Продавам пчелни семейства десет рамкови ДБ. Цена за семейството (10 изградени рамки на 7-8 рамки с пчели) - 180 лв. Цена за семейството с кошера (дъно, плодник, изграден магазин, табла, капак) - 230 лв. Регион Ямбол, Сливен. При интерес на ЛС.