PDA

Виж пълната версия : Пчеларско законодателство 1. НАРЕДБА 9 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ВОСЪК И ОСНОВИ
 2. НАРЕДБА 48 ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ МЕД И МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ
 3. НАРЕДБА №26 ЗА ДИРЕКТНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИ ОТ ЖИВОТ. ПРОИЗХОД
 4. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЧЕЛИН- ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА
 5. Закон за подобрение земеделското производство и опазване на
 6. ПЧЕЛИН В НАСЕЛЕНО МЯСТО
 7. ПРОДАВАНЕ ПЧЕЛЕН МЕД НА ДРЕБНО!!!
 8. ДАНАЦИ ПРИ ИНВАЛИДНОСТ
 9. СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА, В ЗАЩИТА НА РОДНОТО ПЧЕЛАРСТВО
 10. ЧЛ. 11 , 12 и 13 от ЗАКОНА ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО
 11. ПРОЛЕТНО-ЕСЕННИ ВЕТЕРИНАРНИ ПРЕГЛЕДИ НА ПЧ.СЕМЕЙСТВА
 12. Плащане на данъци
 13. Договор с областния ветеринарен лекар
 14. застраховка на кошер
 15. Колекция Български Закони, касаещи пчеларите
 16. Закон за пчеларството.
 17. Предложения за промени в законодателството и организацията на пчеларския бранш
 18. Частен съдебен изпълнител.
 19. З П и допълнителна работа която мога да извършвам
 20. Дължими данъци при продажба на мед ?
 21. Закриване на пчелин
 22. Изрично пълномощно
 23. Регистрация на пчелин в Румъния
 24. Проект на закон за браншовите организации
 25. МЗХ
 26. Изнасяне на кошери с пчели в чужбина
 27. Промяна на Наредба 10 за идентификация на пчелните семейства
 28. РАЗНИ ДОКУМЕНТИ КАСАЕЩИ ПЧЕЛАРИТЕ
 29. Наредба 10 - първи стъпки към ИЗХВЪРЛЯНЕ на кошерите от населените места
 30. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на
 31. Разрешително за подвижно пчелартво
 32. Пчеларска карта
 33. ПРОЛЕТНО-ЕСЕННИ ВЕТЕРИНАРНИ ПРЕГЛЕДИ за 2017
 34. Изменение в НАРЕДБА № 10 ОТ 1 АПРИЛ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И РЕДА ЗА ...
 35. Въпрос относно регистрация на кошери
 36. Предложения за промяна в наредба №26(доставки на малки количества храни от ...)
 37. Нужни документи за продажба на мед онлайн?
 38. Нова Наредба за биологичното производство.
 39. Изпращане на пчела майка зад граница
 40. Едно бързо въпросче
 41. Постоянна Експертна Работна Група по Пчеларство ПЕРГП
 42. Проект за промяна на ЗАКОНА ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО
 43. Наредба № 13 от 26 август 2016 г.
 44. Износ на пчелен мед
 45. Документи за продажба на пчелни продукти
 46. Кошери в двора гр.Банкя
 47. Ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване
 48. Продажба на дребно
 49. Регистрация на пчелин от 3 кошера/семейства за хоби (гр Варна, район Младост)