PDA

Виж пълната версия : Пчеларски програми 1. ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2011 - 2013 Г
 2. КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА-МЛАД ФЕРМЕР
 3. ОПРАШВАНЕ И СУБСИДИИ
 4. ПЧЕЛАРСКА ПРОГРАМА 2014.КАКВО НИ ОЧАКВА?
 5. Анкета - брой подадени заявления по области
 6. ПЧЕЛАРСКА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2016
 7. Здравейте на всички !!!
 8. Програма за развитие на селските райони 2014-2020
 9. По 6лв на кошер за 2014г.
 10. Износ на мед
 11. здравеи те колеги
 12. Имам ли право на някакви субсидии или помощи с 20 кошера ?
 13. De minimis 2015 кандидатстване от 10 до 30 Юни 2015
 14. Пчеларска програма за периода 2017-2019 г.
 15. Мярка 4.2 по ПРСР 2014-2020 г.
 16. 6.3
 17. Десислава Танева 26.12.2015
 18. Схема за кредитиране от страна на ДФЗ за пчеларите по НПП 2016
 19. De minimis 2016 - възможно ли е?
 20. Национална Пчеларска Програма (НПП) 2017-2019 г.
 21. НАЦИОНАЛНА ПЧЕЛАРСКА ПРОГРАМА - ЕВРОПА
 22. Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020
 23. РАЗПЕЧАТВАЩА МАШИНА НА LYSON
 24. График
 25. Мярка 11
 26. Проект на Наредба за прилагане на подмярка 4.1.2. Инвестиции в земеделски стопанства
 27. Биологично пчеларство - тема ТАБУ
 28. Dе minimise 2017
 29. В подем ли е или в упадък пчеларството?
 30. Субсидии - за или против
 31. ОСП след 2020 г.
 32. Пчеларска европрограма
 33. Мярка 4.1.2 Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма
 34. Мярка 6.1 Млад фермер
 35. Национална Пчеларска Програма (НПП) 2020-2022г. Предложения.
 36. Dе minimise 2018
 37. Откровено за БИО производството