Важно съобщение
Моля желаещите да закупят флакони с диетил етер да направят заявките си до 20 май за да се планира правилно количеството в партидата за производство.
Условията са досегашните - флакон 250ml Diethyl ether + Carbon dioxide {(C2H5)2O + CO2} на цена 10лв. Доставя се по куриер с наложен платеж.
Поръчки след пускане на партидата в производство няма да се приемат.