Чанко,че той много трудно възприема.Причина–прекале но бързо нарастване на под черепното вещество но без образуване на гънки.
Колкото и да ти се обяснява резултата ще е един и същ.Пак ще ревеш,че нещо не се получава при теб.Дано през 2018 г. ти се получат нещата и да спреш да ревеш,дори и с тези нукчета,които ще разнасяш като бебета из целия си ''пчелин''Пожелавам ти успех в иззимуването на тези бебчета и после гладко разнасяне из пчелина!

Георги 1974
08.12.2017, 21:47
Ееее вярно бе. Щях да кажа и нещо за Дракула, но се откарах :bigsmile:/имах предвид отнесох/ и пропуснах, но хайде да не задълбаваме темата за вампири, че ми е любима.:bigsmile:

Друг анекдот разказва, че Влад искал всички власи да се трудят, а на просяците и бедните гледал като на крадци и разбойници. Затова, един ден всички бедняци, просяци и болни били поканени в замъка му в Търговище на прием. След като ги нахранил и напоил ги попитал, дали искат вече никога да не бъдат бедни. След като получил положителен отговор, заповядал залата да бъде заключена и подпалена. Никой не оцелял.

ch.atanasov
08.12.2017, 21:49
.....Пожелавам ти успех в иззимуването на тези бебчета и после гладко разнасяне из пчелина!

Ах, ах, Ямболския Бургазлия, колко е галантен тази вечер.kiss;inlove;

jdrumev
08.12.2017, 21:52
Ах, ах, Ямболския Бургазлия, колко е галантен тази вечер.kiss;inlove;Атанасов моля, моля с лЪскателствата към мой приятел.:bigsmile:

ch.atanasov
08.12.2017, 21:55
Атанасов моля, моля с лЪскателствата към мой приятел.:bigsmile:

Споко- халал да ти е.:laughing:

jdrumev
08.12.2017, 21:55
Не хапи ръката дето може да ти отвори очите.;)

ch.atanasov
08.12.2017, 21:59
Не хапи ръката дето може да ти отвори очите.;)

Моите са отворени, с такива приятели и твоите ще се отворят. Като се сетя как го защитавах- язък.

tarty
08.12.2017, 22:03
Всичко си е до годината! При мен има едно презастъпване рапица и акацията. 12 -20 април рапицата е цъфнала,1-ви 15-ти май я следва акацията.1-но магазинче от рапицата и 1-2 от акация като за старт на годината се отчитат. Но както всеки един от нас е установил- година с година не си приличат.

Нещо не ти вярвам, с тия двумайчени с-ва да вадиш по 1 маг. рапица или нарочно премълчаваш нещо. Другия вариант е да не можеш да се възползваш навреме(пълноценно) от силата на семействата ти. Първите пакети тази година ги дадох в началото на рапицата и колегата в последствие ми каза, че е извадил по един магазин рапица от тях. За мене реално ако наистина имаш силни семейства и времето отдаде на рапицата да даде нектар, за тези 20 дена не трябва да падаш под 30 кг от кошер.

Георги 1974
08.12.2017, 22:04
Така изглежда. Сподели обединяваш ли и как, защото може да се приеме, че си направил отводка.:)

Добре де да оставим настрана горелките и слабите семейства.
Правиш нук-отводка и помагаш на семейства които са около 4-5кг./плодник с магазин/12так.
Тия нукове ще свършат ли работа за пашата и за дълготраен ефект и след това с добро презимуване и влизане в следващия сезон с добро семейство и процент на успеваемост.Май това е въпроса с тия нукове.

Георги 1974
08.12.2017, 22:09
Нещо не ти вярвам, с тия двумайчени с-ва да вадиш по 1 маг. рапица или нарочно премълчаваш нещо. Другия вариант е да не можеш да се възползваш навреме(пълноценно) от силата на семействата ти. Първите пакети тази година ги дадох в началото на рапицата и колегата в последствие ми каза, че е извадил по един магазин рапица от тях. За мене реално ако наистина имаш силни семейства и времето отдаде на рапицата да даде нектар, за тези 20 дена не трябва да падаш под 30 кг от кошер.
Човека е писал 1 и 1-2 слива се със акацията

Гогол
08.12.2017, 22:12
Като се сетя как го защитавах- язък.
''Ако посееш вятър,ще пожънеш буря.''
Аз също съм те защитавал,дори съм се опитвал да ти помагам.Независимо от искрите,също мога да помагам.:icon_question::typing:

tarty
08.12.2017, 22:16
Човека е писал 1 и 1-2 слива се със акацията
Гоше, той е в район където на 10 год веднъж НЯМА да даде акацията. Аз пиша за 3 магазина рапица, а естествено че ще има и смесена с акацията, но от там ще трябва да извади още 30 кг смес, който по показатели да си е чиста акация.

ch.atanasov
08.12.2017, 22:21
Правиш нук-отводка и помагаш на семейства които са около 4-5кг./плодник с магазин/12так.
Тия нукове ще свършат ли работа за пашата и за дълготраен ефект и след това с добро презимуване и влизане в следващия сезон с добро семейство и процент на успеваемост.Май това е въпроса с тия нукове.

За Ен-ти път. Помагам от презимувал нук. Като го " разтоваря " юли, до зимата ще е силен повече отколкото е нужно. Такъв презимувал нук ( 4-5 р.)прехвърлен в стандартен кошер, дава добив, като всички останали.

Гогол
08.12.2017, 22:22
Правиш нук-отводка и помагаш на семейства които са около 4-5кг./плодник с магазин/12так.
Тия нукове ще свършат ли работа за пашата и за дълготраен ефект и след това с добро презимуване и влизане в следващия сезон с добро семейство и процент на успеваемост.Май това е въпроса с тия нукове.

Не!Предназначението на нука е друго.Ако някой иска без разходи да вади по 100кила от с–во с помощта на мижавото нукче/ако говорим за едно и също/ ще остане с пръст в устата.Нука не е помощно с–во.

viktor_555
08.12.2017, 22:23
Нещо не ти вярвам, с тия двумайчени с-ва да вадиш по 1 маг. рапица или нарочно премълчаваш нещо. Другия вариант е да не можеш да се възползваш навреме(пълноценно) от силата на семействата ти. Първите пакети тази година ги дадох в началото на рапицата и колегата в последствие ми каза, че е извадил по един магазин рапица от тях. За мене реално ако наистина имаш силни семейства и времето отдаде на рапицата да даде нектар, за тези 20 дена не трябва да падаш под 30 кг от кошер.

Ами колега Валентин визира за 1-но майчиния и аз за него коментирах. Поне така го разбрах.

Георги 1974
08.12.2017, 22:24
Гоше, той е в район където на 10 год веднъж НЯМА да даде акацията. Аз пиша за 3 магазина рапица, а естествено че ще има и смесена с акацията, но от там ще трябва да извади още 30 кг смес, който по показатели да си е чиста акация.

Най вероятно тогава ги прави зимува с една майка.
Умувам си.
Хубаво е Виктор да сподели какво точно прави разбира се ако му е удобно.Винаги може да се научи нещо ново.

tarty
08.12.2017, 22:24
Демек може да мине и за БИО.:bigsmile:

Ама и ти с това био започна да ти се привиждат извънземни хихихи. Демек рапицата(която е 4 лв) я продава за акация(7 лв), нали изследванията си излизат, а търговците ги интересува документа.

Георги 1974
08.12.2017, 22:26
Не!Предназначението на нука е друго.Ако някой иска без разходи да вади по 100кила от с–во с помощта на мижавото нукче/ако говорим за едно и също/ ще остане с пръст в устата.Нука не е помощно с–во.

Знам да има дълготраен ефект трябва да прехвърля яйца /трудна работа и нерентабилна/.

ch.atanasov
08.12.2017, 22:32
Знам да има дълготраен ефект трябва да прехвърля яйца /трудна работа и нерентабилна/.

Писал съм какво ще прехвърлям. Ако си ползвал помощни , кажи как го правиш, стига с теориите.

Трендафил Дончев
08.12.2017, 22:37
Друг анекдот разказва, че Влад искал всички власи да се трудят, а на просяците и бедните гледал като на крадци и разбойници. Затова, един ден всички бедняци, просяци и болни били поканени в замъка му в Търговище на прием. След като ги нахранил и напоил ги попитал, дали искат вече никога да не бъдат бедни. След като получил положителен отговор, заповядал залата да бъде заключена и подпалена. Никой не оцелял.

Ще ти кажа един по - страшен. Той, ако знаеш е живял принудително в Турция /разменено дете за мир/. Та веднъж дошли едни турци по работа при него и го познавали. Влезли вътре и той ги зачакал да му дадат уважение., но те си седели и нищо. Запитал ги - защо не си сваляте чалмите? Ние не си ги сваляме - бил отговора. Тогава Влад заповядал - забийте им ги с пирони за главите. От тази история тръгва и гонението му от турците и убиването му.

Трендафил Дончев
08.12.2017, 22:45
Спокойно той модернизатора след малко ще ни прехвърли.При него вече е професионално.:bigsmile:

Къде искаш да те прехвърля, че не разбрах?

delta.e
08.12.2017, 23:24
Тъй , като има хора , които не познават тематиката .
Един историята , друг пчеларството .
Явно , аз няма да се прехвърля в пушалката . ;)

Гогол
08.12.2017, 23:43
Писал съм как го стига с теориите.

Че си писал,писал си.Ама някой да е видял полза от писаниците ти? Впрочем забравих,ти си на принципа–дай да изтискам повече от тях,за ползу роду/моя/

jdrumev
08.12.2017, 23:44
Даскале де забрави математиката.Все пак сме в темата помошно.:bigsmile:

Ангел Йосифов
09.12.2017, 09:05
Така изглежда. Сподели обединяваш ли и как, защото може да се приеме, че си направил отводка.:)

Ако таз двурамкова отводка със септемврийска майка изкара до края на февруари,още в началото на март се превръща в основно семейство.Т.е. изваждам майката на презимувал кошер във отводка,а във кошера връщам презимувалата отводка(майка) с пчелите и пилото и.Демек,подменям стара майка с нова и старата се превръща в помощна.От тук до края на сезона,на кошера с младата майка не му трябва помощ.....

Георги 1974
09.12.2017, 16:16
Писал съм какво ще прехвърлям. Ако си ползвал помощни , кажи как го правиш, стига с теориите.
Добре стига теория.
Имам 50ина пчелни семейства имам и 20ина помощни 5-6 рамкови от 4см. дърво +2 см. фибран.Че вършат работа вършат отнемам пило пенсионирам там стари майки залагам маточници за заплождане от семейства изпаднали в роево и т.н..Моето мнение че вършат работа ама са по ефективни ако всеки нук си е към основното семейство за манипулации и замени.И в тоя ред на мисли е още по ефективно отгоре над основния кошер да са си майка и дъщеря.

ch.atanasov
09.12.2017, 16:23
......И в тоя ред на мисли е още по ефективно отгоре над основния кошер да са си майка и дъщеря.

Не съм прочел някой да оспорва това.:)

ch.atanasov
09.12.2017, 17:34
Да не скучаете.

"Много е важно е да се посрещне усиленото нектароотделяне със силни пчелни семейства. Колкото повече пчели има в кошера, толкова повече мед се добива.
Начините за постигане на това биват няколко:


1. Подсилване с люпещо се пило. На избрано за събиране на нектар семейство, се придават няколко пити със запечатано и люпещо се пило, взето от средно семейство.


2. Подсилване (подсипване) с пчели. На семейство, което следва да се подсилва, на прилетната дъска и пред нея се простира някаква кърпа. От семейство, което няма да участва в приноса на нектар, се вземат няколко пити с пило и пчелите върху тях и се изтърсват върху кърпата на подсилваното семейство. Питите с пилото се връщат в старото семейство. Младата пчела се насочва и влиза безпрепятствено в новия кошер, а старата - се връща обратно. Предварително трябва да се намери майката на подсилващото семейство и да се отдели в единия край на кошера, за да не се пренесе погрешно и изтърси в подсилвания.


3. Подсилване с помощно семейство се прави, като предварително до всеки кошер, който се прецени, че ще се използва за медосбор, се поставя на разстояние до 50 см. помощен кошер, който е по-слаб и от него ще бъде използвана летящата пчела. По време на най-големия нектаропото, към 10 часа преди обяд, помощният кошер се отмества на повече от 1 м. встрани. Всички, излетели от него пчели ще влязат след прибиране от пашата в съседния кошер и ще останат в него. Натоварената с нектар и прашец пчела бива приемана безпроблемно във всеки кошер. След приключване на пашата от силния кошер може да се вземат пити със запечатано пило или пчели и да се подсили помощния кошер. По този начин в основния се предотвратява роенето, а другият се подсилва и става годен вече за събиране на нектар. Тази възможност при пчелното семейство се използва винаги при правилното и рентабилно пчеларстване."

доц. д-р. Б. Първулов

ch.atanasov
09.12.2017, 17:41
"Принципите на рентабилното пчеларство са:
- в главната паша да участват само силни пчелни семейства, като след това се използват и за създаване на отводки;
- силните семейства се създават, чрез събиране на две в един кошер разделени с Ханеманова решетка или до всяко силно да има помощно семейство;
- да се работи винаги с млади майки и силни семейства. Подсилването трябва да се извършва 5-6 дни преди цъфтежа на основните медоносни растения. "

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов

tarty
09.12.2017, 18:41
Аз все си мислех, че ще прочета нещо такова:
При 150 кошера направени в три групи по 50 се проведе ..........
Първата група показа ......
Втората група показа ......
Аз дето съм от село си правя опити всяка година с няколко кошера по групи да видя какво ще стане, а професорите не могат, за що ли?

Ангел Йосифов
09.12.2017, 18:45
, а професорите не могат, за що ли?
Четът чужда литература.Не им трябват опити,те си знаят още от училище..

Трендафил Дончев
09.12.2017, 19:45
Аз все си мислех, че ще прочета нещо такова:
При 150 кошера направени в три групи по 50 се проведе ..........
Първата група показа ......
Втората група показа ......
Аз дето съм от село си правя опити всяка година с няколко кошера по групи да видя какво ще стане, а професорите не могат, за що ли?

Аз ще ти кажа. Казвал съм го и преди. Тия професори, доценти и писатели са чели една книга и това е тази май?

9063

Георги 1974
09.12.2017, 20:44
Атанасов правил ли си по мащабно това дето е описал доцента.

tarty
09.12.2017, 21:02
Слънчо, тази е прочетох преди 20 години от нямане какво да правя, а след 5-6 години купих първите си пчели.

Трендафил Дончев
09.12.2017, 21:08
Слънчо, тази е прочетох преди 20 години от нямане какво да правя, а след 5-6 години купих първите си пчели.

Това исках да кажа де. Именно тази книга е накарала много хора да започнат нещо. Едни да станат професори, други доценти, трети да я преписват и да ни я предлагат като техни знания и опит. А и много като теб и мен, да си купят кошер и да започнат да отглеждат пчели. Аз лично съм я чел над 6-7 пъти и знам картинките и някои пасажи наизуст. :bigsmile: Дори един от авторите е с моята фамилия, тоест аз с неговата.;)

галин
12.02.2020, 16:39
От два сезона темата е табу.Какво става с тези помощни, има ли смисъл от допълнителната работа? Тръгнал съм в тази посока и не откривам много информация. Има предположения, намерения и като започнеш да вадиш по 100 кила от кошер и споделянето свършваcrying;crying;crying;

Трендафил Дончев
12.02.2020, 18:58
От два сезона темата е табу.Какво става с тези помощни, има ли смисъл от допълнителната работа? Тръгнал съм в тази посока и не откривам много информация. Има предположения, намерения и като започнеш да вадиш по 100 кила от кошер и споделянето свършваcrying;crying;crying;

10 кошера - тон. 100 кошера - 10 тона. Матеев с 2000-3000 семейства - 200-300 тона Х 5лв. на едро...опааа - 1 милион - 1,5 милиона. За година. Десет години - 10-15 милиона. Това да вярваш в таласъми било голяма работа.;)

agro
12.02.2020, 23:09
...Матеев с 2000-3000 семейства...
Има ли ги още или се отказа?

Трендафил Дончев
12.02.2020, 23:24
Има ли ги още или се отказа?

Дадох само пример с него, но колко има сега не знам, а и не ме интересува. Предполагам, че ги има. Не случайно направи две организации, но пък като ме подсети се чудя какво ли се получава в тях? Да бе. Що ли пък да се интересуваме? Че какви сме ние? Едната организация не се интересува от нас, другата хич и накрая - ние се борим за българското пчеларство.

Pero Melifero
13.02.2020, 07:08
Дадох само пример с него, но колко има сега не знам, а и не ме интересува...ние се борим за българското пчеларство.
то само за пример може да послужи, доколкото знам, големите производители на майки и отводки, мед не вадят. Щото хранят нон стоп и най-малкото, не е коректно, не за друго

бат тянко
13.02.2020, 07:19
От два сезона темата е табу.Какво става с тези помощни, има ли смисъл от допълнителната работа? Тръгнал съм в тази посока и не откривам много информация. Има предположения, намерения и като започнеш да вадиш по 100 кила от кошер и споделянето свършваcrying;crying;crying;

Има смисъл. И това в никакъв случай не е допълнителна работа. Напротив тя е задължителна. Най- малкото защото осигурява разрояване, резервни майки, пчели......Въпросните килограми с години се преекспонират. Всеки добив зависи най-вече от броя на пашите. Сетне от способностите на пчеларя да ги усвои.

галин
13.02.2020, 23:56
Миналия сезон пробвах с 25 кошера и 25 помощни от тях, но направих някои кардинални грешки и резултата не беше чак УАУ, ама ако пък не беше и това от тези кошери нямаше да извадя . В крайна сметка въпреки грешките изкарах мед колкото от другите,а сега имам зазимени и 10 резервни от помощните!

Nik_m
14.02.2020, 09:22
Има смисъл. И това в никакъв случай не е допълнителна работа. Напротив тя е задължителна. Най- малкото защото осигурява разрояване, резервни майки, пчели......Въпросните килограми с години се преекспонират. Всеки добив зависи най-вече от броя на пашите. Сетне от способностите на пчеларя да ги усвои.

За пило също може да ги ползваш и за каквото имаш нужда. Така имаш много повече варианти и е пъти по лесно. Добива не е толкова голям, ако от нормален кошер вадя по 30кг. от този обединен с помощно 45, но бонуса е в облекчаването на работата. А при мен няма тайни, пролетно време ги деля а преди слънчогледа ги обединявам, така се спира роевото и през годината работят 2 майки което дава повече работна пчела за основната ми паша.

rumenggr
14.02.2020, 11:35
Нещо не ви разбирам. Имате, примерно, 50 основни семейства и 50 помощни. Отваряте 100 капака, бъркате в 100 кошера, ако се налага подхранване - 100 кошера, преглед - под 100 капака, местене на рамки, обединяване, рамки и основи под 100 капака, .... и твърдите, че работата е по-малко и било по-лесно? В крайна сметка, на колко кошера делите добива си, за да получите среден резултат за сезона? Единствено снеглеровата дъска внася някакво облекчение, но това не е помощно, по-скоро двусемейно/двумайчино в различните техники на използване.

Трендафил Дончев
14.02.2020, 11:37
Нещо не ви разбирам. Имате, примерно, 50 основни семейства и 50 помощни. Отваряте 100 капака, бъркате в 100 кошера, ако се налага подхранване - 100 кошера, преглед - под 100 капака, местене на рамки, обединяване, рамки и основи под 100 капака, .... и твърдите, че работата е по-малко и било по-лесно? В крайна сметка, на колко кошера делите добива си, за да получите среден резултат за сезона? Единствено снеглеровата дъска внася някакво облекчение, но това не е помощно, по-скоро двусемейно/двумайчино в различните техники на използване.

Хубаво е да се задават такива въпроси, че някои се унасят когато започнат да ги разтягат. ;)

бат тянко
14.02.2020, 12:26
Че то точно и на вас двамата, ако трябва да ви се обяснява? Отиде работния ден.......

Трендафил Дончев
14.02.2020, 13:20
Че то точно и на вас двамата, ако трябва да ви се обяснява? Отиде работния ден.......

Малко трудна работа.:bigsmile:

Nik_m
14.02.2020, 15:46
Нещо не ви разбирам. Имате, примерно, 50 основни семейства и 50 помощни. Отваряте 100 капака, бъркате в 100 кошера, ако се налага подхранване - 100 кошера, преглед - под 100 капака, местене на рамки, обединяване, рамки и основи под 100 капака, .... и твърдите, че работата е по-малко и било по-лесно? В крайна сметка, на колко кошера делите добива си, за да получите среден резултат за сезона? Единствено снеглеровата дъска внася някакво облекчение, но това не е помощно, по-скоро двусемейно/двумайчино в различните техники на използване.
Аз не бъркам в кошерите и храня само ако някой има нужда и то предимно с твърда храна. След акацията деля кошера със снеглеровата дъска и вход на 180 градуса (4 дена работа) като младата майка е от горе. Отварям ги да видя само дали е оплодена и повече никакво отваряне. Юли махам дъската и вкарвам семейството в слънчогледа. През останалото време никаква работа. Някой път едното семейство се е объркало, но остава другото и кошера пак е в медосбора. И си правя още 50 допълнителни малки пчелни семейства да има за продаване ако се яви някой и тях също ги ползвам за много неща. Но аз ротации не правя, прегледи не правя защото видях че колкото по малко работиш с кошерите вадиш повече мед!
По време на пролетното и есенното подхранване и третиране са 50+10 запасни.

Ники
14.02.2020, 17:12
Пробвал съм с двумайчини семейства. Лично аз нямам усещането, че си заслужава цялата хамалогия.
Може би аз не правя нещата както трябва. Но като сложа чертата по-добре да си гледам отделно семайствата.
Мисля че качествените и млади майки си заслужават повече внимание и те са ключът към по-добрите добиви.
Иначе пусто любопитство постоянно правя някакви опити с проверени и недотам изпитани методи и мероприятия.

ch.atanasov
14.02.2020, 18:33
..... ама ако пък не беше и това от тези кошери нямаше да извадя . В крайна сметка въпреки грешките изкарах мед колкото от другите......


Ехааа, гледам аз съм бутнал темата преди две + години.blush; И тогава и сега слабо участие, технологиите са секретни. Тогава писах, че по различни причини има изоставащи семейства и ми се губят 20-30 тенекии мед на сезон. Въпроса е решен по начина, който смятах да пробвам. Някои се чудеха, как ще разнасям резервите / помощни /семейства, ами лесно стана : привечер го грабвам / нука / и го слагам до семейство, което ще бъде подсилено. Това става , когато се напълни с пчели / не ме питайте за срокове / .След Х време го местя, като летящите му пчели подсилват съседното семейство. Отново е поставено някъде, където ще подсилва след време. Някои останаха да зимуват, заедно със новите -създадени през 2019г. Сега имам резерви / помощни / с майки 2018г. и 2019г.

Гогол
14.02.2020, 21:07
Някои се чудеха, как ще разнасям резервите / помощни /семейства, ами лесно стана : привечер го грабвам / нука / и го слагам до семейство, което ще бъде подсилено. Това става , когато се напълни с пчели / не ме питайте за срокове / .След Х време го местя, като летящите му пчели подсилват съседното семейство. Отново е поставено някъде, където ще подсилва след време. Някои останаха да зимуват, заедно със новите -създадени през 2019г. Сега имам резерви / помощни / с майки 2018г. и 2019г.
A кажи колко е голям нука ти–нормален ЛР,ДБ или нормален нук? ИЛИ Е ОСМАК независимо каква система? Нормалния нук не може да ти даде толкова летящи (т.е. принасящи) пчели за да се почувства осезателно в добива на мед на основното с-во. Нещо не се срещат нещата с подобни кондики. Правех ги тия неща, но с помоща на осмак ДБ.Разнасях ги като теб- на този,на онзи ,на другия ,на трети, ама почна да дотяга.Да ,наистина даваха.Стигал съм до 90-120 кг от такъв кошер.Но тогава си струваше.Хамалогия=на пари.А сега какво?Хамалогия =на2-3 т. мед складирани в гаража.Я го продадеш,я не.Тъй ли е Чанко? Със снеглерова дъска е по -приемливо откъм хамалогия.

Гогол
14.02.2020, 21:33
Че то точно и на вас двамата, ако трябва да ви се обяснява? Отиде работния ден.......
Какво искаш да кажеш с тези две изречения? На тях двамата,дето са на ти с проблематиката им трябва един работен ден( 8 часа),а за другите сигурно ще трябва цяла работна седмица.
Ха сега добре дошъл блудни сине отново тук при първородната майка закрилница.Малко патетично ,но аз така го приемам и затова така го пиша.Не знам от кога си отново тук (мен ме нямаше доста време по други причини) но добре си дошъл!Искрено.Мисля,че когато спорим за нещо си ,двамата,без намесата на доброжелатели винаги ни остава някакъв плюс и за двама ни.Весело изкарване на празника Тянко!

бат тянко
15.02.2020, 06:46
Какво искаш да кажеш с тези две изречения? На тях двамата,дето са на ти с проблематиката им трябва един работен ден( 8 часа),а за другите сигурно ще трябва цяла работна седмица.
Ха сега добре дошъл блудни сине отново тук при първородната майка закрилница.Малко патетично ,но аз така го приемам и затова така го пиша.Не знам от кога си отново тук (мен ме нямаше доста време по други причини) но добре си дошъл!Искрено.Мисля,че когато спорим за нещо си ,двамата,без намесата на доброжелатели винаги ни остава някакъв плюс и за двама ни.Весело изкарване на празника Тянко!

Ами съвсем просто е. Въпросното обяснение няма да се случи тук. А на някоя маса. И понеже няма да има хейтъри, приказката ще се услади и удължи. Поздрави и на теб!

ch.atanasov
15.02.2020, 08:39
A кажи колко е голям нука ти–нормален ЛР,ДБ или нормален нук? ИЛИ Е ОСМАК независимо каква система? Нормалния нук не може да ти даде толкова летящи (т.е. принасящи) пчели за да се почувства осезателно в добива на мед на основното с-во. Нещо не се срещат нещата с подобни кондики. Правех ги тия неща, но с помоща на осмак ДБ.Разнасях ги като теб- на този,на онзи ,на другия ,на трети, ама почна да дотяга.Да ,наистина даваха.Стигал съм до 90-120 кг от такъв кошер.Но тогава си струваше.Хамалогия=на пари.А сега какво?Хамалогия =на2-3 т. мед складирани в гаража.Я го продадеш,я не.Тъй ли е Чанко? Със снеглерова дъска е по -приемливо откъм хамалогия.

Понеже се правиш, че си забравил, какво си писал за мен ще ти отделя две изречения. За две години не си разбрал идеята ми, защото май не четеш наред. Никъде не съм писал, че ще си вдигам добивите с помощни нукове- 5 рамки ДБ. Подсилвам изоставащи семейства, които без тази помощ не биха дали продукция. При необходимост обединявам, като оставям майката на нука. И най-важното -не ми дреме в момента дали ще имам 5 -10-20 % смъртност, застрахован съм 40%.

пп. и не се кахъри за моя мед.

галин
15.02.2020, 18:34
За пило също може да ги ползваш и за каквото имаш нужда. Така имаш много повече варианти и е пъти по лесно. Добива не е толкова голям, ако от нормален кошер вадя по 30кг. от този обединен с помощно 45, но бонуса е в облекчаването на работата. А при мен няма тайни, пролетно време ги деля а преди слънчогледа ги обединявам, така се спира роевото и през годината работят 2 майки което дава повече работна пчела за основната ми паша.

Моята цел също е към 50 кг., но работя с ДБ. и при мен ще са помощни отстрани.

Nik_m
15.02.2020, 21:37
Моята цел също е към 50 кг., но работя с ДБ. и при мен ще са помощни отстрани.

При ДБ всичко е по сложно и тежко за сам човек.

галин
15.02.2020, 22:31
При ДБ всичко е по сложно и тежко за сам човек.

Не съм съгласен напълно, но на есен може да поспорим малко. От няколко сезона си разработвам методи за по-малко работа повече добиви и ще видим, какво ще се получи.

Алексиев
16.02.2020, 07:45
При ДБ всичко е по сложно и тежко за сам човек.

Аз съм с ДБ 10. Плодника си стои на стойката и изобщо не го пипам. Покрият ли и последната рамка с пчели, слагам магазин а като запълнят и него, следващия. Миналата година, пък и тая, кълбенцата бяха толкова малки, че постоянно им слагах питка от страх да не загинат. В края на май имах плодник и три а на които сложих и четири магазина плътно покрити с пчели. Това което направиха за десетина дена, при цъфнала драка от стотици декари непосредствено над пчелина, просто не е за вярване. А хамалогията е, че ротирах един два пъти магазините, но само магазините а те са по-леки от ЛР корпусите и не виждам кое му е сложното и тежкото.

Nik_m
16.02.2020, 12:56
Аз ги гледам по съшият начин, да не съм луд да правя ротации. Заради кръста направих хибридна система като ползвам бонусите на ДБ и ЛР и всичко е много по лесно и по леко.

FreeBSD
16.02.2020, 18:30
Аз със ДБ 10/8 плодник върху плодник,като основно работя със плодникова рамка.Имам и зареднени магазини отдолу на някой места.Тежко става когато има мед,ама тежи когато го има :)